Medanets uutiset

Kirjaamista ei tehdä lämpimikseen, se on aina perusteltua

Hoitotyön kirjaamisen tärkeys

Kirjaamisesta ei pääse yli eikä ympäri, se on välttämätön osa hoitotyötä.

Potilaalla voi olla hoitojaksonsa aikana useita eri lääkäreitä ja hoitajia. Kuinka hoitohenkilökunta pysyy kärryillä potilaan voinnista ja potilaalle tehdyistä toimenpiteistä ilman, että tieto välittyy heidän välillään? Ei pysykään, kirjaaminen on turvallisen ja laadukkaan hoidon edellytys.

Sairaanhoitajalehdessä julkaistun artikkelin [1] mukaan hoitotyön kirjaamisessa on kuitenkin yhä puutteita.

Se mitä ei ole kirjattu, ei ole tehty.

Syy, miksi kaikkea potilaan hoitoon liittyvää tietoa ei välttämättä kirjata, liittyy kirjaamisen työläyteen ja siihen kuluvaan aikaan. Erään tutkimuksen [2] mukaan siihen kuluu peräti 31% hoitajan työajasta. Samaisen tutkimuksen mukaan vuorovaikutukseen potilaan kanssa jää vain 21% työajasta. Syy ei kuitenkaan ole perusteltua. Jokainen kirjaus on tärkeä.

Standardit alittavan kirjaamisen on tutkittu [3] johtavan potilaiden pitkittyneisiin sairaalajaksoihin ja jopa lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Seurauksia tulee, kun kommunikaatio terveydenhuollon ammattilaisten välillä katkeaa.

Kirjaamatta jättäminen ei ainoastaan heikennä potilaan hoitoa vaan tekee myös sairaanhoitajista haavoittuvaisempia oikeudellisiin väittämiin.

Esimerkkitapaus kirjaamattomuudesta

Hoitaja mittaa lääkkeiden jakokierron aikana potilaan verenpaineen, lämmön ja happisaturaation. Arvot ovat hieman normaalien viitearvojen ulkopuolella, mutta hoitaja ei ole huolestunut, sillä potilas näyttää voivan päällisin puolin varsin hyvältä. Hoitajalle tulee kutsu kiireelliseen hoitotilanteeseen ja hän unohtaa kirjata mittaamansa arvot ylös.

Iltavuoron hoitaja tarkastaa potilaan tiedot, eikä löydä mainintaa potilaan poikkeavista arvoista. Hän antaa potilaalle iltalääkkeet ja jatkaa toisen potilaan luokse. Yövuoron hoitaja tekee saman – hän pitää potilaan vointia normaalina, sillä potilas voi päällisin puolin hyvin eikä potilaan tietoihin ole kirjattu poikkeavia arvoja.

Onko potilaan vointi huononemassa? Kukaan ei tiedä, koska kukaan ei ymmärrä, että potilaan mittausarvot huononevat enemmän kuin pitäisi.

Paremman hoidon puolesta

Kirjaaminen mahdollistaa paremman potilashoidon nyt ja tulevaisuudessa.

  • Nyt – potilasta hoitavilla on ajantasaiset tiedot potilaan voinnista.
  • Tulevaisuudessa – kirjaukset tuovat sisältöä kliinisen päätöksentuen järjestelmiin, jolloin samassa tilanteessa olevia potilaita voidaan hoitaa jatkossa paremmin.

Lähteet:

[1] Sairaanhoitajalehti (03/2019). Kirjaamisessa yhä puutteita. <https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/13671/276a72> Viitattu 28.2.2019.

[2] Ascom & Wilke (2015). How do nurses spend their time? An analysis of tasks and time use.

[3] Mathloudakis A., Rousalovia I., Gagnat A.A., Saad N. & Hardavela G. (2016). How to keep good clinical records. Breathe 12(10), 371–375.

Medanets-tiimiin mahtavia lisäyksiä – uutta näkemystä tuotekehitykseen ja käyttöliittymän suunnitteluun

Medanets_toimisto

Oulun Hiirosessa sijaitsevaa Medanets-toimistoa laajennettiin 2018 aikana – lisätilaa tuli tuplasti aikaisempaan nähden. Lisätila on tullut käyttöön, sillä tänä päivänä Medanetsilla on jo 23 työntekijää – mukaan lukien tämän vuoden puolella aloittaneet Ville, Marko ja Hanna.

