Medanets uutiset

Medanets mukana Vuoden digitaalisin teko -kilpailun finaalissa

Atean Vuoden digitaalisin teko -kilpailun finalistit on valittu. Mukana myös Medanets!

Huippuasiantuntijoista muodostuva tuomaristo valitsi Vuoden digitaalisin teko- kilpailun loppusuoralle kolme julkishallinnon ja kolme yrityssarjan ehdokasta, jotka vaikuttavat positiivisesti käyttäjiensä työhön, liiketoimintaan ja koko yhteiskuntaan.

Sairaalamaailman ”must have”-työkalu

Tehokkaampaa vaaratilanteiden ennakointia, ja enemmän aikaa potilaille. Välivaiheet ja vaarallinen viive tiedonsiirrossa jäävät pois, kun potilastiedot kirjataan suoraan avuntarvitsijan vieressä Medanets-sovelluksella. Tutustu Medanetsin digitekoon »

Medanetsista on iso apu päivittäisessä hoitotyössä. Yksi sovelluksen isoimmista eduista on helppokäyttöisyyden lisäksi säästyvä aika, jonka voi kaksinkertaisten kirjausten sijaan käyttää potilastyöhön. Olemme täällä nimenomaan ihmisiä varten. Potilaan arvoja voi katsoa yhdessä hänen kanssaan ja käydä heti läpi, mitä ne tarkoittavat hänen hoitonsa kannalta.

-Jenni Siekkinen, Projektityöntekijä, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallinto

Vaikka kovin kilpailijamme on edelleen kynä ja paperi, digitalisaatio koskettaa myös sairaalamaailmaa. Aloittaessamme Medanets oli nice to have – kiva sovellus hoitajille. Nyt siitä on tullut must have, eli tärkeä työkalu, jolla voi pelastaa ihmishenkiä.

-Juha-Matti Ranta, CEO, Medanets

Kilpailun voittajat ratkeavat yleisöäänestyksessä.

Äänestä ja vaikuta

Medanets laajentaa Ruotsiin, käyttöönotot yli 250 vuodeosastolla

Länsi-Götanmaa on ensimmäinen ruotsalainen sairaanhoitopiiri, joka ottaa Medanetsin hoitohenkilökunnalle tarkoitetun mobiilisovelluksen käyttöönsä.

Länsi-Götanmaan alueella hoitotyön ammattilaiset työskentelevät nyt älykkäämmin mobiiliratkaisun avulla. Potilaan arvot kirjataan suoraan älypuhelimella, mikä vähentää kirjaamiseen käytettyä aikaa ja antaa hoitohenkilökunnalle enemmän aikaa potilaan kanssa vietettäväksi.

Kun mobiiliratkaisu otettiin osastoilla käyttöön, sekä potilaiden että työntekijöiden kokemus hoidosta parani. Samanaikaisesti kustannukset pienenivät ja potilasturvallisuus parani. Länsi-Götanmaan alueella jo yli 120 osastoa käyttää kyseistä ratkaisua. Vaikutukset ovat olleet positiivisia ja välittömiä.

Enemmän aikaa potilaalle

Ratkaisun ensimmäiset käyttökuukaudet Länsi-Götanmaalla osoittivat virheellisten kirjausten vähentyneen 75%, samalla aikaa vapautui keskimäärin 70 tuntia per osasto joka kuukausi. Tiedon kaksoiskirjaamisen sijaan aika käytetään nyt potilaan kohtaamiseen.

Käyttöönotettu mobiiliratkaisu mahdollistaa reaaliaikaiset päivitykset potilastietojärjestelmään, jolloin oikeat hoitopäätökset voidaan tehdä oikealla hetkellä. Tutkimukset osoittavat, että kirjaamalla potilastiedot manuaalisesti viive mittausajan ja kirjaamisen välillä on 25 minuuttia.

Länsi-Götanmaan alue on tehnyt päätöksen jatkaa ja laajentaa ratkaisun käyttöä kaikkiin alueen sairaaloihin, yhteensä noin 250 vuodeosastolle.

