Tutustu ratkaisuihin, jotka mullistavat hoitotyön arjen

Olemme kehittäneet Medanets-sovelluksen yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Keskeiset painopisteemme ovat potilasturvallisuus, työnkulun tehokkuus, kustannusten pienentäminen sekä käyttökokemus. Jokainen sovelluksen toiminnallisuus ja ominaisuus tekee hoitotyöstä sujuvampaa, vähentää työtaakkaa ja tukee päätöksentekoa.

Samalla sovellus vapauttaa entistä enemmän aikaa potilaiden hoitamiseen. Se voi auttaa terveydenhuollon ammattilaisia pelastamaan henkiä.

Kaikki sovelluksen toiminnallisuudet ja niiden sisältö, kuten terminologia, raja-arvot ja hoitotyön ohjeistukset, ovat aina räätälöitävissä tarpeidesi ja toiveidesi mukaan.

Kokonaiskuva

Vuoroni alussa tarkistan osaston potilaiden kokonaistilanteen sovelluksesta. Voin suodattaa listasta omien potilaideni tiedot. Näen nopeasti, kenen tila on vakaa ja kuka tarvitsee enemmän kliinistä huomiota. Ollakseni tehtävieni tasalla vuoron aikana, tarkistan tehtävälistani mobiilisovelluksesta – näyttää siltä, että potilas huoneessa 1 tarvitsee lääkkeensä nyt. On helpottavaa, ettei kaikkea tarvitse muistaa ulkoa!

Potilaan tiedot ja havaintoarvot

Potilaan tiedot ja havaintoarvot

Olen koko ajan liikkeellä, mutta niin on onneksi myös tarvitsemani potilastieto. Voin esimerkiksi tarkistaa nopeasti, mitkä potilaan vitaaliarvot olivat edellisellä mittauskerralla ja onko potilaalla allergioita. Kirjaan uusimmat mittaustulokset mobiilisovelluksella suoraan potilastietojärjestelmään. Vain muutama napin painallus, ja siellä ne ovat! Myös kollegani näkevät tiedot saman tien. Enää ei tarvitse kantaa muistilappuja taskuissa, eikä kirjata tietoja moneen kertaan!

Jatkuva arviointi

Miten potilaani todella voivat? Vuoroni aikana suoritan näyttöön perustuvia kliinisiä arviointeja, kuten Braden-arvioinnin painehaavariskistä ja FRAT-kaatumisriskin arvioinnin, jotta mahdolliset hitaasti kehittyvät ongelmat havaittaisiin ajoissa. Voin tehdä arvioinnit mobiilisovelluksella potilaan vierellä. Huomaan, että potilaalla on korkeat EWS-pisteet, vaikka hän näyttää päälle päin hyvävointiselta. Sovellus ohjaa minua ottamaan yhteyttä lääkäriin ja tekemään lisäarviointeja, kuten sepsiksen seulonnan. Yhteydenotto lääkäriin ja sepsiksen seulontakysymyksiin vastaaminen hoituvat sovelluksella saman tien.

Myös sepsiksen seulontatulos vaikuttaa huolestuttavalta. Onneksi tieto ja tarvittavat toimenpiteet menevät saman tien myös kollegoideni työlistoille. Apua on jo tulossa ja potilas saa tarvitsemansa hoidon heti!

Lääkitys

On aika antaa lääkkeet ja tehdä antokirjaukset. Mobiilisovelluksessa minulla on koko ajan ajantasainen lääkitystieto saatavilla. Sovelluksella voin tehdä antokirjauksen nopeasti ja turvallisesti. Noudatan katkeamatonta lääkehoitoprosessia ja varmistan “5 oikeaa”:

  • Tunnistan potilaan skannaamalla potilasrannekkeen viivakoodin sovelluksella.
  • Tunnistan myös lääkkeen skannaamalla lääkeannospussin tunnisteen.
  • Järjestelmä tarkistaa oikean antoreitin, ajan ja annoksen automaattisesti. Koska olen tunnistanut potilaan ja annettavan lääkkeen sovelluksen avulla, voin olla varma, että annan oikeat lääkkeet oikealle potilaalle.