Vahvaa osaamista Java-kehitykseen

Ville Oikarinen etsi henkistä kotiaan koodarina ja löysi luoksemme vuoden taitteessa. Ville on kovan luokan ammattilainen, jolla on paljon annettavaa ketterän ohjelmistokehityksen mallista sekä softan elinkaaren vaiheista.

Ville on parhaimmillaan tiiminrakentajana – auttaa tiimiä saamaan mahdollisimman hyvän kehittäjäkokemuksen sekä kohdistamaan työn tarkasti ja ketterästi maaliin pyrkimällä ymmärtämään loppukäyttäjän todelliset tarpeet hyvin. Hänellä onkin monen vuoden kokemus erinäisistä terveydenhuoltoalan ohjelmistoista.

Medanetsin tiimi otti minut lämpimästi vastaan, ja yhteistyö lähti heti sujumaan hyvin ja hyvässä hengessä. Olen saanut jo oppia monenlaista uutta sekä päässyt auttamaan herkullisten ongelmien ratkaisemisessa.” – Ville Oikarinen

Kokenut osaaja vauhdittamaan iOS-kehitystä

iOS-osaaja Marko Posio liittyi joukkoihimme tammikuussa. Markolla on monipuolinen osaaminen niin mobiilikehityksestä kuin myös backend-kehityksestäkin. Marko on ketteryyden ammattilainen ja tulee vauhdittamaan iOS-kehitystämme.

Medanetsilla vastaanotto on ollut avoin ja lämminhenkinen. Tähän työyhteisöön oli helppo tulla mukaan. “ – Marko Posio

Käyttöliittymä ja yritysilme freesiin kuosiin

UI/UX Designer Hanna Ahvensalmi aloitti porukassamme viime viikolla. Hannan työnkuvaan kuuluu tuotteemme käytettävyyden ja ulkonäön vieminen uudelle tasolle designin keinoin kuin myös Medanetsin ilmeen vahvistaminen ylipäänsä. Hanna on aikaisemmin työskennellyt monipuolisesti niin käyttöliittymien ja verkkosivujen kuin myös yritysilmeen ja perinteisen graafisen suunnittelun parissa.

Medanetsilla pääsen työskentelemään sovelluksen parissa, josta on hyötyä monille  hoitajista potilaisiin. Se antaa merkitystä työlle. Uudet haasteet innostavat ja työporukka on mitä mukavin.” -Hanna Ahvensalmi

Medanets Käyttäjäpäivät 2019

Medanets Käyttäjäpäivät järjestetään tänä vuonna Helsingissä 2.-3.4.2019.

Tavoitteenamme on antaa osallistujille aito mahdollisuus vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten mobiilityökalujen tulevaisuuteen, luoda verkostoitumispaikka sekä jakaa konkreettisia vinkkejä ja oppia. Meillä on lisäksi paljon uutta kerrottavaa: uusia pilotteja, ominaisuuksia, käyttöönottoja, laajennuksia ja laitevaihtoehtoja. Unohtamatta tietenkään Medanetsmaista hauskanpitoa!

Ohjelma on monipuolinen aina käytännön kokemuksista ryhmähaasteisiin. Yllätysesiintyjämme on myös julkaistu: Mika Poutala tulee kertomaan meille, mitä menestyminen vaatii!

Ota yhteyttä medanets@medanets.com, jos kiinnostuit!

Global Mobile Awards -ehdokkaat julkistettu – Medanets jättiyritysten rinnalle

Maailman suurimman mobiilitapahtuman järjestäjä GSMA on julkaissut tämänvuotiset Global Mobile Awards -ehdokkaat. Mukana on maailmanlaajuisia yrityksiä kuten Google, Apple ja Accenture. Globaalien ehdokkaiden rinnalla nähdään myös Medanets.

