Medanets uutiset

Global Mobile Awards -ehdokkaat julkistettu – Medanets jättiyritysten rinnalle

Maailman suurimman mobiilitapahtuman järjestäjä GSMA on julkaissut tämänvuotiset Global Mobile Awards -ehdokkaat. Mukana on maailmanlaajuisia yrityksiä kuten Google, Apple ja Accenture. Globaalien ehdokkaiden rinnalla nähdään myös Medanets.

Global Mobile Awards -kilpailussa palkitaan innovatiivisia mobiilialan tuotteita, kuten palveluita, sovelluksia ja laitteita. Voittajat valitaan ympäri maailmaa kymmenessä kategoriassa. Palkinnot myönnetään 26. helmikuuta MWC19 Barcelona -tapahtumassa, jonne odotetaan yli 107 000 osallistujaa.

Medanets kilpailee parhaan terveys ja biotekniikan mobiili-innovaation tittelistä Fourth Industrial Revolution -kategoriassa. Katso kaikki ehdokkaat täältä.GLOMO_Logo

Apu hoitajien enenevässä määrin kasvavaan työtaakkaan

Medanets on kehittänyt ratkaisuaan eteenpäin yhdessä asiakkaidensa, terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tänä päivänä Medanetsin hoitotyön mobiiliratkaisun avulla pystytään muun muassa kirjaamaan potilaasta mitattuja havaintoarvoja (kuten verenpaine, pulssi ja lämpötila), täyttämään interaktiivisia lomakkeita, määrittämään potilaiden riskipisteet sekä antokirjaamaan lääkkeitä. Potilastietojen selaaminen ja kirjaaminen tapahtuu heti hoitotapahtuman yhteydessä ja tieto siirtyy langattomasti suoraan potilastietojärjestelmään.

Viimeisimmän Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan Medanetsin mobiiliratkaisu tuo kuukausittain yli 70 tunnin aikasäästöt ratkaisua käyttävälle osastolle, kun potilaan tiedot voidaan tarkastaa ja kirjata välittömästi potilashuoneessa. Uuden toimintatavan myötä tiedonkulku potilaan voinnista ei katkea ja potilaalle voidaan tarjota laadukkaampaa sekä turvallisempaa hoitoa.

Pioneeri alallaan, suuntana maailma

Medanetsin mobiili-innovaatio on käytössä yli 30 sairaalassa ja useilla terveysasemilla Suomessa ja Ruotsissa tehden Medanetsista alansa markkinajohtajan Pohjoismaissa. Yrityksen visiona on tarjota tulevaisuudessa ratkaisujaan maailmanlaajuisesti.

Kansainvälistymisen lisäksi yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa on tuoda yhä useampi tietokoneella suoritettava hoitotyötä kuormittava tehtävä mobiiliin. Tarkoituksena on tukea ja helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä sekä tarjota potilaille parempaa hoitoa.

Missä voit tavata Medanetsin keväällä 2019?

Tänä keväänä voit tavata meidät muun muassa seuraavissa tapahtumissa:

Osastonhoitaja & Hoitotyönjohtaja 2019, 15.-16.1.2019 | Tampere

ArabHealth, 28.-31.1.2019 | Dubai

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan seminaari, 11.-12.2.2019 | Tampere

HIMSS19 Global Conference & Exhibition, 11.-15.2.2019 | Orlando

Cerner Forum, 26.-28.2.2019 | Lontoo

Sairaanhoitajapäivät, 21.-22.3.2019 | Helsinki

Tulevaisuuden sairaala, 27.-28.3.2019 | Helsinki

Medanets Käyttäjäpäivät 2019, 2.-3.4.2019 | Helsinki

DMEA, 9.-11.4.2019 | Berlin

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät, 6.-8.5.2019 | Tampere

Vitalis, 21.-23.5.2019 | Göteborg

HIMSS Europe 2019, 11.-13.6.2019 | Helsinki

Vältetään riski, vältytään vahingoilta

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat inhimillisesti ja taloudellisesti tehokkain tapa välttyä riskeiltä. Hoitotyön tueksi on kehitelty erilaisia mittareita, jotka auttavat tunnistamaan riskit hyvissä ajoin ja kohdentamaan hoitoresurssit oikein.

Suomessa yleisimmin käytettyjä hoitotyön riskiarviointimittareita ovat Braden -asteikko painehaavan arviointiin, NRS 2002 vajaaravitsemusriskin seulontaan ja FRAT kaatumisvaaran arviointiin. Riskiarviointimittareiden käytännön toteutus (paperiset lomakkeet, pisteiden päässälaskenta, taulukon tulkinta ja arkistoinnin haasteellisuus) sekä hoitotyön kiireellisyys usein kuitenkin rokottavat niiden käyttöä.

