Ominaisuudet

Ominaisuudet

Medanetsin hoitotyön mobiilisovellus sisältää useita eri ominaisuuksia, jotka ovat suunniteltu virtaviivaistamaan ja helpottamaan hoitotyötä.

   Lääkitys 

Potilaalle määrättyjen lääkkeiden tarkasteleminen ja antokirjaaminen

Sovellus hakee potilaan lääkemääräykset potilastietojärjestelmästä reaaliaikaisesti, ja vastaavasti antokirjaukset päätyvät potilastietojärjestelmän lääkitysosioon ja ovat heti muidenkin nähtävissä.

Lääkityksen antokirjauksia voidaan suorittaa säännölliseen lääkitykseen ja tarvittaessa annettavaan/kertalääkitykseen. Hoitaja voi tarvittaessa muuttaa annostusta määräykseen nähden ja kirjata lisäannostuksen. Sovellus näyttää myös päivittäisen maksimiannostuksen ja antaa varoituksen, mikäli maksimimäärä ylittyy.

E-lääkekaappien sekä digitaalisten sairaala-apteekkijärjestelmien yleistyessä Medanets-lääkitys on tärkeä vaihe suljetun lääkekierron prosessissa.

Katso kuva

    Early Warning Score (EWS)

Potilaan voinnin varoittavien merkkien nopea havainnointi EWS-pistemäärän avulla

Sovellus hyödyntää aiemmin potilaalle sovelluksella kirjattuja havaintoarvoja, laskee automaattisesti EWS-pisteen, ja näyttää pistettä vastaavan toimintaohjeistuksen hoitajalle. Kliiniset toimet vs. kokonaispistemäärät määritetään sairaalan käytäntöjen mukaan.

Medanets tukee mitä tahansa EWS-mallia, ja mallia voidaan tarkentaa suurekohtaiselle tasolle sairaanhoitopiirin, sairaalan tai erikseen osaston tarpeisiin sopivaksi. Oletusmalleja ovat Iso-Britanniasta tuttu National EWS (NEWS), Modified EWS (MEWS), Maternal EWS (MEOWS) ja lasten tarpeisiin räätälöity Pediatric EWS (PEWS).

Katso kuva

    Havaintoarvot

Havaintoarvojen selaaminen ja kirjaaminen

Havainto tai mittaus kirjataan sovelluksella potilaan tietoihin ja on välittömästi muidenkin nähtävissä. Fysiologiset suureet ja havaintoarvot mukautetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan ja ne voidaan määritellä osastoittain. Tällä hetkellä Suomessa kirjataan yli 200 erilaista suuretta ja järjestelmään niitä voidaan määrittää joustavasti rajaton määrä.

Sovellus näyttää myös aikaisemmin kirjatut mittaustulokset ja havainnot, mikä edesauttaa potilaan tilassa tapahtuneiden poikkeavaisuuksien havaitsemista.

Katso kuva

    Riskiarviointimittarit

Vuorovaikutteinen potilaan riskianalyysien ja lomakkeiden täyttäminen sekä arvioiminen

Sovellus askeltaa arviointikriteerit läpi ja laskee automaattisesti kokonaispisteen. Lisäksi se näyttää pistettä vastaavan toimintaohjeistuksen hoitajalle. Tällä hetkellä saatavilla olevat riskiarviointimittarit ovat: Braden -asteikko painehaavan arviointiin, NRS 2002 vajaaravitsemusriskin seulontaan ja FRAT kaatumisvaaran arviointiin.

Pisteytyslomakkeita on mahdollista muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti, esim. lisäkysymykset ja toimenpide-ehdotukset.

Katso kuva

    Monitoroidut potilaat

Potilasmonitorijärjestelmien tietojen langaton siirtäminen suoraan potilastietojärjestelmään

Tiedonsiirto potilasmonitoreista onnistuu asiakkaiden tarpeiden mukaan joko täysin automatisoidusti tai hoitajan yhden painalluksen kuittauksella ilman välillistä paperityötä. Samalla monitoroidut arvot tulevat tarkastelluksi ja kuitatuksi potilastietojärjestelmään hoitajan nimissä. Lisäksi tiedonsiirtofrekvenssi voidaan määrittää tarpeen mukaan osasto- ja potilaskohtaisesti.

Medanets sovellus tukee Philipsin, GE Healthcaren, Siemens-Drägerin ja Mindrayn keskusvalvontajärjestelmiä sekä Welch-Allynin spotcheck-tyyppisiä liikuteltavia monitoreita.

Katso kuva

    Omat potilaat

Omien potilaiden ensisijainen huomioiminen

Medanets sovelluksessa hoitaja voi merkitä potilaita osaston potilaslistalta omiksi potilaikseen vuoron alussa tai vuoron kuluessa, jolloin ne ovat helposti löydettävissä eri näkymillä läpi sovelluksen. Omat potilaat priorisoidaan, mutta myös muut osaston potilaat ovat helposti saatavilla.