Yhteistyö laadun parantamiseksi

Hoitotyön mobiilimahdollisuuden Länsi-Götanmaalle tarjosi alueen potilastietojärjestelmätoimittaja, Cerner, yhdessä oululaisen Medanetsin kanssa. Kyseistä mobiiliratkaisua käytetään jo yli 30 suomalaisessa sairaalassa ja terveyskeskuksessa. Cerner ja Medanets toimivat yhdessä luoden kokonaisuuden, joka helpottaa hoitajien jokapäiväistä työtä ja parantaa potilasturvallisuutta.

”On fantastisen hienoa, että olemme löytäneet hyvän ratkaisun, joka muuttaa terveydenhoitoa,” kertoo Länsi-Götanmaan sairaanhoitopiirin IT-päällikkö Ann-Sofie Ardfelt.

Hoitotyön ammattilaisten isona toiveena on ollut työskennellä potilaan lähellä myös kirjaamishetkellä, jotta he voisivat keskittää huomionsa potilaaseen tietokoneella työskentelyn sijaan.

Älypuhelimien (niin Android- kuin myös iOS-laitteiden) käyttö onkin säästänyt arvokasta aikaa, joka voidaan kohdistaa potilaan hoitoon. Länsi-Götanmaan tekemien laskelmien mukaan aikaa on tähän mennessä vapautunut potilastyöhön yli 5000 tuntia joka kuukausi.

Hoitotyön mobiilisovelluksen käyttö laajenee uusiin perusterveydenhuollon yksiköihin

Perusterveydenhuollon kirjaamistarpeet ovat vastaavat kuin keskussairaalassa, minkä vuoksi mobiilikirjaaminen sujuvoittaa myös terveyskeskuksissa ja -asemilla työskentelevien hoitotyön ammattilaisten työnkulkua.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä otti ensimmäisenä Medanetsin mobiiliratkaisut käyttöön vuonna 2015 myös perusterveydenhuollon yksiköissä Kajaanissa, Sotkamossa, Suomussalmella ja Kuhmossa. Kainuussa ollaankin oltu tyytyväisiä potilaan vierellä tapahtuvaan hoitotyön kirjaamiseen sen parantaessa potilasturvallisuutta ja tehostaessa toimintaa merkittävästi.

Tänä vuonna mobiiliratkaisujen käyttö on laajentunut perusterveydenhuollon yksiköistä Keski-Suomen seututerveyskeskukseen, Kaarinan terveyskeskukseen sekä Rauman terveyspalveluihin.

Keski-Suomen seututerveyskeskus

Medanetsin havaintoarvojen mobiilikirjaaminen otettiin käyttöön perusterveydenhuollon puolella Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa Joutsassa, Laukaassa ja Keuruulla. Käyttöönotettu mobiiliratkaisu mahdollistaa tiedonsiirron suoraan älypuhelimen välityksellä potilastietojärjestelmään. Hoitajien aikaa vapautuu enemmän potilaalle ja tietotyöhön kuluva aika vähenee.

Onhan tämä kätevä, ei tarvitse enää lapulle kirjata.

Mobiilikirjaaminen lisää hoitajien välitöntä hoitotyötä, potilaan vierellä käytettyä aikaa.

Samalla osastoilla otettiin käyttöön potilaan voinnin systemaattinen arviointi – NEWS -pisteytys (National Early Warning Score). Medanets-sovellus hyödyntää potilaalle kirjattuja havaintoarvoja ja määrittää riskipisteen sen mukaan, kuinka paljon ne eroavat normaaliarvoista. Kokonaispistemäärä auttaa hoitajia potilaan kokonaistilanteen arvioinnissa ja tukee ratkaisuissa, lähetetäänkö potilas erikoissairaanhoidon päivystykseen.

Kaarinan terveyskeskus

Kaarinan terveyskeskuksessa hyödynnetään osastoilla 1 ja 2 hoitotyön mobiilisovellusta havaintoarvojen mobiilikirjaamisen lisäksi myös NEWS-riskipisteytyksen laskemisessa ja riskipistettä vastaavien toimintaohjeistusten esittämisessä.

Uusi mobiili toimintatapa otettiin heti innokkaasti käyttöön.

Mielettömän hyvä ja nopeuttaa työtä todella paljon.

Vapauttaa resursseja hoitotyöhön merkittävästi.

