Miten tuhannet mobiililaitteet toiminnallisuuksineen saadaan jalkautettua sadoille osastoille?

Sairaaloiden mobiililaitteiden hyödyntäminen sopii nykypäivän teknologiakäyttäytymiseen. Mobiililaitteiden tuominen sairaalaympäristöön ensimmäistä kertaa ei ole kuitenkaan helppo tehtävä ja se edellyttää syvällisempää tarkastelua sairaalan laitekäytännöistä, olemassa olevista järjestelmistä, teknologian jalkauttamisesta sekä vaikutuksista potilaisiin ja henkilöstöön.

Tässä kirjoituksessa kerromme, kuinka Medanets-ratkaisut otetaan käyttöön osastoilla ja miten ne kustomoidaan eri tarpeisiin.

1.        Käytännöt

Organisaation tulee laatia selkeitä käytäntöjä ja toimintatapoja siitä, miten mobiiliteknologiaa voidaan ja saadaan käyttää sekä miten laitteita ja sovelluksia hallitaan. Laadittujen käytäntöjen on myös käsiteltävä sitä, mistä tiedoista on kyse, ketkä niitä käyttävät, millä perustein ja missä. Mobiilipolitiikat ovat yhtä hyviä kuin niiden täytäntöönpano, minkä vuoksi niiden käytännön toteutusta tulee myös valvoa. Lisäksi sitoutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että hoitohenkilöstö otetaan mukaan päätösten tekoon jo varhaisessa vaiheessa.

Mobiilipolitiikkaa ei tarvitse nyhjäistä tyhjästä – tukea tähän saa muun muassa Medanetsilta, jolla on useiden vuosien kokemus aiheesta. Myös nykyisten asiakkaidemme hyväksi todetut toimintatavat ovat kullan arvoisia muille samojen kysymysten parissa painiville. Esimerkiksi eräs asiakkaamme on perustanut eri toimialojen ammattilaisista koostuvan ohjausryhmän koordinoimaan, johtamaan ja arvioimaan organisaationsa digitalisoinnin eri pilotteja, käyttöönottoja ja ammattilaisten tarpeita.

2.        Yhteensopivuus

Toiminnan sujuvuuden kannalta on oleellista, että käyttöön otettavat uudet järjestelmät ovat yhteensopivia olemassa olevien järjestelmien kanssa. Järjestelmien väliset integraatiot mahdollistavat muun muassa saumattoman tiedonsiirron ilman manuaalista työtä. Lisäksi hoitohenkilökunnan työnkulkua helpottaa, mikäli he voivat kirjautua jokaiselle eri kirjautumista vaativalle teknologia-alustalle yhdellä ainoalla tunnuksella – oli kyseessä sitten työasema, mobiililaite tai jokin muu laite.

Medanets-ratkaisut integroidaan aina asiakkaan nykyisiin järjestelmiin kuten potilastietojärjestelmään ja potilasmonitorijärjestelmiin. Myös kirjautuminen Medanets-sovellukseen mukautetaan aina asiakkaan infrastruktuurin mukaisesti hyödyntämään olemassa olevia kirjautumistapoja.

3.        Kustomoitavuus

Sairaaloiden ja osastojen vaihtelevien tarpeiden ja käytäntöjen vuoksi organisaatiossa käyttöön otettavien työkalujen tulee olla erikseen muokattavissa. Kun osastot voivat muokata ratkaisustaan omannäköisensä, hoitotyötä ei tarvitse muokata järjestelmän vuoksi vaan järjestelmä muokataan nykyistä hoitotyötä tukevaksi.

Medanetsin hallinnointityökalun avulla tiedon syöttäminen ja näyttäminen voidaan määritellä osastokohtaisesti. Esimerkiksi jokaisen suureen sijainti, nimi ja näkyminen sovelluksessa voidaan määritellä erikseen, jolloin tarpeettomat suureet eivät ole häiritsemässä. Myös sovelluksen eri toiminnallisuuksia voidaan piilottaa, mikäli niiden käyttötarkoitus ei sovellu kyseiselle osastolle.

