Kliiniset kuvat

Kliiniset kuvat -toiminnallisuus parantaa kliinisiä tuloksia ja yksinkertaistaa konsultointia sekä hoidon seurantaa.

Kliiniset kuvat -toiminnallisuus tekee potilaiden tilasta otettujen kuvien ottamisesta, tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja tietoturvallista. Toiminnallisuuden avulla etäkonsultointi ja hoidon seuranta tehostuvat, kun kuvat sekä niitä koskevat metatiedot tallennetaan suoraan oikeaan paikkaan. Prosessin on todettu vähentävän turhia potilassiirtoja sekä parantavan tietoturvallisuutta, kun kuvia ei enää tarvitse siirtää manuaalisesti kamerasta tietokoneelle.

Toiminnallisuuden avulla terveydenhuollon ammattilainen ottaa älypuhelimella hoidettavasta alueesta kuvan, lisää siihen tarkentavat tiedot ja tallentaa sen suojatuin yhteyksin suoraan sairaalan tai terveysaseman käyttämään kuva-arkistoon. Kuva ei koskaan tallennu älypuhelimen muistiin. Kun kuva tallennetaan sähköisesti, tieto on välittömästi myös muiden hoitoon osallistuvien ammattilaisten käytettävissä.