Etenkin NEWS -ominaisuus on todella hyödyllinen, kun antaa heti ohjeen hoitajalle, mitä pitää tehdä ja pisteet lasketaan syötetyistä arvoista automaattisesti.

Erittäin selkeä ja helppokäyttöinen.

Rauman terveyspalvelut

Rauman terveyspalvelut siirtyivät myös mobiiliaikakaudelle kolmella osastolla. Aikaisemmin tietokoneelle kirjatut havaintoarvot – kuten verenpaine, syke ja lämpötila – kirjataan nyt älypuhelimella heti potilaan vieressä. Myös aikaisemmin mitatut arvot ovat nähtävissä älypuhelimen välityksellä, jolloin potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Raumalaiset olivat kuulleet hoitotyön mobiiliratkaisusta paljon hyvää ja he odottivat ratkaisun käyttöä jo kovasti.

Potilasrannekkeen viivakoodin lukeminen todella nopeaa ja helppoa.

Aikaa säästyy muuhun työhön.

Kirjaukset nopeasti Kuumekurvalle lääkärien ja hoitajien käyttöön.

Kouluttajat olivat asianosaavia ja moniammatillisia.

Kirjaamista ei tehdä lämpimikseen, se on aina perusteltua

Hoitotyön kirjaamisen tärkeys

Kirjaamisesta ei pääse yli eikä ympäri, se on välttämätön osa hoitotyötä.

Potilaalla voi olla hoitojaksonsa aikana useita eri lääkäreitä ja hoitajia. Kuinka hoitohenkilökunta pysyy kärryillä potilaan voinnista ja potilaalle tehdyistä toimenpiteistä ilman, että tieto välittyy heidän välillään? Ei pysykään, kirjaaminen on turvallisen ja laadukkaan hoidon edellytys.

Sairaanhoitajalehdessä julkaistun artikkelin [1] mukaan hoitotyön kirjaamisessa on kuitenkin yhä puutteita.

Se mitä ei ole kirjattu, ei ole tehty.

Syy, miksi kaikkea potilaan hoitoon liittyvää tietoa ei välttämättä kirjata, liittyy kirjaamisen työläyteen ja siihen kuluvaan aikaan. Erään tutkimuksen [2] mukaan siihen kuluu peräti 31% hoitajan työajasta. Samaisen tutkimuksen mukaan vuorovaikutukseen potilaan kanssa jää vain 21% työajasta. Syy ei kuitenkaan ole perusteltua. Jokainen kirjaus on tärkeä.

Standardit alittavan kirjaamisen on tutkittu [3] johtavan potilaiden pitkittyneisiin sairaalajaksoihin ja jopa lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Seurauksia tulee, kun kommunikaatio terveydenhuollon ammattilaisten välillä katkeaa.

Kirjaamatta jättäminen ei ainoastaan heikennä potilaan hoitoa vaan tekee myös sairaanhoitajista haavoittuvaisempia oikeudellisiin väittämiin.

Esimerkkitapaus kirjaamattomuudesta

Hoitaja mittaa lääkkeiden jakokierron aikana potilaan verenpaineen, lämmön ja happisaturaation. Arvot ovat hieman normaalien viitearvojen ulkopuolella, mutta hoitaja ei ole huolestunut, sillä potilas näyttää voivan päällisin puolin varsin hyvältä. Hoitajalle tulee kutsu kiireelliseen hoitotilanteeseen ja hän unohtaa kirjata mittaamansa arvot ylös.

Iltavuoron hoitaja tarkastaa potilaan tiedot, eikä löydä mainintaa potilaan poikkeavista arvoista. Hän antaa potilaalle iltalääkkeet ja jatkaa toisen potilaan luokse. Yövuoron hoitaja tekee saman – hän pitää potilaan vointia normaalina, sillä potilas voi päällisin puolin hyvin eikä potilaan tietoihin ole kirjattu poikkeavia arvoja.

Onko potilaan vointi huononemassa? Kukaan ei tiedä, koska kukaan ei ymmärrä, että potilaan mittausarvot huononevat enemmän kuin pitäisi.

Paremman hoidon puolesta

Kirjaaminen mahdollistaa paremman potilashoidon nyt ja tulevaisuudessa.

