Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on hyödyntänyt Medanetsin mobiilisovellusta jo vuodesta 2012 lähtien. Tänä päivänä sovellus on käytössä koko Seinäjoen keskussairaalassa sekä Suupohjan sote‑keskuksessa. Käytössä ovat Medanets Havaintoarvot, Monitoroidut potilaat, Riskiarviointimittarit, Lääkitys sekä Early Warning Score (EWS).


Helpotusta hoitajien työhön sekä parempaa potilasturvallisuutta

Mobiiliratkaisujen avulla helpotetaan ja virtaviivaistetaan hoitajien työtä. Työ helpottuu ja nopeutuu, kun potilastietoja voidaan kirjata ja selata heti potilaan vierellä. Esimerkiksi Medanets Havaintoarvojen ja Lääkityksen avulla tiedot saadaan suoraan potilastietojärjestelmään ilman tuplakirjaamista.

Helpottaa ja nopeuttaa hoitotyötä, kun ei tarvitse mittauksia mihinkään muualle kirjata.

Seinäjoen kaupunginsairaalassa sovelluksen on koettu helpottavan potilasturvallisuuden kehittämistä. Sujuva tiedonkulku ja tiedon ajantasaisuus ovat tärkeitä kulmakiviä potilasturvallisuudessa. Esimerkiksi Medanets Monitoroidut potilaat ja Riskiarviointimittarit nopeuttavat potilaan kannalta tärkeän tiedon siirtymistä muulle hoitotiimille. Käyttäjät kuvailevat Medanets-sovellusta tarkaksi, nopeaksi ja helppokäyttöiseksi.

”Tarkka, nopea, data siirtyy yhdellä klikkauksella.”

”Käyttäminen on helppoa ja nopeaa, edes pisteitä ei tarvitse laskea itse.”

”Sovellus opastaa meidän ohjeillamme, voimme tarvittaessa muuttaa niitä yhteistyössä Medanetsin kanssa.”

”Samat parametrien mitatut arvot siirtyvät potilastietojärjestelmään ”muuhunkin” käyttöön.”

”Mittaustulosten trendi näkyy potilastietojärjestelmässä.”

Sovelluksessa näkyy heti kirjatessa potilaan edellinenkin mittaustulos, voit hoitajana verrata sitä juuri mitattuun ja näet heti kahden mittauksen välisen trendin.


Potilaan voinnin systemaattinen arviointi EWS:n avulla

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue otti aikoinaan ensimmäisten joukossa käyttöön myös Medanetsin EWS-toiminnallisuuden (Early Warning Score). Medanets-sovelluksen toiminnallisuudet räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaan. Muun muassa hoitajilta saadut kehitysehdotukset huomioidaan ja niihin reagoidaan sovelluksen toiminnassa. Pääasiana on kehittää ratkaisua toimimaan mahdollisimman saumattomasti yhteen hoitotyön prosessien kanssa.

Tietohallintoa pyydettiin teho-osaston toimesta ratkaisemaan EWS-kirjaustarve uuden hoitokäytännön myötä. Medanetsin tekninen ratkaisu täydensi aikaisemmin hankittuja sovellusosia juuri oikealla tavalla. EWS-toiminnallisuuden mukautettavuus vaadittuihin kirjausparametreihin antaa oikeanlaisen tuen hoitajille ja lääkäreille hoitopäätöksiä tehtäessä.

Markku Stenman, tietojärjestelmäpäällikkö