Priorisointi voidaan tehdä kevyesti Medanetsin ratkaisun sisällä, tai tieto hoitajalle määritetyistä potilaista voidaan vastaanottaa myös kolmannen osapuolen järjestelmistä tai suoraan potilastietojärjestelmästä.

Katso kuva

Ammattilaisen työkalu kotikierroilla

Potilastietojärjestelmän hyödyntäminen kotona tapahtuvassa potilashoidossa

Medanets-ratkaisu soveltuu erittäin hyvin myös erikoissairaanhoitoa vaativien kotipotilaiden hoitoon. Hoitaja voi tarkastella potilaan tietoja turvallisen yhteyden yli sekä tehdä tarvittavat kirjaukset potilaan tietoihin ja suoraan potilastietojärjestelmään reaaliaikaisesti muiden hoitoon osallistuvien tarkasteltavaksi.

Katso kuva

Hallinnointi ja raportointi

Työkalu Medanets-ratkaisuiden hallintaan ja raportointiin

Hallinnointi ja raportointi -työkalu toimii sekä suurevalikkojen ja näkymien konfiguroijana. Tämä mahdollistaa paremman asiakasympäristön hallinnan ja nopeamman palvelun. Työkalu ei korvaa ominaisuuksia potilastietojärjestelmästä vaan se antaa autonomian ratkaisuiden käytöstä asiakkaalle.

Asiakkaat, tai kumppanit asiakkaan puolesta, voivat itse tehdä käyttöönotot osastoilla sekä hallita muutoksia ja räätälöidä näkymät tarpeen mukaan. Asiakas voi katsella käyttöraportteja tarpeesta riippuen niin havaintoarvoista, lääkitysten antokirjauksista kuin käytetyistä laitemääristä ja yksittäisistä käyttäjistäkin. Tämän lisäksi järjestelmä tuottaa riskinarviointilomakkeiden sekä EWS:n potilasmääriä riskikategorioittain operatiivisen suunnittelun tueksi.

Katso kuva

    Potilaskortti

Potilaan tärkeimmät yleiset tiedot keskitetysti näkyville

Potilaskortilta hoitohenkilöstö näkee potilaan riskit, diagnoosit, laboratoriotulokset, potilaan tarkemmat tiedot sekä tiedot tuoreista muutoksista kyseisistä toiminteista osana potilaan hoitosuunnitelmaa.

Katso kuva

    Offline-tila

Sovellus ei vaadi jatkuvaa verkkoyhteyttä, vaan toimii loistavasti myös verkon katvealueilla.

Ratkaisu toimii saumattomasti verkkoyhteyden pätkiessä ja lähettää kirjaukset automaattisesti potilastietojärjestelmään verkkoyhteyden palautuessa.

Katso kuva

    Sähköinen tunnistaminen

Sekä potilas että hoitaja tunnistetaan aina luotettavalla tavalla, esimerkiksi VRK-korttia ja potilasranneketta hyödyntäen.

Kirjautuminen Medanets-sovellukseen mukautetaan aina asiakkaan infrastruktuurin mukaisesti hyödyntämään olemassa olevia kirjautumistapoja.

Katso kuva

Kehitämme jatkuvasti toimintojamme, jotta ratkaisut toimisivat mahdollisimman saumattomasti yhteen hoitotyön prosessien kanssa, ja parhaimmillaan kehittäisivät niitä eteenpäin.

    Hoitotehtävät

Mukana hoitajan työnkulussa potilaan suunnitellun hoidon mukaisesti

Hoitotehtävät tukevat hoitajaa työnohjaamisen muodossa. Sovellus näyttää potilaisiin kohdistuvia määräyksiä ja tehtäviä, muodostaa tehtäviä automaattisesti (luoden esimerkiksi uuden EWS-mittaustapahtuman perustuen edellisen mittauskerran tuloksiin) sekä mahdollistaa tehtävien kuittaamisen. Hoitotehtävien edetessä Medanets-ratkaisu muistuttaa hoitajaa tulevista ja mahdollisesti viivästyneistä tapahtumista. Hoitajan omat potilaat ja omiin ryhmiin kuuluvat potilaat priorisoidaan ensin ottaen kuitenkin huomioon myös osaston muut potilaat.

Hoitotehtävät -ominaisuuteen tulee sisältöä useista eri lähteistä, kuten potilastietojärjestelmästä, potilasmonitoreista, kolmannen osapuolen järjestelmistä ja Medanets-ratkaisusta itsestään.

*Tulossa

Katso kuva

Kerromme mielellämme lisää ratkaisuistamme!

Ota yhteyttä!

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close