  • Nyt – potilasta hoitavilla on ajantasaiset tiedot potilaan voinnista.
  • Tulevaisuudessa – kirjaukset tuovat sisältöä kliinisen päätöksentuen järjestelmiin, jolloin samassa tilanteessa olevia potilaita voidaan hoitaa jatkossa paremmin.

Lähteet:

[1] Sairaanhoitajalehti (03/2019). Kirjaamisessa yhä puutteita. <https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/13671/276a72> Viitattu 28.2.2019.

[2] Ascom & Wilke (2015). How do nurses spend their time? An analysis of tasks and time use.

[3] Mathloudakis A., Rousalovia I., Gagnat A.A., Saad N. & Hardavela G. (2016). How to keep good clinical records. Breathe 12(10), 371–375.

Medanets-tiimiin mahtavia lisäyksiä – uutta näkemystä tuotekehitykseen ja käyttöliittymän suunnitteluun

Medanets_toimisto

Oulun Hiirosessa sijaitsevaa Medanets-toimistoa laajennettiin 2018 aikana – lisätilaa tuli tuplasti aikaisempaan nähden. Lisätila on tullut käyttöön, sillä tänä päivänä Medanetsilla on jo 23 työntekijää – mukaan lukien tämän vuoden puolella aloittaneet Ville, Marko ja Hanna.

Vahvaa osaamista Java-kehitykseen

Ville Oikarinen etsi henkistä kotiaan koodarina ja löysi luoksemme vuoden taitteessa. Ville on kovan luokan ammattilainen, jolla on paljon annettavaa ketterän ohjelmistokehityksen mallista sekä softan elinkaaren vaiheista.

Ville on parhaimmillaan tiiminrakentajana – auttaa tiimiä saamaan mahdollisimman hyvän kehittäjäkokemuksen sekä kohdistamaan työn tarkasti ja ketterästi maaliin pyrkimällä ymmärtämään loppukäyttäjän todelliset tarpeet hyvin. Hänellä onkin monen vuoden kokemus erinäisistä terveydenhuoltoalan ohjelmistoista.

Medanetsin tiimi otti minut lämpimästi vastaan, ja yhteistyö lähti heti sujumaan hyvin ja hyvässä hengessä. Olen saanut jo oppia monenlaista uutta sekä päässyt auttamaan herkullisten ongelmien ratkaisemisessa.” – Ville Oikarinen

Kokenut osaaja vauhdittamaan iOS-kehitystä

iOS-osaaja Marko Posio liittyi joukkoihimme tammikuussa. Markolla on monipuolinen osaaminen niin mobiilikehityksestä kuin myös backend-kehityksestäkin. Marko on ketteryyden ammattilainen ja tulee vauhdittamaan iOS-kehitystämme.

Medanetsilla vastaanotto on ollut avoin ja lämminhenkinen. Tähän työyhteisöön oli helppo tulla mukaan. “ – Marko Posio

Käyttöliittymä ja yritysilme freesiin kuosiin

UI/UX Designer Hanna Ahvensalmi aloitti porukassamme viime viikolla. Hannan työnkuvaan kuuluu tuotteemme käytettävyyden ja ulkonäön vieminen uudelle tasolle designin keinoin kuin myös Medanetsin ilmeen vahvistaminen ylipäänsä. Hanna on aikaisemmin työskennellyt monipuolisesti niin käyttöliittymien ja verkkosivujen kuin myös yritysilmeen ja perinteisen graafisen suunnittelun parissa.

Medanetsilla pääsen työskentelemään sovelluksen parissa, josta on hyötyä monille  hoitajista potilaisiin. Se antaa merkitystä työlle. Uudet haasteet innostavat ja työporukka on mitä mukavin.” -Hanna Ahvensalmi

Medanets Käyttäjäpäivät 2019

Medanets Käyttäjäpäivät järjestetään tänä vuonna Helsingissä 2.-3.4.2019.

Tavoitteenamme on antaa osallistujille aito mahdollisuus vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten mobiilityökalujen tulevaisuuteen, luoda verkostoitumispaikka sekä jakaa konkreettisia vinkkejä ja oppia. Meillä on lisäksi paljon uutta kerrottavaa: uusia pilotteja, ominaisuuksia, käyttöönottoja, laajennuksia ja laitevaihtoehtoja. Unohtamatta tietenkään Medanetsmaista hauskanpitoa!

