Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite käyttää Medanets-sovellusta useilla keskussairaalan osastoilla, Kannuksen ja Tunkkarin yleislääketieteen osastoilla sekä Kokkolan kotisairaalassa. Ensimmäinen osasto aloitti ratkaisun käytön jo kesällä 2017. Medanetsin ratkaisuista käytössä ovat Havaintoarvot, Monitoroidut potilaat, EWS ja Admin UI.


Käyttöönotot onnistuivat jouhevasti yhteistyössä Medanetsin ”hemmojen” kanssa, jotka kouluttivat hoitajat paikan päällä vuodeosastoilla. Hoitajien kokemukset mobiiliratkaisuista ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä!

Satu Tikkanen, tietosuojavastaava, Soite

Ratkaisujen avulla Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on parantanut potilasturvallisuutta ja tehostanut toimintaa. Nyt potilastietojen selaaminen ja kirjaaminen tapahtuvat heti hoitotilanteessa. Liki reaaliaikainen yhteys Medanetsin ratkaisuiden ja potilastietojärjestelmän välillä takaa myös paremman tuen päätöksentekoon.