Riittääkö terveydenhuollon käyttöön yksi mobiilisovellus?

Mobiiliteknologian käyttö on yleistynyt kaikilla elämän osa-alueilla ja erilaisia sovelluksia eri käyttötarkoituksiin on tarjolla pilvin pimein. Julkisessa terveydenhuollossa etsitään usein yhtä kokonaisratkaisua kaikkiin tarpeisiin. Riittääkö terveydenhuollon käyttöön yksi mobiilisovellus?

Julkisen terveydenhuollon IT-ratkaisut ovat usein suuria ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Turvallisuus- ja tietosuojanäkökohdat ovat elintärkeitä. Kokonaisuuden hallintaa pyritään usein helpottamaan pyrkimällä yhteen laajaan ratkaisuun, joka täyttää mahdollisimman monenlaiset tarpeet. Tämä pätee niin potilastietojärjestelmiin kuin niihin liittyviin mobiiliratkaisuihinkin. Lähestymistapa on kuitenkin ongelmallinen.

Kokonaisratkaisuissa on ongelmansa

Kalliilla hankittu, niin sanottu kokonaisratkaisu täyttää ehkä hankintahetkellä vallitsevat tarpeet jotenkuten, mutta kuinka joustavasti se mukautuu uusiin tarpeisiin? Ja onko meillä terveydenhuollossa oikeasti vara tyytyä jotenkuten toimiviin ratkaisuihin? Jos käytettävä ratkaisu ei tue terveydenhuollon henkilökunnan työtä, kärsivät siitä kaikki. Viime kädessä kärsijöinä ovat potilaat.

Usein kuulee puhuttavan, että organisaation käytössä olevien ratkaisujen määrää halutaan vähentää. Tämä onkin paikallaan esimerkiksi silloin, kun ratkaisut ovat päällekkäisiä tai eivät keskustele keskenään. On tärkeää, että kaikki käytettävät ratkaisut ja sovellukset ovat tarkoituksenmukaisia, käyttäjäystävällisiä sekä yhteensopivia. Niiden määrän vähentäminen ei kuitenkaan saisi olla itsetarkoitus. Vähentäminen voi siis olla paikallaan, mutta silti käyttöönkin tarvitaan useampia ratkaisuja. Olennaista on löytää parhaat ratkaisut omiin tarpeisiin.

Mobiiliteknologian käyttö kasvanut räjähdysmäisesti

Mobiiliteknologian, eli matkapuhelimien ja langattomien älylaitteiden, käyttöaste on ollut vahvassa kasvussa maailmanlaajuisesti jo usean vuoden ajan1.  Vuonna 2020 Internetin käyttäjistä 91 % käytti nettiä myös mobiililaitteilla. Koko maailmanlaajuisesta Internet-liikenteestä jo yli puolet on peräisin mobiililaitteilta2. Tämän myötä myös saatavilla olevien mobiilisovellusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Pelkästään markkinoiden suurimmissa sovelluskaupoissa arvioitiin vuonna 2020 olevan saatavilla noin 6 miljoonaa sovellusta.3 Kuluttajakäytössä olemmekin tottuneet siihen, että sovelluksia voi ladata, kokeilla, poistaa ja ladata uudelleen tarpeiden ja mieltymysten mukaan1. Useimmiten käyttöön päätyy sovellus, joka sopii käyttötarkoitukseen ja on intuitiivinen käyttää.

Samalla kun mobiilisovellukset ovat kuluttajakäytössä lisääntyneet räjähdysmäisesti, myös terveydenhuollon palveluilta odotetaan mobiilivalmiutta. Odotuksia asettavat sekä palveluiden käyttäjät että niiden tarjoajat, kuten vaikkapa hoitohenkilökunta. Odotuksiin voidaan vastata valitsemalla käyttöön oikeasti toimivia ja käyttäjälähtöisesti suunniteltuja ratkaisuja.

Mobiilisovellukset terveydenhuollossa

Mobiiliteknologian yleistymisen myötä myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät, niin sanotut mHealth-sovellukset, ovat lisääntyneet hurjasti. Jo vuonna 2015 mHealth-sovelluksia arvioitiin olevan noin 100 0001, ja vuonna 2021 luku ylittänee jo puolen miljoonan4. Luku pitää sisällään sekä kuluttajille suunnatut urheilu- ja liikuntasovellukset että terveydenhuollon ammattikäyttöön tarkoitetut sovellukset1.  Mitä hyötyä on siitä, että sovelluksia on paljon?

Katse omaan puhelimeen — yksi sovellus ei riitä

Avainasemassa on käyttötarkoitus. Jokainen sovellus on optimoitu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Alansa menestyneimmät sovellukset ovat parhaita juuri siinä käyttötarkoituksessa, johon ne on optimoitu. Vaikka sovelluksella on yleensä mahdollista tehdä jotain muutakin, muissa käyttötarkoituksissa sama sovellus ei useinkaan ole paras.

Ajatellaanpa vaikka kaikille tuttua karttasovellusta, Google Mapsia. Autolla navigointiin se on erinomainen, ja erillisten autonavigaattoreiden aika taitaakin olla jo ohi. Pyöräreittejä Maps ei kuitenkaan osaa määritellä läheskään yhtä hyvin kuin autoreittejä. Ja entäpä jos tarvitaan maastokarttaa? Viimeistään silloin täytyy ladata erillinen maastokarttasovellus.

Onhan sinullakin käytössäsi maailman paras mobiiliratkaisu?

Etenkin alalla, jolla ammattilaiset toimivat ihmisen terveyteen ja henkeen liittyvien haasteiden parissa, tarvitaan sovelluksia, jotka on optimoitu tiettyyn tarkoitukseen. Käyttöön kannattaakin aina valita ne ratkaisut, jotka tukevat työtä parhaiten. Mobiilisovellus on parhaimmillaan työn kulkua erinomaisesti tukeva työkalu: sellainen, jota ei oikeastaan juuri huomaa.

On hyvä huomioida myös sovelluksen käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet. Ajatellaan esimerkiksi sairaalaympäristössä käytettävää mobiilisovellusta. Lääkärin ensisijaiset tarpeet mobiilisovellukselle ovat aivan erilaiset kuin sairaanhoitajalla – puhumattakaan siitä, jos tarkasteluun otetaan mukaan muita ammattiryhmiä, kuten fysioterapeutit tai sosiaalityöntekijät.

Johtopäätöksenä onkin, että myös terveydenhuollossa mobiilisovelluksia voi — ja usein kannattaakin — olla käytössä useita samaan aikaan. Useiden mahdollisuuksien joukosta jokainen löytää varmasti itselleen sopivimmat.

LÄHTEET:

  1. https://www.duodecimlehti.fi/duo12334 
  2. https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
  3. https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/
  4. https://mhealth.jmir.org/2019/6/e13199/

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.