Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue oli ensimmäinen hyvinvointialue, joka otti Medanets Lääkitys ‑ratkaisun laajaan käyttöön. Hyvinvointialueella tehdään sovelluksen avulla noin 2500 lääkityksen antokirjausta päivässä. Lääkehoitoa tukevaa teknologista kokonaisuutta on kehitetty yhdessä hyvinvointialueen ja potilastietojärjestelmätoimittaja TietoEvryn kanssa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen lääkehoidon mobiilikirjaamisen tavoitteena on lisätä lääkitysturvallisuutta ja viedä lääkehoidon käytäntöjä kohti katkeamatonta lääkehoitoprosessia sekä nopeuttaa lääkehoidon kirjaamista. Ensimmäisenä Medanets Lääkitys -ratkaisun otti käyttöön Sairaala Nova.

Medanets Lääkitys

Medanets-sovelluksen avulla hoitaja pystyy tarkastelemaan potilaan lääkitykseen liittyviä tietoja heti potilaan vieressä ja juuri ennen lääkkeenantoa. Kaikki lääkkeisiin liittyvä tieto haetaan lähes reaaliaikaisesti potilastietojärjestelmästä. Lääkkeen antokirjauksesta jää välittömästi merkintä lääkitysohjelmaan.

Lähes reaaliaikainen lääkehoidon dokumentointi:

  • mahdollistaa oikea-aikaiseen tietoon perustuvan kliinisen päätöksenteon
  • estää lääkkeiden tupla-antokerrat
  • parantaa potilaan lääkehoidon vaikuttavuuden arvioimista

Valmistautuminen ja ennakoivat toimenpiteet

Medanets Lääkitys -ratkaisun käyttöönotto vaati Keski-Suomen hyvinvointialueen prosessien muutosta jo ennakkoon. Päivittäiseen kirjaamiseen muutokset olivat isoja, mutta tärkeitä, jotta prosessista saatiin entistä turvallisempi ja mobiiliratkaisu voitiin ottaa sen osana käyttöön

  1. Toteutunut lääkehoito kirjattiin aikaisemmin hoitokertomukseen, mutta nyt se siirryttiin kirjaamaan Lifecaren lääkityssovellukseen. Medanets-sovelluksella kirjatuista lääkkeen antokirjauksista jää merkintä samaiseen paikkaan.
  2. Potilaiden lääkelistojen tarkastamista ja lääkemääräysten tekemistä ohjeistettiin tarkemmin, jotta lääkelistat säilyisivät ajantasaisina.
  3. Uutena ohjeistuksena lääkityksen antokirjaus tulee tehdä jokaisen lääkkeenannon yhteydessä. Hyötyinä on turvallisempi lääkehoito, potilaan lääkehoidon tarkempi arvioiminen sekä hoitohenkilöstön oikeusturva, kun potilaalle toteutettu lääkehoito voidaan todentaa lähes reaaliaikaisesti.

Käyttöönotot maltilla käyntiin

Ensimmäinen kolme viikkoa kestänyt pilotti alkoi helmikuussa 2022, minkä jälkeen käyttöönotto tehtiin aina yhdessä yksikössä per viikko, kunnes hoitajalakko keskeytti käyttöönotot. Lopuissa yksiköissä käyttöönotto tehtiin kootusti yhden viikon aikana.

Maltillinen käyttöönottotahti mahdollistaa tiiviin vieriopetuksen ja varmistaa, että toimintatapa on kaikille tuttu. Käyttönoton voi toteuttaa nopeamminkin tai kerralla kaikkialle, mutta silloin osaamisen on oltava kokonaisuudessaan hyvällä tasolla ja / tai tuki yksiköissä riittävää.

Jenni Puoliväli, projektipäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue

Puoliväli kertoo, että lääkitystoiminnallisuuden käyttö on ollut hoitajille helppoa ja sen oppiminen on sujunut hyvin. Hän jatkaa, että käyttäjiä on hyvin eri tasoisia – osa olisi osannut käyttää toiminnallisuutta jopa ilman erillistä koulutusta, osa hoitajista tarvitsi pidemmän ajan käytön opetteluun.

Hoitajien kokemuksia

Hoitajilta saatu palaute on ollut positiivista, sillä he näkevät ratkaisun tuomat hyödyt jokapäiväisessä työssään:

Jos Medanets-sovelluksen käyttö on tuttua, lääkitystoiminnallisuuden opetteluun ei mene kauaa aikaa.

Medanets lääkitys

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Jos Medanets-sovelluksen käyttö on tuttua, lääkitystoiminnallisuuden opetteluun ei mene kauaa aikaa.

Lääkitystoiminnallisuus on looginen, erityisen hyvää on mahdollisuus tarkastella määräyksiä perusteellisesti.

Tarvittaessa annettavien lääkkeiden tarkastelumahdollisuus on hyvä, helppo katsoa potilaan luona, milloin hän on saanut edelliset lääkkeet ja mitä lääkettä hänelle voi antaa.

Uusien toimintatapojen myötä myöskään haasteilta ei ole vältytty. Osaan niistä on jo löytynyt ratkaisu ja osa vaatii vielä aikaa, että uudet toimintatavat sulautuvat työnkulkuihin.

Kaikkien potilaalle annettujen lääkkeiden antokirjaaminen on ajoittain haasteellinen toimintatapa.