Riskiarviointimittarit

Kliiniset arviointilomakkeet mahdollistavat hoitotyön helpon dokumentoinnin heti potilaan vierellä.

Perinteinen kliininen dokumentointi vaatii usein toistuvaa työtä, ja arviointitietojen kirjaaminen potilastietojärjestelmään kuluttaa arvokasta työaikaa. Riskiarviointimittarit-toiminnallisuus tehostaa hoitotyötä ja tekee siitä mielekkäämpää niin hoitotyöntekijöille kuin myös potilaillekin. Hoitaja voi tunnistaa riskit heti hoitotilanteessa, mikä vähentää haittatapahtumia ja laskee kustannuksia.

Toiminnallisuus ohjaa hoitajaa askel askeleelta, laskee riskipisteet ja antaa ohjeita päätöksenteon tueksi. Sen avulla voidaan tehdä näyttöön perustuvia arviointeja potilaan vierellä, mikä vähentää hoidon vaihtelevuutta ja edistää paranemista. Lomakkeemme hyödyntävät ehdollista logiikkaa.

Päätarjoomaamme kuuluu Braden-asteikko painehaavariskin arviointiin, NRS 2002 vajaaravitsemusriskin seulontaan ja FRAT kaatumisvaaran arviointiin. Muita sovelluksessamme toimivia mittareita ovat esimerkiksi GDS30, AUDIT65, AUDIT C, PAINAD, BDI21, MNA ja CAM. Voimme muokata pisteytyslomakkeita ja ohjeita tarpeidesi mukaisesti.

Riskiarviointimittarit ovat tärkeä osa esimerkiksi geriatrisen potilaan toimintakyvyn arviointia – lue, miten mobiiliratkaisu tukee työtä Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa.

Riskiarviointimittarit