4.        Mobiililaitteen valinta

Mobiililaitteen valintaan vaikuttaa luonnollisesti organisaation tarpeet ja käytössä olevat resurssit. Laitetta valitessa tulee miettiä, minkälaisia toiminnallisuuksia organisaatio tarvitsee käyttöönsä ja minkälaisia olosuhteita laitteen tulee kestää. Laitteen käyttäjäystävällisyys tulee myös huomioida. Vaihtoehtoja ovat muun muassa älypuhelimet, ammattikäyttöön suunnitellut mobiililaitteet ja tabletit.

Medanets-ratkaisut toimivat pääasiallisesti Android-laitteilla. Tämän vuoden puolella ratkaisujamme voi käyttää myös iOS-laitteilla, mikä antaa asiakkaillemme mahdollisuuden valita useammasta laitevaihtoehdosta. Yleisimpiä laitteita tuotannossa ovat Samsungin J5, XCover 4 ja Ascomin Myco.

Hoitohenkilökunta on kokenut älypuhelimen miellyttäväksi työkaluksi, sillä sitä on helppo kantaa mukana. Lisäksi älypuhelimen kanssa hoitajan toinen käsi on vapaana hoitotyöhön. Kerromme mielellämme lisää kokemuksistamme eri käyttötarkoituksiin soveltuvista mobiililaitteista!

5.        Hallintaratkaisut ja infrastruktuuri

Mobiililaitteiden keskitetyt hallintaratkaisut mahdollistavat tarvittavan tietoturvatason määrittämisen laitteille turvallista käyttämistä varten – sekä yhteiskäyttöisille että käyttäjän omaan laitteeseen sen työtilan osalta. Mobiilisovelluksia tulee voida asentaa, päivittää ja myös konfiguroida keskitetysti etänä.  Riskienhallintamielessä kannattaa myös varmistaa mahdollisuus päivittää sovellus pikaisesti mobiililaitteen sijainnista tai käyttäjästä riippumatta. Mobiililaitteiden yleisimmät käyttöjärjestelmät Android ja iOS päivittyvät esimerkiksi nopeaan tahtiin ja usein päivitykset vaativat muutoksia myös niiden päällä toimiviin sovelluksiin.

Käytössä olevista laitteista tulee lisäksi pitää listaa ja niitä tulee inventoida aika ajoin, jotta laitteen mahdollinen katoaminen pystytään havaitsemaan ja tarvittavat suojatoimet toteuttamaan. Omien laitteiden hyödyntäminen vaatii hallintaratkaisulta Bring-Your-Own-Device (BYOD) -tuen ja BYOD itsessään vaatii suunnitelmallisen mobiilipolitiikan muiltakin osin.

Infrastruktuurin osalta asiakas voi pahimmillaan joutua uusimaan koko langattoman verkon tukeakseen uusimpia tietoturvallisia ja laitehallintaratkaisujen kanssa yhteensopivia tapoja liittää mobiililaitteet verkkoon tai ihan vain huonon kuuluvuuden parantamiseksi.

Medanets tukee kaikkia mobiililaitteiden hallintaratkaisuja (MDM/EMM), jotka sisältävät ominaisuuden sovellusten konfigurointiin. Uuden laitteen käyttöönotto on myös tehty Medanets-sovelluksen osalta mahdollisimman helpoksi, jolloin sovelluksen asennus onnistuu myös tarvittaessa osaston henkilökunnan toimesta. Älykäs iOS-sovellusten jakelu ja konfigurointi on kehitetty jopa niin pitkälle, että osastolla voidaan avata toimittajalta saatu laite ja aloittaa Medanets-sovelluksen käyttö välittömästi.

Offline-toiminnallisuuden vuoksi Medanets-sovellus toimii myös katvealueilla, joten sovellus ei tarvitse jatkuvaa verkkoyhteyttä. Mikäli laite katoaa, Medanets-sovelluksen käyttö pystytään myös estämään kyseisen laitteen osalta.