Global Mobile Awards -kilpailussa palkitaan innovatiivisia mobiilialan tuotteita, kuten palveluita, sovelluksia ja laitteita. Voittajat valitaan ympäri maailmaa kymmenessä kategoriassa. Palkinnot myönnetään 26. helmikuuta MWC19 Barcelona -tapahtumassa, jonne odotetaan yli 107 000 osallistujaa.

Medanets kilpailee parhaan terveys ja biotekniikan mobiili-innovaation tittelistä Fourth Industrial Revolution -kategoriassa. Katso kaikki ehdokkaat täältä.GLOMO_Logo

Apu hoitajien enenevässä määrin kasvavaan työtaakkaan

Medanets on kehittänyt ratkaisuaan eteenpäin yhdessä asiakkaidensa, terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tänä päivänä Medanetsin hoitotyön mobiiliratkaisun avulla pystytään muun muassa kirjaamaan potilaasta mitattuja havaintoarvoja (kuten verenpaine, pulssi ja lämpötila), täyttämään interaktiivisia lomakkeita, määrittämään potilaiden riskipisteet sekä antokirjaamaan lääkkeitä. Potilastietojen selaaminen ja kirjaaminen tapahtuu heti hoitotapahtuman yhteydessä ja tieto siirtyy langattomasti suoraan potilastietojärjestelmään.

Viimeisimmän Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan Medanetsin mobiiliratkaisu tuo kuukausittain yli 70 tunnin aikasäästöt ratkaisua käyttävälle osastolle, kun potilaan tiedot voidaan tarkastaa ja kirjata välittömästi potilashuoneessa. Uuden toimintatavan myötä tiedonkulku potilaan voinnista ei katkea ja potilaalle voidaan tarjota laadukkaampaa sekä turvallisempaa hoitoa.

Pioneeri alallaan, suuntana maailma

Medanetsin mobiili-innovaatio on käytössä yli 30 sairaalassa ja useilla terveysasemilla Suomessa ja Ruotsissa tehden Medanetsista alansa markkinajohtajan Pohjoismaissa. Yrityksen visiona on tarjota tulevaisuudessa ratkaisujaan maailmanlaajuisesti.

Kansainvälistymisen lisäksi yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa on tuoda yhä useampi tietokoneella suoritettava hoitotyötä kuormittava tehtävä mobiiliin. Tarkoituksena on tukea ja helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä sekä tarjota potilaille parempaa hoitoa.

Missä voit tavata Medanetsin keväällä 2019?

Tänä keväänä voit tavata meidät muun muassa seuraavissa tapahtumissa:

Osastonhoitaja & Hoitotyönjohtaja 2019, 15.-16.1.2019 | Tampere

ArabHealth, 28.-31.1.2019 | Dubai

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan seminaari, 11.-12.2.2019 | Tampere

HIMSS19 Global Conference & Exhibition, 11.-15.2.2019 | Orlando

Cerner Forum, 26.-28.2.2019 | Lontoo

Sairaanhoitajapäivät, 21.-22.3.2019 | Helsinki

Tulevaisuuden sairaala, 27.-28.3.2019 | Helsinki

Medanets Käyttäjäpäivät 2019, 2.-3.4.2019 | Helsinki

DMEA, 9.-11.4.2019 | Berlin

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät, 6.-8.5.2019 | Tampere

Vitalis, 21.-23.5.2019 | Göteborg

HIMSS Europe 2019, 11.-13.6.2019 | Helsinki

Vältetään riski, vältytään vahingoilta

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat inhimillisesti ja taloudellisesti tehokkain tapa välttyä riskeiltä. Hoitotyön tueksi on kehitelty erilaisia mittareita, jotka auttavat tunnistamaan riskit hyvissä ajoin ja kohdentamaan hoitoresurssit oikein.

Suomessa yleisimmin käytettyjä hoitotyön riskiarviointimittareita ovat Braden -asteikko painehaavan arviointiin, NRS 2002 vajaaravitsemusriskin seulontaan ja FRAT kaatumisvaaran arviointiin. Riskiarviointimittareiden käytännön toteutus (paperiset lomakkeet, pisteiden päässälaskenta, taulukon tulkinta ja arkistoinnin haasteellisuus) sekä hoitotyön kiireellisyys usein kuitenkin rokottavat niiden käyttöä.