Ohjelma on monipuolinen aina käytännön kokemuksista ryhmähaasteisiin. Yllätysesiintyjämme on myös julkaistu: Mika Poutala tulee kertomaan meille, mitä menestyminen vaatii!

Ota yhteyttä medanets@medanets.com, jos kiinnostuit!

Global Mobile Awards -ehdokkaat julkistettu – Medanets jättiyritysten rinnalle

Maailman suurimman mobiilitapahtuman järjestäjä GSMA on julkaissut tämänvuotiset Global Mobile Awards -ehdokkaat. Mukana on maailmanlaajuisia yrityksiä kuten Google, Apple ja Accenture. Globaalien ehdokkaiden rinnalla nähdään myös Medanets.

Global Mobile Awards -kilpailussa palkitaan innovatiivisia mobiilialan tuotteita, kuten palveluita, sovelluksia ja laitteita. Voittajat valitaan ympäri maailmaa kymmenessä kategoriassa. Palkinnot myönnetään 26. helmikuuta MWC19 Barcelona -tapahtumassa, jonne odotetaan yli 107 000 osallistujaa.

Medanets kilpailee parhaan terveys ja biotekniikan mobiili-innovaation tittelistä Fourth Industrial Revolution -kategoriassa. Katso kaikki ehdokkaat täältä.GLOMO_Logo

Apu hoitajien enenevässä määrin kasvavaan työtaakkaan

Medanets on kehittänyt ratkaisuaan eteenpäin yhdessä asiakkaidensa, terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tänä päivänä Medanetsin hoitotyön mobiiliratkaisun avulla pystytään muun muassa kirjaamaan potilaasta mitattuja havaintoarvoja (kuten verenpaine, pulssi ja lämpötila), täyttämään interaktiivisia lomakkeita, määrittämään potilaiden riskipisteet sekä antokirjaamaan lääkkeitä. Potilastietojen selaaminen ja kirjaaminen tapahtuu heti hoitotapahtuman yhteydessä ja tieto siirtyy langattomasti suoraan potilastietojärjestelmään.

Viimeisimmän Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan Medanetsin mobiiliratkaisu tuo kuukausittain yli 70 tunnin aikasäästöt ratkaisua käyttävälle osastolle, kun potilaan tiedot voidaan tarkastaa ja kirjata välittömästi potilashuoneessa. Uuden toimintatavan myötä tiedonkulku potilaan voinnista ei katkea ja potilaalle voidaan tarjota laadukkaampaa sekä turvallisempaa hoitoa.

Pioneeri alallaan, suuntana maailma

Medanetsin mobiili-innovaatio on käytössä yli 30 sairaalassa ja useilla terveysasemilla Suomessa ja Ruotsissa tehden Medanetsista alansa markkinajohtajan Pohjoismaissa. Yrityksen visiona on tarjota tulevaisuudessa ratkaisujaan maailmanlaajuisesti.

Kansainvälistymisen lisäksi yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa on tuoda yhä useampi tietokoneella suoritettava hoitotyötä kuormittava tehtävä mobiiliin. Tarkoituksena on tukea ja helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä sekä tarjota potilaille parempaa hoitoa.

Missä voit tavata Medanetsin keväällä 2019?

Tänä keväänä voit tavata meidät muun muassa seuraavissa tapahtumissa:

Osastonhoitaja & Hoitotyönjohtaja 2019, 15.-16.1.2019 | Tampere

ArabHealth, 28.-31.1.2019 | Dubai

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan seminaari, 11.-12.2.2019 | Tampere

HIMSS19 Global Conference & Exhibition, 11.-15.2.2019 | Orlando

Cerner Forum, 26.-28.2.2019 | Lontoo

Sairaanhoitajapäivät, 21.-22.3.2019 | Helsinki

Tulevaisuuden sairaala, 27.-28.3.2019 | Helsinki

Medanets Käyttäjäpäivät 2019, 2.-3.4.2019 | Helsinki

DMEA, 9.-11.4.2019 | Berlin

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät, 6.-8.5.2019 | Tampere

Vitalis, 21.-23.5.2019 | Göteborg

HIMSS Europe 2019, 11.-13.6.2019 | Helsinki

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close