Mobiilikuvalla etäkonsultaatiota potilaan hoitoon nopeasti, tehdään se myös tietoturvallisesti

Mobiilikuvalla etäkonsultaatiota potilaan hoitoon nopeasti, tehdään se myös tietoturvallisesti

Potilaan iho oireilee hälyttävästi, tarvitaan ihotautispesialistin konsultaatiota. Sen sijaan, että potilas lähetettäisiin toiseen yksikköön arvioitavaksi tai odotettaisiin erikoislääkärin saapumista paikalle, hoitaja ottaa älypuhelimella kuvan potilaan ihosta ja lähettää sen spesialistille etäkonsultaatiota varten.  Spesialisti pystyy kuvan näkemällä antamaan neuvoja jatkohoidoista. Potilaasta ei kuitenkaan saa ottaa tai jakaa kuvaa ilman oikeanlaisia tietoturvallisia toimia.

Kliininen valokuvaus on arvokas työkalu terveydenhuollon ammattilaisille. Vanha sanonta yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa pätee hyvin erityisesti visuaalisilla lääketieteen osa-alueilla kuten dermatologian saralla. Kuvia sisällytetään potilaan hoitotietoihin ja niitä hyödynnetään muun muassa konsultoinneissa, haavojen paranemisprosessien valvonnassa, tutkimustarkoituksissa sekä tulevaisuuden koulutustarkoituksissa.

Useat terveydenhuollon ammattilaiset hyödyntävät jo älypuhelimia työssään, joten on luonnollista, että samaista puhelinta käytetään myös kliinisten valokuvien ottamiseen ja niiden jakamiseen. Digikamera + tietokone -yhdistelmä toki toimii myös, mutta se vie oman aikansa ja vaatii huolellisuutta, etteivät kuvat jää laitteisiin tiedonsiirron jälkeen*.

*Esimerkki: Mikäli potilaan iho oireilee eri puolilla kehoa, pitää siitä ottaa useampi otos kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Tällöin kuvia saattaa kertyä reilustikin, mikä puolestaan lisää työmäärää manuaalisen tiedonsiirron osalta kuin myös varmistusta, ettei yksikään kuvista tallennu laitteisiin.

Kliinisten valokuvien arkaluonteisuuden vuoksi huomio on kiinnitettävä kuvien asianmukaiseen dokumentointiin, tallentamiseen ja jakamiseen.

Potilaasta otetun kuvan tietoturvallinen käyttö

Ennen kliinisten valokuvien ottamista potilaalta tulee saada suullinen tai kirjallinen hyväksyntä. Tämä on erityisen tärkeää, kun kuvataan kasvoja, tatuointeja tai muita tunnistettavissa olevia piirteitä. Potilaan oikeuksien takaamiseksi kliinisiä valokuvia ei myöskään tule tallentaa älypuhelimeen itseensä vaan kuvien tulee siirtyä suoraan sairaalan tai terveyskeskuksen käyttämään tietoturvalliseen kuva-arkistoon.

Luottamuksellisuuden säilyttäminen on vaikeampaa, mikäli kuvat säilytetään älypuhelimessa (pätee myös digikameroihin), jolloin asiaankuulumattomat voivat päästä kuviin käsiksi – oli kyseessä sitten tahallinen tai tahaton tapaus. Tiedonsiirron tulee lisäksi tapahtua suojattujen yhteyksien välityksellä. Kuva-arkistoon puolestaan pääsevät käsiksi vain ne terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on hoitosuhde potilaaseen.

Mobiilikuvat hoitopäätösten tueksi

Edellä mainittuihin tarpeisiin Medanets on kehittänyt tuoteperheeseensä uuden toiminnallisuuden. Kliiniset kuvat -toiminnallisuuden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat ottaa älypuhelimella potilaasta kuvan, lisätä kuvaan tarkentavia tietoja ja tallentaa kuvan suojatuin yhteyksin suoraan sairaalan tai terveysaseman käyttämään kuva-arkistoon – kuva ei tallennu millään tavoin älypuhelimeen itseensä.

Koska kuva tallennetaan sähköisesti, tieto on välittömästi myös muiden hoitoon osallistuvien ammattilaisten käytettävissä. Lue potilastiedon reaaliaikaisuudesta täältä. Ominaisuuden pääasiallinen hyöty on pystyä ottamaan ja jakamaan potilaan tilasta kuvia nopeasti, helposti ja tietoturvallisesti hoitotilanteen seuraamiseksi ja toisten kliinikoiden arvioitaviksi.

Etäkonsultoinnin avulla potilaan kulkeminen eri yksiköiden välillä myös vähenee ja terveydenhuollon resurssit voidaan allokoida paremmin.

Hoitotapauksia, joissa kuva toimii havainnollistajana

1     Ihotaudit

Ihotautispesialistit vastaavat usein suurista potilasmääristä laajalla alueella. Yhdellä alueella saattaa olla vain yksi ihotautispesialisti, jolloin konsultaatioavun saantiin ja potilaan organisaatioyksiköiden väliseen kulkuun voi kulua tunteja. Usein vain katsomalla kuvaa ihon kunnosta, ihotautispesialistit voivat antaa neuvoja potilaan jatkohoidosta.

2     Plastiikkakirurgia

Perinteiset plastiikkahoidon ennen ja jälkeen -kuvat voidaan helposti toteuttaa kliiniset kuvat -toiminnallisuuden avulla. Kuvat sisältävät tarkentavat tiedot potilaasta, kuvanottajasta sekä toimenpiteestä aikaleimoineen.

Plastiikkakirurgeja konsultoidaan usein myös teho-osastolle tuotujen potilaiden haavojen hoidosta. Kuvan perusteella tehdyn etäkonsultaation myötä tieto jatkotoimenpiteistä välittyy nopeammin versus, että jouduttaisiin odottamaan kirurgin paikalle saapumista.

3     Haavat

Kaikentyyppisistä haavoista voidaan ottaa säännöllisesti kuva ja seurata haavan paranemisprosessia. Tieto auttaa seuraavan hoitopäätöksen tekemisessä – on se sitten toisen konsultaation ja lausunnon pyytämistä tai toteamista, että paraneminen etenee hyvin.

4     Pahoinpitely

Jos potilas on otettu hoitoon pahoinpitelystä johtuvan syyn vuoksi, kuva on otettava hoitotilanteen selvittämiseksi, potilaan suojaamiseksi sekä vahinkojen dokumentoimiseksi. Hoidon etenemistä voidaan myös seurata tutkimalla otettuja kuvia.

5     Silmäsairaudet

Alustavaa case-tutkimusta on tehty, että älypuhelinta voi myös käyttää silmänpohjakuvauksissa, kun kameran linssiin kiinnitetään erikoislinssi. Tulos on riittävän hyvä jatkotoimenpiteiden määrittelemiseen.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.