Hoitokustannukset riskien realisoituessa

Riskien arvioimisen tulee olla osastoilla kuin myös kotihoidossa sairaanhoitajan toimesta systemaattista ja jatkuvaa. Toistuva riskien arvioiminen vie oman aikansa, mutta huomattavasti vähemmän kuin riskin toteutumisesta aiheutuu kustannuksia.

  • Painehaavojen kustannukset ovat Suomessa vuosittain yli 400 miljoonaa euroa eli noin 2-3 % Suomen terveydenhuoltomenoista. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä noin 95% painehaavoista olisi vältettävissä. [1.]
  • Vajaaravitsemus pidentää sairaalassaolojaksoa 3-6 vuorokaudella ja jopa kolminkertaistaa hoidon kustannukset [2].
  • Yli 64-vuotiaiden kaatumisvammojen akuutin avo- ja sairaalahoidon kustannukset olivat Suomessa vuonna 2000 noin 39 miljoonaa euroa. Kustannusten arvioidaan nousevan vuoteen 2030 mennessä 72 miljoonaan euroon. [3.]

Digiaikaan siirtyminen

Riskianalyysien ja lomakkeiden täyttäminen sekä riskipisteiden kirjaaminen on jo syytä tuoda tälle vuosikymmenelle. Riskiarviointimittareiden käytännön toteutus tulee olla hoitotyötä tukevaa ei sitä kuormittavaa. Paperiset lomakkeet ovat työtä kuormittavia.

Seinäjoen keskussairaala aloitti syksyllä 2018 Medanets-sovelluksen hyödyntämisen riskien arvioinnissa. Mobiiliratkaisu askeltaa valitun riskimittarin (esim. Braden, NRS 2002 tai FRAT) arviointikriteerit läpi ja laskee automaattisesti kokonaispisteen. Lisäksi se näyttää pistettä vastaavan toimintaohjeistuksen hoitajalle. Riskipiste itsessään kirjaantuu mobiiliratkaisun avulla suoraan potilastietojärjestelmään. Hoitaja voi keskittyä potilaan hoitoon, kun aikaisemmin manuaalisesti tehty työ automatisoituu.

Mobiililomakkeet madaltavat kynnystä

Kun potilaan riskitila voidaan arvioida helposti ja nopeasti, se myös arvioidaan useammin. Älypuhelin kulkee hoitajan työnkulussa mukana myös muissa tehtävissä, joten kynnys mobiililomakkeen täyttämiselle ei ole iso. Säännöllinen riskin arviointi puolestaan auttaa ennaltaehkäisemään potilaalle koituvaa haittaa.

Ratkaisu on Seinäjoen keskussairaalan lisäksi käytössä myös Satakunnan keskussairaalassa, Kainuun keskussairaalassa sekä Raahen sairaalassa. Kanta-Hämeen keskussairaala sekä Päijät-Hämeen keskussairaala ottavat riskiarviointimittarit-mobiilitoiminnallisuuden käyttöönsä alkuvuodesta 2019. Päijät-Hämeessä mobiilitoiminnallisuus otetaan käyttöön Braden, NRS 2002 ja FRAT – riskiarviointimittareiden lisäksi myös GDS30, AUDIT65, AUDIT C, PAINAD, BDI21, MNA ja CAM -mittareiden osalta.

Lähteet:

[1] Harjumaa, M. 2013. Painehaavat käyvät kalliiksi. Sairaanhoitaja 13, 10.

[2] Karuvuori, A. 2013. Ruoka on nostettu pöydälle. Sairaanhoitaja 12, 16–25.

[3] Piirtola M, ym. 2002. Iäkkäiden kaatumisvammojen akuuttihoidon kustannukset. Suomen Lääkärilehti; 57: 4841–4848.

Uusi Medanets-käyttäjäryhmä: MET-ryhmä

Keski-Suomen keskussairaala hyödyntää ensimmäisenä Medanets-sovellusta MET-ryhmän kirjauksissa.

