Blogi

Pikaviestintä terveydenhuollossa

Voivatko terveydenhuollon ammattilaiset käyttää pikaviestintäsovelluksia hoitaessaan kliinisiä työtehtäviään?

Blogi

Tehokasta hoitoa laadusta tinkimättä

"Medanetsin ratkaisun avulla hoitohenkilökunnalla on enemmän aikaa henkilökohtaiseen kanssakäymiseen potilaan kanssa ja tämän on todettu parantavan hoidon laatua."

Blogi

Vältetään riski, vältytään vahingoilta

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat inhimillisesti ja taloudellisesti tehokkain tapa välttyä riskeiltä. Toistuva riskien arvioiminen vie oman aikansa, mutta huomattavasti vähemmän kuin riskin toteutumisesta aiheutuu kustannuksia.

Blogi

Suljettu lääkekierto – viiden oikean varmistaminen sähköisesti

Viisi oikeaa. Niin monen kohdan tulisi mennä oikein, jotta oikeanlainen lääkehoito pystyttäisiin varmistamaan. Mikäli tavoitteena on suljettu lääkekierto, silloin nämä viisi oikeaa tulee varmistaa sähköisesti. Sähköinen varmistus puolestaan onnistuu tietojärjestelmien ja -teknologian avulla.