Viestintä

Kliiniseen käyttöön suunniteltu pikaviestintätyökalu

Medanets Viestintä yhdistää terveydenhuollon henkilöstön tietoturvallisesti, jotta tieto kulkee ammattilaisten välillä jopa reaaliajassa. Se parantaa työtehoa ja liikkuvuutta mahdollistamalla tarvittavien potilastietojen jakamisen nopeasti ja helposti. Toiminnallisuus ja koko sovellus on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä tietoturva- ja valtuutussäädösten mukainen. Lue lisää tilanteista, jolloin terveydenhuollossa tarvitaan WhatsApp-tyylistä pikaviestintää ja miten se toteutetaan turvallisesti.

Katso myös, mitkä ovat asiakkaidemme mielestä kliinisessä työssä käytettävän pikaviestintäratkaisun tärkeimmät elementit!

Sovellus voidaan integroida sairaalan sähköiseen potilastietojärjestelmään, jolloin viestit ja kliininen konteksti yhdistyvät yhdeksi tilannekuvaksi potilaasta. Samalla potilaan kliiniset tiedot tallentuvat potilastietojärjestelmään viestintäratkaisun sijaan.

Viestintä sulautuu tiiviisti muihin Medanets-sovelluksen toiminnallisuuksiin, joiden kautta käyttäjä voi linkittää viestiin kliinistä sisältöä. Vastaanottajan valtuutus sisältöön tarkistetaan aina automaattisesti.