MET-ryhmä hälytetään paikalle, kun potilaan tila heikkenee teho- ja valvontaosaston ulkopuolella. Keski-Suomen keskussairaalassa hälyytyskriiteerit määritetään NEWS-riskipisteytysjärjestelmää hyödyntäen. NEWS-riskipisteytysjärjestelmä auttaa havaitsemaan kliinisen tilan heikkenemisen fysiologisten mittausarvojen muutoksista.

Keski-Suomen keskussairaalassa NEWS-pisteytys toteutetaan Medanets-sovelluksella, jolloin pisteiden laskenta automatisoidaan ja pistettä vastaava toimintaohjeistus näytetään heti hoitohenkilökunnalle. Keski-Suomen keskussairaala on ensimmäisenä sairaalana tuonut Medanets-sovelluksen myös MET-ryhmän käyttöön.

Arvio potilaan tilasta

MET-ryhmä kirjaa sovelluksen avulla ensiarvion potilaan tilasta (ilmatiet, hengitys, pulssi, tajunnan taso ja ulkoiset vammat/vuodot). Hoidon kiireellisyydestä riippuen tehdään päätös, hoidetaanko potilasta ensiarvion mukaan vai onko aikaa tarkemmalle arviolle (ks. kuva). Päätöksen pohjalta potilaalle suoritetaan tarvittavat toimenpiteet. Tarkka arvio potilaan tilasta tulisi kuitenkin suorittaa akuuteimman tilanteen ollessa ohi. 

Suoritettujen toimenpiteiden jälkeen potilaan NEWS-pistemäärä lasketaan uudelleen ja arvioidaan potilaan tilan kehittymistä.

Koko tämän hoitoprosessin aikaiset kirjaukset tallentuvat mobiiliratkaisun kautta suoraan potilaan tietoihin ilman, että ne joudutaan erikseen kirjaamaan tietokoneella. Aikaisemmin riskipisteytyksiä ja MET-ryhmän kirjauksia kirjattiin harvemmin, johtuen kirjaamisen haasteellisuudesta. Yhden potilaan osalta MET-ryhmän kirjauksia tulee yli 30, jolloin manuaalinen tiedonsiirto vie oman aikansa.

Ilman asianmukaista kirjaamisrekisteriä potilaan hoidon toteuttaminen ja seuranta vaikeutuu.

Pohjois-Kymen sairaala siirtyi mobiiliaikakaudelle

Pohjois-Kymen sairaala (PoKS) ottaa Medanetsin havaintoarvojen mobiilikirjaamisen sekä potilasrannekehallinnan käyttöönsä seitsemässä yksikössä.

Marraskuun alusta lähtien Pohjois-Kymen sairaalassa on pystytty kirjaamaan potilaasta mitatut havaintoarvot langattomasti heti potilaan vierellä. Älypuhelimessa toimivan hoitotyön mobiilisovelluksen avulla potilaan tilan tarkkailuun jää enemmän aikaa. Hoitohenkilökunnan ei tarvitse siirtyä potilashuoneesta kansliassa sijaitsevan työaseman ääreen selaamaan tai kirjaamaan potilaan tietoja. Potilas voidaan myös tunnistaa sähköisesti sovelluksen avulla lukemalla potilasrannekkeessa oleva NFC-siru tai viivakoodi.

Viisi PoKSin vuodeosastoa ovat jo siirtyneet uuden teknologian piiriin, päivystys ja päivystysosasto tulevat myös ottamaan ratkaisun käyttöönsä. Hoitohenkilökunta on kaiken kaikkiaan ottanut ratkaisun vastaan mielellään, pääsivät heidän sanoin 2010-luvulle.

Osastoilta saadun palautteen mukaan uudesta ratkaisusta pidetään, koska se nopeuttaa kirjaamista paljon. Tieto siirtyy suoraan potilastietojärjestelmään ilman, että tietokonetta joutuu avaamaan.

Nykyisten ominaisuuksien rinnalle suunnitellaan otettavan käyttöön myös riskiarviointimittarit-toiminnallisuus, joka mahdollistaa potilaan riskianalyysien ja lomakkeiden vuorovaikutteisen täyttämisen sekä arvioimisen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close