Hoitokustannukset riskien realisoituessa

Riskien arvioimisen tulee olla osastoilla kuin myös kotihoidossa sairaanhoitajan toimesta systemaattista ja jatkuvaa. Toistuva riskien arvioiminen vie oman aikansa, mutta huomattavasti vähemmän kuin riskin toteutumisesta aiheutuu kustannuksia.

  • Painehaavojen kustannukset ovat Suomessa vuosittain yli 400 miljoonaa euroa eli noin 2-3 % Suomen terveydenhuoltomenoista. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä noin 95% painehaavoista olisi vältettävissä. [1.]
  • Vajaaravitsemus pidentää sairaalassaolojaksoa 3-6 vuorokaudella ja jopa kolminkertaistaa hoidon kustannukset [2].
  • Yli 64-vuotiaiden kaatumisvammojen akuutin avo- ja sairaalahoidon kustannukset olivat Suomessa vuonna 2000 noin 39 miljoonaa euroa. Kustannusten arvioidaan nousevan vuoteen 2030 mennessä 72 miljoonaan euroon. [3.]

Digiaikaan siirtyminen

Riskianalyysien ja lomakkeiden täyttäminen sekä riskipisteiden kirjaaminen on jo syytä tuoda tälle vuosikymmenelle. Riskiarviointimittareiden käytännön toteutus tulee olla hoitotyötä tukevaa ei sitä kuormittavaa. Paperiset lomakkeet ovat työtä kuormittavia.

Seinäjoen keskussairaala aloitti syksyllä 2018 Medanets-sovelluksen hyödyntämisen riskien arvioinnissa. Mobiiliratkaisu askeltaa valitun riskimittarin (esim. Braden, NRS 2002 tai FRAT) arviointikriteerit läpi ja laskee automaattisesti kokonaispisteen. Lisäksi se näyttää pistettä vastaavan toimintaohjeistuksen hoitajalle. Riskipiste itsessään kirjaantuu mobiiliratkaisun avulla suoraan potilastietojärjestelmään. Hoitaja voi keskittyä potilaan hoitoon, kun aikaisemmin manuaalisesti tehty työ automatisoituu.

Mobiililomakkeet madaltavat kynnystä

Kun potilaan riskitila voidaan arvioida helposti ja nopeasti, se myös arvioidaan useammin. Älypuhelin kulkee hoitajan työnkulussa mukana myös muissa tehtävissä, joten kynnys mobiililomakkeen täyttämiselle ei ole iso. Säännöllinen riskin arviointi puolestaan auttaa ennaltaehkäisemään potilaalle koituvaa haittaa.

Ratkaisu on Seinäjoen keskussairaalan lisäksi käytössä myös Satakunnan keskussairaalassa, Kainuun keskussairaalassa sekä Raahen sairaalassa. Kanta-Hämeen keskussairaala sekä Päijät-Hämeen keskussairaala ottavat riskiarviointimittarit-mobiilitoiminnallisuuden käyttöönsä alkuvuodesta 2019. Päijät-Hämeessä mobiilitoiminnallisuus otetaan käyttöön Braden, NRS 2002 ja FRAT – riskiarviointimittareiden lisäksi myös GDS30, AUDIT65, AUDIT C, PAINAD, BDI21, MNA ja CAM -mittareiden osalta.

Lähteet:

[1] Harjumaa, M. 2013. Painehaavat käyvät kalliiksi. Sairaanhoitaja 13, 10.

[2] Karuvuori, A. 2013. Ruoka on nostettu pöydälle. Sairaanhoitaja 12, 16–25.

[3] Piirtola M, ym. 2002. Iäkkäiden kaatumisvammojen akuuttihoidon kustannukset. Suomen Lääkärilehti; 57: 4841–4848.

Uusi Medanets-käyttäjäryhmä: MET-ryhmä

Keski-Suomen keskussairaala hyödyntää ensimmäisenä Medanets-sovellusta MET-ryhmän kirjauksissa.

MET-ryhmä hälytetään paikalle, kun potilaan tila heikkenee teho- ja valvontaosaston ulkopuolella. Keski-Suomen keskussairaalassa hälyytyskriiteerit määritetään NEWS-riskipisteytysjärjestelmää hyödyntäen. NEWS-riskipisteytysjärjestelmä auttaa havaitsemaan kliinisen tilan heikkenemisen fysiologisten mittausarvojen muutoksista.

