Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on hyödyntänyt Medanets-sovellusta jo vuodesta 2011 lähtien. Hyvinvointialue on Medanetsin ensimmäisiä asiakkaita. Mobiilisovellus otettiin käyttöön ensimmäisenä akuuttineurologian osastolla. Sittemmin ratkaisun käyttö on laajentunut seitsemälle osastolle keskussairaalassa, kolmelle osastolle Vanajaveden sairaalassa sekä Riihimäen kuntoutusyksikköön. Kaikilla on käytössä Medanets Havaintoarvot sekä EWS. Suurin osa osastoista hyödyntää myös Riskiarviointimittareita. Kahdella keskussairaalan osastolla on käytössä lisäksi Monitoroidut potilaat ‑toiminnallisuus.


Käyttöönotto sujui erittäin hyvin, ja saimme tukea tarvitessamme hyvin sen aikana. Myös neuvottelut Medanetsin kanssa toimivat – mm. kokoukset joustavasti Skypen avulla, kun tarvittiin muutoksia suunnitelmiin.

Marja Koljonen, Ylihoitaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Välitön pääsy potilastietoihin

Sovelluksen avulla potilaaseen liittyvät tiedot ja havainnot kirjataan mobiililaitteella välittömästi potilaan vierellä suoraan potilastietojärjestelmään. Tällä tavoin pystytään lisäämään dokumentoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta samalla mahdollistaen hoitajille ja lääkäreille välitön pääsy potilastietoihin.

Palaute hoitajilta on ollut positiivista

Medanets on ollut suurin ja merkittävin hoitotyötä helpottava asia 30 vuoden sairaanhoitajaurani aikana.

Sairaanhoitaja Outi Heinilä, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

”Nopeuttaa merkittävästi potilaiden vitaaliarvojen kirjaamista säästää näin hoitajien työaikaa.”

”Tyytyväinen uuteen laitteeseen – Android-laite käteen todella hyvä.”

”Hoidon arvioinnin ja reagoinnin kannalta hyvä, kun näkee potilaan edelliset mitatut vitaaliarvot.”

”Helppoa, kun kaikki halutut mitattavat suureet voi valita ”yhteen pötköön” ja sitten ratkaisu kysyy arvoja järjestyksessä – säästää aikaa.”

”Mitattuihin arvoihin saa helposti ja nopeasti kirjattua tekstimuodossa lisätietoja, esim. saturaatioarvoon happivirtauksen.”

Helppokäyttöinen – käytön oppii nopeasti (esim. psykiatrian puolelta lisäavuksi tullut uusi hoitaja oppi ratkaisun käytön heti).

”Mittausten perusteella sovellukseen jäävä potilaslista erittäin hyvä – nopeuttaa hoitotyötä.”

”Tarpeeksi monta laitetta takaa joustavan käytön.”