Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Etelä-Karjalan hyvinvointialue aloitti Medanetsin mobiiliratkaisujen käytön havaintoarvojen mittaamisella ja rannekehallinnalla vuonna 2012. Tällöin laitteina toimivat Windows Mobile PDA -laitteet. Sittemmin laitteet ovat vaihtuneet, ratkaisu on päivitetty Androidiin ja rannekehallinta on laajentunut. Näiden lisäksi myös uusia mobiiliratkaisuja on otettu käyttöön. Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on käytössä Medanets Havaintoarvot, Monitoroidut potilaat ja EWS.


Laajassa käytössä olevat mobiiliratkaisut säästävät aikaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue uudistaa ja kehittää toimintatapojaan jatkuvasti eteenpäin mobiiliratkaisujen avulla. Tänä päivänä Medanetsin hoitotyön mobiilisovellusta käytetään koko Etelä-Karjalan keskussairaalan laajuisesti.

Hyvinvointialueella käytössä olevat toiminnallisuudet, Havaintoarvot ja Monitoroidut potilaat, nopeuttavat hoitajien työtä ja lisäävät potilaan vierellä vietettyä aikaa. Kirjaamalla ja selaamalla potilastietoja mobiililaitteen avulla edestakainen kävely potilashuoneen ja kanslian välillä vähenee, kuten myös tietokoneella vietetty aika. Samalla potilaan kanssa vietetty aika lisääntyy. Kuukausittain Medanets-sovelluksella tehdään yli 140 000 kirjausta, eli hoitajien aikaa säästyy kirjaamiselta muihin tehtäviin noin 120 tuntia kuukaudessa.


Potilaan heikentyvän tilan havaitseminen ajoissa EWS:n avulla

Mobiiliyhteys potilastietojärjestelmään ja sen tuomat aikasäästöt mahdollistavat huolellisemman potilaiden tilan seurannan. Potilaasta mitatut havaintoarvot voidaan lisäksi riskipisteyttää Early Warning Score (EWS) -pisteytyksen avulla automaattisesti, mikä auttaa tunnistamaan potilaita, joiden tila on akuutisti heikentymässä. Tämä on erityisesti tärkeää, kun potilaan heikentyvä vointi ei näy päälle päin.

Medanets-sovellus esittää hoitajalle sairaalan määrittämät potilaan riskiluokkaa vastaavat kliiniset toimintaohjeet.

Nopean havainnoinnin jälkeen potilaan tarvitsema hoito voidaan aloittaa välittömästi.


Potilaan tunnistaminen sähköisesti

Etelä-Karjalan hyvinvointialue käyttää myös Medanets Rannekehallintaa suurimmalla osalla keskussairaalan vuodeosastoista sekä ympäröivien kuntien palvelutaloista. Ratkaisua hyödynnetään myös Medanetsin mobiiliratkaisujen yhteydessä tunnistamalla potilas sähköisesti. Näin varmistetaan, että havainto tai mittaus päätyy oikean henkilön tietoihin potilastietojärjestelmään.