Pikaviestintä terveydenhuollossa

Pikaviestintä terveydenhuollossa

Pikaviestintäteknologia tekee potilashoidosta sujuvaa.

Terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat nykypäivän trendejä ja käyttävät pikaviestintäsovelluksia säännöllisesti hoitaessaan kliinisiä työtehtäviään. Pikaviestintä säästää aikaa, sillä sen avulla on mahdollista:

  • koordinoida potilaan hoitoa tehokkaasti
  • saada konsultaatioita nopeasti
  • tarkistaa, onko viesti toimitettu ja luettu
  • lukea viestit uudelleen missä tahansa

Tietosuojavaatimusten noudattaminen

Pikaviestintä parantaa työtehoa ja mahdollistaa työntekijöiden vapaamman liikkumisen, mutta se myös lisää merkittävästi arkaluontoisiin potilastietoihin liittyviä tietoturvariskejä. Tietoturvan ja lakisääteisten vaatimusten vuoksi kuluttajien käyttöön suunniteltujen pikaviestintätyökalujen käyttäminen terveydenhuoltoympäristössä on kiistanalaista. Ovatko työkalut yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisia?

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa asetetaan yrityksille ja organisaatioille henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevat tarkat vaatimukset.

Euroopan unioni

Terveydenhuoltoalan ohjelmistojen kehitys vuonna 2020

Kehitys perustuu tarpeisiin. Markkinoille on jo saapunut monenlaisia terveydenhuollon ammattilaisten viestintätarpeisiin vastaavia ratkaisuja.

Kliiniseen käyttöön suunnitellun pikaviestintätyökalun tarkastuslista

  1. Tietoturva
  2. Valtuutus
  3. Integraatio

Kun kliinisissä palveluissa hyödynnetään pikaviestintää, potilastiedot voivat olla vaarassa useassa eri vaiheessa: siirron aikana, palvelimelle tallennettaessa ja lähettäjän sekä vastaanottajan puhelimessa. Tarvitaan laadukas tietoturvatoteutus, joka suojaa arkaluontoisia potilastietoja siirron aikana. Varmista lisäksi, että käytössä on asianmukainen säilytyskäytäntö – viestien tallentaminen pysyvästi puhelimeen ei käy päinsä, vaan ne pitää poistaa potilaan lähtiessä osastolta tai tietyn ajanjakson jälkeen. Tilanteen tullen terveydenhuolto-organisaation keskitetyn hallintaratkaisun pitää pystyä poistamaan tiedot sovelluksesta tai laitteesta etäohjatusti.

Suosi olemassa olevaa valtuutusta hyödyntävää ratkaisua: henkilöstö voi käyttää sähköisiä potilasasiakirjoja vain valtuutuksen perusteella ja sama valtuutus tarvitaan myös potilaskohtaisessa viestinnässä.

Kuluttajien käyttöön suunniteltuihin pikaviestintätyökaluihin verrattuna lisäarvoa tuo myös työkalu, joka voidaan integroida sairaalan sähköiseen potilastietojärjestelmään. Integraatio tehostaa kommunikointia yhdistämällä viestit ja kliinisen kontekstin. Tämä helpotta potilaan tilannekuvan muodostamista. Samalla kliininen tieto tallennetaan potilastietojärjestelmään eikä viestintäratkaisusta muodostu säilytyspaikka tärkeälle potilastiedolle.

Lue lisää GDPR-asetukseen perustuvasta tietosuojasta (EU) >>

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.