Tarkistuslistat

Tarkistuslistat-toiminnallisuus tuo varmuutta rutiininomaisten tehtävien hoitoon ja parantaa potilasturvallisuutta. Mobiililaitteella täytettävät tarkistuslistat toimivat käyttäjän muistin tukena varmistaen, että kaikki tarvittava otetaan huomioon potilaan hoitoprosessissa.

Medanets Tarkistuslistat räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tähän mennessä olemme toteuttaneet tarkistuslistoja mm. leikkausta edeltävään hoitotyöhön sekä triage- ja MET-ryhmien tarpeisiin. Kaikki hoitavan tiimin jäsenet voivat osallistua tarkistuslistojen täyttämiseen omilta mobiililaitteiltaan.

Lue lisää sairaanhoidon tarkistuslistoista ja tutustu, miten Medanets Tarkistuslistoja käytetään Nordlandin sairaalaryhmässä.

Tarkistuslistat