6.        Pilotointi

Ennen kokonaisvaltaisempaa käyttöönottoa uusi mobiiliratkaisu on hyvä pilotoida valikoiduilla osastoilla. Tällöin pystytään varmistumaan ratkaisun toimivuudesta sekä vaikuttamaan hyvissä ajoin käyttäjäkunnan ehdotuksiin ja palautteisiin siitä, miten ratkaisu soveltuisi parhaiten heidän käyttöönsä. Kun pilotointi toteutetaan hyvin, käyttöönotot muilla osastoilla luonnistuvat paremmin.

Medanets-sovellukseen lukeutuu useita eri toiminnallisuuksia, joiden jokaisen pilotointi on mahdollista ennen lopullista päätöksentekoa. Lisäksi kehitämme jatkuvasti toimintoja saamamme palautteen mukaan, jotta ratkaisut toimisivat mahdollisimman saumattomasti yhteen hoitotyön prosessien kanssa ja parhaimmillaan kehittävät niitä eteenpäin.

7.        Käyttöönotto

Onnistuneen pilotin jälkeen ratkaisun käyttöönotot voidaan aloittaa muilla osastoilla. Uuden ratkaisun jalkauttaminen organisaatiossa ei tapahdu hetkessä, mutta kun kappaleiden 1-6 mukaiset vaiheet  on suoritettu mallikkaasti, käyttöönotot sujuvat mutkattomammin. Edellä mainittujen kohtien lisäksi käyttöönoton sujuvuutta edesauttaa aktiivisen viestinnän, koulutuksen ja jäsenten sitouttamisen korostaminen sekä johdon tuki järjestelmän käyttöön. Organisaation sisäisen kommunikaation lisäksi avoimen kommunikaation tulee toimia myös toimittajien kanssa.

Medanets toimii asiakkaan tukena projektin jokaisessa vaiheessa – hyvän ja rakentavan kumppanuuden myötä myös saavutetaan erinomaisuutta. Projekti kulminoituu koulutuksiin, jotka toteutetaan non-stop koulutuksina. Tällöin Medanets-kouluttajat opettavat ratkaisun käytön osastoilla henkilökohtaisesti. Asiakkaan ja osastojen tarpeista riippuen määritellään, mitkä sovelluksen eri toiminnallisuudet otetaan milläkin osastolla käyttöön. Koulutusten jälkeen tukea ratkaisujen käyttöön saa koulutetuilta avainkäyttäjiltä ja Helpdeskistämme.

8.        Seurattavuus

Mobiiliratkaisujen jalkauttaminen ei ole ohi, kun käyttökoulutukset on tehty osastoilla. Varmistaakseen projektin onnistuvuuden käyttöönottoa tulee myös seurata jälkikäteen. Käyttöraporttien avulla mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua heti. Mikäli esimerkiksi käyttöaste on raportin mukaan alhainen, loppukäyttäjiltä voidaan tiedustella tähän syytä ja pyrkiä poistamaan mahdolliset estetekijät.

Medanetsin raportointityökalun avulla asiakas voi katsella käyttöraportteja tarpeesta riippuen niin havaintoarvoista, lääkitysten antokirjauksista kuin myös käytetyistä laitemääristä ja yksittäisten käyttäjien määrästä. Käyttäjiä tai potilaita identifioivaa tietoa ei tallenneta. Tämän lisäksi järjestelmä tuottaa raportteja potilasmääristä riskikategorioittain EWS-pisteytyksen ja riskiarviointimittareiden perusteella.

Uuden teknologian jalkauttaminen osastoille onnistuneesti vaatii, että projektin suunnittelu, toteutus ja hallinta tehdään huolella. Uusien työkalujen myötä tulevat myös uudet käytännöt ja toimintatavat.  Prosessi vaatii jumppaamista, mutta hyödyt sairaalalle, terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille on todistettu ja ne ovat todellisia. Ja hei, me Medanetslaiset olemme teidän apuna ja läsnä kaikissa tilanteissa, etenkin silloin kun tilanne on haastava!