Keski-Suomen keskussairaalassa NEWS-pisteytys toteutetaan Medanets-sovelluksella, jolloin pisteiden laskenta automatisoidaan ja pistettä vastaava toimintaohjeistus näytetään heti hoitohenkilökunnalle. Keski-Suomen keskussairaala on ensimmäisenä sairaalana tuonut Medanets-sovelluksen myös MET-ryhmän käyttöön.

Arvio potilaan tilasta

MET-ryhmä kirjaa sovelluksen avulla ensiarvion potilaan tilasta (ilmatiet, hengitys, pulssi, tajunnan taso ja ulkoiset vammat/vuodot). Hoidon kiireellisyydestä riippuen tehdään päätös, hoidetaanko potilasta ensiarvion mukaan vai onko aikaa tarkemmalle arviolle (ks. kuva). Päätöksen pohjalta potilaalle suoritetaan tarvittavat toimenpiteet. Tarkka arvio potilaan tilasta tulisi kuitenkin suorittaa akuuteimman tilanteen ollessa ohi. 

Suoritettujen toimenpiteiden jälkeen potilaan NEWS-pistemäärä lasketaan uudelleen ja arvioidaan potilaan tilan kehittymistä.

Koko tämän hoitoprosessin aikaiset kirjaukset tallentuvat mobiiliratkaisun kautta suoraan potilaan tietoihin ilman, että ne joudutaan erikseen kirjaamaan tietokoneella. Aikaisemmin riskipisteytyksiä ja MET-ryhmän kirjauksia kirjattiin harvemmin, johtuen kirjaamisen haasteellisuudesta. Yhden potilaan osalta MET-ryhmän kirjauksia tulee yli 30, jolloin manuaalinen tiedonsiirto vie oman aikansa.

Ilman asianmukaista kirjaamisrekisteriä potilaan hoidon toteuttaminen ja seuranta vaikeutuu.

Pohjois-Kymen sairaala siirtyi mobiiliaikakaudelle

Pohjois-Kymen sairaala (PoKS) ottaa Medanetsin havaintoarvojen mobiilikirjaamisen sekä potilasrannekehallinnan käyttöönsä seitsemässä yksikössä.

Marraskuun alusta lähtien Pohjois-Kymen sairaalassa on pystytty kirjaamaan potilaasta mitatut havaintoarvot langattomasti heti potilaan vierellä. Älypuhelimessa toimivan hoitotyön mobiilisovelluksen avulla potilaan tilan tarkkailuun jää enemmän aikaa. Hoitohenkilökunnan ei tarvitse siirtyä potilashuoneesta kansliassa sijaitsevan työaseman ääreen selaamaan tai kirjaamaan potilaan tietoja. Potilas voidaan myös tunnistaa sähköisesti sovelluksen avulla lukemalla potilasrannekkeessa oleva NFC-siru tai viivakoodi.

Viisi PoKSin vuodeosastoa ovat jo siirtyneet uuden teknologian piiriin, päivystys ja päivystysosasto tulevat myös ottamaan ratkaisun käyttöönsä. Hoitohenkilökunta on kaiken kaikkiaan ottanut ratkaisun vastaan mielellään, pääsivät heidän sanoin 2010-luvulle.

Osastoilta saadun palautteen mukaan uudesta ratkaisusta pidetään, koska se nopeuttaa kirjaamista paljon. Tieto siirtyy suoraan potilastietojärjestelmään ilman, että tietokonetta joutuu avaamaan.

Nykyisten ominaisuuksien rinnalle suunnitellaan otettavan käyttöön myös riskiarviointimittarit-toiminnallisuus, joka mahdollistaa potilaan riskianalyysien ja lomakkeiden vuorovaikutteisen täyttämisen sekä arvioimisen.

Hoitotyön mobiilisovelluksella innokas vastaanotto Hatanpään sairaalassa

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt Medanetsin mobiilikirjaamissovellusta vuodesta 2011 saakka. Hatanpään sairaalan yhdistyessä Taysiin alkuvuodesta 2018, hoitotyön mobiilisovelluksen käyttöä laajennetaan myös Hatanpään sairaalan piiriin.

Hatanpään sairaalan viisi osastoa on käyttänyt Medanets-sovellusta nyt kuukauden päivät tehden tuona aikana huikeat 39 000 mobiilikirjausta. Kuukausitasolla tämä tarkoittaa yli 150 tunnin aikasäästöjä per osasto.