Viestintä

Työssäni on paljon tilanteita, joissa on tärkeää saada pikainen kuittaus johonkin asiaan tai jakaa tieto oikeille ihmisille nopeasti. En halua joutua soittelemaan ympäriinsä tai käyttämään aikaa oikean lääkärin etsimiseen. Siksi käytän Medanets Viestintää saadakseni yhteyden kollegoihin. Tieto kulkee välillämme lähes reaaliajassa.

Vuoronvaihto

Vuoronvaihto

Vuoroni on lopussa. Tapahtumia oli vuoron aikana paljon. Onneksi potilastietojärjestelmä ja mobiilisovellus keskustelevat keskenään, ja tarvittavat potilastiedot saa jaettua lähes reaaliajassa. Kirjoitin mobiilisovelluksella myös lyhyitä hoitomuistiinpanoja vuoron aikana. Niinpä taskuihin ei jää lojumaan käsin kirjoitettuja muistilappuja. Listallani olleet, tekemättä jääneet hoitotehtävät näkyvät myös kollegoille, jotka tulevat vuoroon minun jälkeeni. Voin lähteä kotiin tietäen, että potilaista pidetään hyvää huolta.

Emergency Department Nurse

Potilaan tilan arviointi

Päivystykseen on juuri saapunut uusi potilas, jonka tilaa alan arvioida. Tuloarviointiin kuluu esimerkiksi potilaan EWS-pisteiden laskenta, joka onnistuu näppärästi mobiilisovelluksella. Mobiilisovellus antaa potilaan saamaan pistemäärään perustuvat ohjeet jatkotoimenpiteistä. Potilaan EWS-pisteet menevät suoraan potilastietojärjestelmään. Niinpä myös lääkäri voi tarkastella tietoja saman tien omaa arviota tehdessään.

Päivystyksessä potilaan tila voi muuttua nopeasti. Mobiilisovelluksen avulla voin kätevästi tehdä kliinisiä arviointeja, esimerkiksi arvioida potilaan tajunnan tasoa Glasgow’n kooma-asteikolla. Sovellus näyttää minulle arviointien tuloksiin perustuvia kliinisiä ohjeita.

Pääsy potilaan tietoihin

Pääsy potilaan tietoihin

Sitä mukaa kun kirjaukset lisääntyvät, mobiilisovellukseen alkaa muodostua trendinäkymiä ja graafeja, joista kaikkien hoitoon osallistuvien ammattilaisten on helppo seurata potilaan tilan kehittymistä.

Mobiilisovelluksesta näemme myös potilaan demografiset tiedot ja mahdolliset aikaisemmin kirjatut riskitiedot, kuten allergiat, helposti.

Nopeatempoisessa päivystyksessä mobiilisovellus myös nopeuttaa uusien tietojen kirjaamista suoraan potilastietojärjestelmään vähällä vaivalla.

Medanets messaging

Konsultaatio

Mobiilisovelluksen avulla voin nopeasti ja helposti konsultoida ammattilaisia päivystyksen ulkopuolelta. Medanets Viestinnän avulla saan yhteyden kollegoihin turvallisesti ja lähes reaaliaikaisesti.

Jatkohoitoon siirtyminen

Jatkohoitoon siirtyminen

Kun potilas siirretään päivystyksestä sairaalan osastolle, osaston hoitajat voivat jatkaa siitä, mihin päivystyksen kollegoitteni kanssa jäimme. Kaikki kirjaamamme tieto on jo saatavilla päätöksenteon tueksi osastolla, joten potilaan siirtäminen yksiköstä toiseen käy saumattomasti. Tietojen saatavuus parantaa potilasturvallisuutta ja hoitotuloksia, ja nopeuttaa reagointia, jos potilaan kunto heikkenee.

Nurse in a surgery

Tarkista, kuittaa ja tallenna. Käytän mobiilisovelluksessa toimivia turvallisuuteen liittyviä tarkistuslistoja ennen leikkausta ja sen aikana. Tarkistuslistat voivat sisältää leikkaussalin varusteluun, mutta mikä tärkeintä, myös potilaan suunniteltuun hoitoon liittyviä asioita. Voin aloittaa tarkistuslistan läpikäymisen ja kollegani voi suorittaa sen loppuun. Kaikki mobiilisovelluksella täytetyt ja tallennetut tarkistuslistat lähetetään saman tien potilastietojärjestelmään, vaikka tarkistuslista ei olisi vielä valmis.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.