Keski-Suomen hyvinvointialue

Medanets Monitoroidut potilaat ‑ratkaisu on virtaviivaistanut hoitotyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidossa.

Medanets Lääkitys on puolestaan otettu hyvinvointialueella laajaan käyttöön. Sen avulla pyritään parantamaan lääkitysturvallisuutta.

Tässä esiteltyjen Monitoroidut potilaat- ja Lääkitys-ratkaisujen lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialueella on käytössä Medanets Havaintoarvot, Early Warning Score sekä Riskiarviointimittarit. Mobiiliratkaisut ovat käytössä laajasti aina keskussairaalasta terveyskeskuksiin asti.


Automatisoitu tiedonsiirto helpottaa monitoroitujen potilaiden hoitoa

Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti Medanets Monitoroidut potilaat -ratkaisun käytön vastasyntyneiden osastolla. Osastolla hoidetaan ennenaikaisesti syntyneitä vauvoja tai muita erityishoitoa tarvitsevia vauvoja, jotka tarvitsevat tehovalvontaa ja ovat siksi jatkuvasti kiinni potilasmonitoreissa.

Sittemmin ratkaisun käyttöä on laajennettu: vuonna 2023 Medanets-ratkaisu kerää mittaustietoja yhteensä jo yli 200 potilasmonitorilta. Medanets Monitoroidut potilaat on käytössä muun muassa päivystyspoliklinikalla, päivystys- ja infekio-osastolla, sydänosastolla ja sydänvalvonnassa sekä sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla.

Kertakirjaamisen taktiikka

Ennen Medanets-ratkaisun käyttöönottoa monitoreiden mittaustulokset menivät keskitetylle näytölle osaston kansliaan. Tiedot eivät kuitenkaan siirtyneet potilastietojärjestelmään, minkä vuoksi hoitajat joutuivat hoitamaan tiedonsiirron manuaalisesti. Medanets-ratkaisun myötä he pystyvät nyt siirtämään tulokset vaivattomammin potilastietojärjestelmään.

Valvontamonitorien mittaustulosten siirtyminen potilastietojärjestelmään automaattisesti hoitajan tarkistuksen jälkeen vastaa niitä periaatteita, joita haluamme kehittämistoiminnassamme korostaa. Tavoitteena on automatisoida toimintoja ja painottaa kertakirjaamisen periaatetta. Vuositasolla näitä manuaalisia kirjaamisia on nimittäin tullut monissa yksiköissämme valtaisia määriä.

Satu Pitkänen, Sovellusasiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue

Vuonna 2023 monitorikirjauksia tehdään yli 200 000 kuukaudessa.

Hoitotyön virtaviivaistaminen

Potilasturvallisuus paranee, kun kirjaamisvirheet vähenevät – tai poistuvat jopa kokonaan. Vastasyntyneiden osaston osastonhoitaja Ritva Sipponen toteaa, että potilasturvallisuutta lisäävät myös automaattiset ennalta sovitut kontrolliarvot, jotka eivät ole enää hoitajan muistin ja muilta töiltään ehtimisen varassa. Sipponen jatkaa, että hoitotyötä virtaviivaistaa myös mahdollisuus siirtää useamman lapsen tiedot yhtä aikaa potilastietojärjestelmään.

Osastoilla tiedostetaan myös, että sovellus on kirjaamisen apuväline ja potilaiden valvonta on edelleen yhtä tärkeää kuin ennenkin.


Medication

Ajantasaista ja jouhevaa lääkehoidon kirjaamista

Keski-Suomen hyvinvointialue oli ensimmäinen hyvinvointialue, joka otti Medanets Lääkitys ‑ratkaisun laajaan käyttöön. Hyvinvointialueella tehdään sovelluksen avulla noin 2500 lääkityksen antokirjausta päivässä. Lääkehoitoa tukevaa teknologista kokonaisuutta on kehitetty yhdessä hyvinvointialueen ja potilastietojärjestelmätoimittaja TietoEvryn kanssa.

Ensimmäisenä Medanets Lääkitys -ratkaisun otti käyttöön Sairaala Nova, jossa sitä hyödynnetään katkeamattoman lääkehoitoprosessin edistämisessä. Tavoitteena on sujuvoittaa lääkehoidon kirjaamista ja samalla parantaa lääkitysturvallisuutta. Maltillisesti toteutettu käyttöönotto sujui rauhallisesti ja hoitajat ovat olleet tyytyväisiä uuteen työkaluun.

Medanets Lääkitys on käytössä myös perusterveydenhuollon puolella, esimerkiksi Jyväskylän kaupunginsairaalassa. Sen sijaan, että lääkityksen antokirjaus tehtäisiin erikseen tietokoneella, voidaan se nyt hoitaa suoraan mobiilisovelluksessa potilaan vierellä. Potilaan lääkityksen tarkasteleminen lähes reaaliajassa on yksi ratkaisun ominaisuuksista, joita Jyväskylän kaupunginsairaalassa arvostetaan.