Med Medanets ser den som vårdar patienten alltid det tidigare observationsvärdet. Vårdpersonalen kan se och reagera på förändringar med en gång. Uppgifterna är alltid aktuella, på rätt plats och även tillgängliga för vårdpersonal som deltar i arbetet på avstånd.

Administrationsöverläkare Pirkko Kortekangas, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Medanets har påskyndat dokumentationen märkbart. Nu är alla uppgifter tillgängliga i realtid på läkarronden.

Jarno Uutela, sjuksköterska, Åbo universitetssjukhus

Patienten identifieras och mätningarna dokumenteras via smarttelefon, vilket är både snabbt och säkert. Medanets Helpdesk svarar snabbt dygnet runt och är en mycket viktig hjälp om det skulle uppstå problem.

Tommi Heino, sjuksköterska, Tammerfors universitetssjukhus

Förstasidan

Metanets bygger mobillösningar för kliniker

Medanets mobillösningar hjälper kliniker spara tid och förbättra kvaliteten på vårdarbetet och patientsäkerheten. Ett tiotal projekt under mer än tio års tid har visat hur stora fördelarna egentligen är och har gjort Medanets till marknadsledande i Finland. Våra lösningar används redan av tusentals vårdgivare på 18 sjukhus och 20 vårdcentraler.

Läs mer om oss