Osastoilla käyttöönotettiin Medanets-sovelluksen ominaisuuksista havaintoarvojen kirjaaminen sekä NEWS-riskipisteytystoiminnallisuus. Aikasäästöjä hoitotyöhön tuo mahdollisuus siirtää potilaasta mitatut arvot älypuhelimessa olevan sovelluksen avulla suoraan potilastietojärjestelmään. Hoitohenkilökunnan ei tarvitse siirtyä potilashuoneesta kansliaan kirjaamaan arvoja, saati sitten tarkastelemaan niitä. NEWS-riskipisteytyksen toteuttaminen sovelluksella puolestaan automatisoi riskipisteidenlaskennan ja näyttää pistettä vastaavan toimintaohjeistuksen hoitajalle välittömästi.Lue lisää EWS-riskipisteytyksestä täältä.

Askel kohti välitöntä hoitotyötä

Uusi teknologia otettiin Hatanpään osastoilla innokkaasti vastaan. Sovelluksen käytettävyydestä pidettiin heti, mihin myös iso kirjausmäärä viittaa.  Osastoilta saadun palautteen mukaan ratkaisu on otettu käyttöön hoitotyötä helpottavana työkaluna – ei lisätyötä tuovana. Käyttöön otettu mobiilisovellus on askel kohti välitöntä hoitotyötä, kun hoito tapahtuu potilaan vieressä eikä kansliassa.

Hoitohenkilöstön mukaan ratkaisun tuomat hyödyt myös motivoivat heitä – työ helpottuu, aikaa vapautuu olennaisempaan ja potilasturvallisuus paranee. Osastoilla odotetaankin jo kovasti sovelluksen tulevia uusia ominaisuuksia, jotka tukevat hoitotyötä entisestään. Sovelluksen käyttöä tullaan lisäksi laajentamaan Hatanpään muille osastoille.

Mobiilikuvalla etäkonsultaatiota potilaan hoitoon nopeasti, tehdään se myös tietoturvallisesti

Potilaan iho oireilee hälyttävästi, tarvitaan ihotautispesialistin konsultaatiota. Sen sijaan, että potilas lähetettäisiin toiseen yksikköön arvioitavaksi tai odotettaisiin erikoislääkärin saapumista paikalle, hoitaja ottaa älypuhelimella kuvan potilaan ihosta ja lähettää sen spesialistille etäkonsultaatiota varten.  Spesialisti pystyy kuvan näkemällä antamaan neuvoja jatkohoidoista. Potilaasta ei kuitenkaan saa ottaa tai jakaa kuvaa ilman oikeanlaisia tietoturvallisia toimia.

Kliininen valokuvaus on arvokas työkalu terveydenhuollon ammattilaisille. Vanha sanonta yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa pätee hyvin erityisesti visuaalisilla lääketieteen osa-alueilla kuten dermatologian saralla. Kuvia sisällytetään potilaan hoitotietoihin ja niitä hyödynnetään muun muassa konsultoinneissa, haavojen paranemisprosessien valvonnassa, tutkimustarkoituksissa sekä tulevaisuuden koulutustarkoituksissa.

Useat terveydenhuollon ammattilaiset hyödyntävät jo älypuhelimia työssään, joten on luonnollista, että samaista puhelinta käytetään myös kliinisten valokuvien ottamiseen ja niiden jakamiseen. Digikamera + tietokone -yhdistelmä toki toimii myös, mutta se vie oman aikansa ja vaatii huolellisuutta, etteivät kuvat jää laitteisiin tiedonsiirron jälkeen*.

*Esimerkki: Mikäli potilaan iho oireilee eri puolilla kehoa, pitää siitä ottaa useampi otos kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Tällöin kuvia saattaa kertyä reilustikin, mikä puolestaan lisää työmäärää manuaalisen tiedonsiirron osalta kuin myös varmistusta, ettei yksikään kuvista tallennu laitteisiin.

Kliinisten valokuvien arkaluonteisuuden vuoksi huomio on kiinnitettävä kuvien asianmukaiseen dokumentointiin, tallentamiseen ja jakamiseen.

Potilaasta otetun kuvan tietoturvallinen käyttö

Ennen kliinisten valokuvien ottamista potilaalta tulee saada suullinen tai kirjallinen hyväksyntä. Tämä on erityisen tärkeää, kun kuvataan kasvoja, tatuointeja tai muita tunnistettavissa olevia piirteitä. Potilaan oikeuksien takaamiseksi kliinisiä valokuvia ei myöskään tule tallentaa älypuhelimeen itseensä vaan kuvien tulee siirtyä suoraan sairaalan tai terveyskeskuksen käyttämään tietoturvalliseen kuva-arkistoon.

Luottamuksellisuuden säilyttäminen on vaikeampaa, mikäli kuvat säilytetään älypuhelimessa (pätee myös digikameroihin), jolloin asiaankuulumattomat voivat päästä kuviin käsiksi – oli kyseessä sitten tahallinen tai tahaton tapaus. Tiedonsiirron tulee lisäksi tapahtua suojattujen yhteyksien välityksellä. Kuva-arkistoon puolestaan pääsevät käsiksi vain ne terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on hoitosuhde potilaaseen.

Mobiilikuvat hoitopäätösten tueksi

Edellä mainittuihin tarpeisiin Medanets on kehittänyt tuoteperheeseensä uuden ominaisuuden. Kuvat-ominaisuuden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat ottaa älypuhelimella potilaasta kuvan, lisätä kuvaan tarkentavia tietoja ja tallentaa kuvan suojatuin yhteyksin suoraan sairaalan tai terveysaseman käyttämään kuva-arkistoon – kuva ei tallennu millään tavoin älypuhelimeen itseensä.

Koska kuva tallennetaan sähköisesti, tieto on välittömästi myös muiden hoitoon osallistuvien ammattilaisten käytettävissä. Lue potilastiedon reaaliaikaisuudesta täältä. Ominaisuuden pääasiallinen hyöty on pystyä ottamaan ja jakamaan potilaan tilasta kuvia nopeasti, helposti ja tietoturvallisesti hoitotilanteen seuraamiseksi ja toisten kliinikoiden arvioitaviksi.

Etäkonsultoinnin avulla potilaan kulkeminen eri yksiköiden välillä myös vähenee ja terveydenhuollon resurssit voidaan allokoida paremmin.

Hoitotapauksia, joissa kuva toimii havainnollistajana

1     Ihotaudit

Ihotautispesialistit vastaavat usein suurista potilasmääristä laajalla alueella. Yhdellä alueella saattaa olla vain yksi ihotautispesialisti, jolloin konsultaatioavun saantiin ja potilaan organisaatioyksiköiden väliseen kulkuun voi kulua tunteja. Usein vain katsomalla kuvaa ihon kunnosta, ihotautispesialistit voivat antaa neuvoja potilaan jatkohoidosta.

2     Plastiikkakirurgia

Perinteiset plastiikkahoidon ennen ja jälkeen -kuvat voidaan helposti toteuttaa Kuvat-ominaisuuden avulla. Kuvat sisältävät tarkentavat tiedot potilaasta, kuvanottajasta sekä toimenpiteestä aikaleimoineen.

Plastiikkakirurgeja konsultoidaan usein myös teho-osastolle tuotujen potilaiden haavojen hoidosta. Kuvan perusteella tehdyn etäkonsultaation myötä tieto jatkotoimenpiteistä välittyy nopeammin versus, että jouduttaisiin odottamaan kirurgin paikalle saapumista.

3     Haavat

Kaikentyyppisistä haavoista voidaan ottaa säännöllisesti kuva ja seurata haavan paranemisprosessia. Tieto auttaa seuraavan hoitopäätöksen tekemisessä – on se sitten toisen konsultaation ja lausunnon pyytämistä tai toteamista, että paraneminen etenee hyvin.

4     Pahoinpitely

Jos potilas on otettu hoitoon pahoinpitelystä johtuvan syyn vuoksi, kuva on otettava hoitotilanteen selvittämiseksi, potilaan suojaamiseksi sekä dokumentoidakseen vahingot. Hoidon etenemistä voidaan myös seurata tutkimalla otettuja kuvia.

5     Silmäsairaudet

Alustavaa case-tutkimusta on tehty, että älypuhelinta voi myös käyttää silmänpohjakuvauksissa, kun kameran linssiin kiinnitetään erikoislinssi. Tulos on riittävän hyvä jatkotoimenpiteiden määrittelemiseen.

Viennin kehittämiseen vipuvoimaa EU:lta

Medanets on aloittanut toiminnan kotimaan rajojen ulkopuolella. Laajemman markkinapotentiaalin varmistamiseksi Medanets-sovelluksen ominaisuuksia on kuitenkin tarpeen kehittää edelleen.

Keskeisenä seuraavana tavoitteena on kehittää sovellustuki iOS-alustalle. Tämän lisäksi tähtäimessä on toteuttaa integraatiot vähintään kahteen uuteen ulkomaiseen potilastietojärjestelmään sekä laajentaa ratkaisujemme tunnettuutta ulkomailla.

Tätä hanketta varten Medanetsille on myönnetty kehittämisavustus Euroopan aluekehitysrahastosta.

Euroopan aluekehitysrahasto

Vipuvoimaa EU:lta

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close