Medanets & Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on hyödyntänyt Medanetsin hoitotyön mobiilisovellusta jo vuodesta 2012 lähtien. Tänä päivänä sairaanhoitopiiri käyttää sovellusta koko keskussairaalan laajuisesti.

Ratkaisun piiriin on liitetty havaintoarvojen selaaminen ja kirjaaminen, Early Warning Score (EWS) -pisteytys sekä monitoroidut potilaat -toiminnallisuus.

Hoitajien kokemuksia Medanets-sovelluksesta

Mobiiliratkaisujen avulla helpotetaan ja virtaviivaistetaan hoitajien työtä. Työ helpottuu ja virtaviivaistuu, kun potilastietoja voidaan kirjata ja selata heti potilaan vierellä.

Helpottaa ja nopeuttaa hoitotyötä, kun ei tarvitse mittauksia mihinkään muualle kirjata.

”Tarkka, nopea, data siirtyy yhdellä klikkauksella.”

”Käyttäminen on helppoa ja nopeaa, edes pisteitä ei tarvitse laskea itse.”

”Sovellus opastaa meidän ohjeillamme, voimme tarvittaessa muuttaa niitä yhteistyössä Medanetsin kanssa.”

”Samat parametrien mitatut arvot siirtyvät Kuumekurvalle ”muuhunkin” käyttöön.”

”Mittaustulosten trendi näkyy Kuumekurvalla.”

Sovelluksessa näkyy potilaan edellinenkin mittaustulos, voit hoitajana verrata sitä juuri mitattuun ja näet heti kahden mittauksen välisen trendin.

Potilaan voinnin systemaattinen arviointi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ensimmäisten joukossa ottanut käyttöönsä myös Medanets-sovelluksen EWS (Early Warning Score) -toiminnallisuuden. Medanets-sovelluksen toiminnallisuudet ja ominaisuudet räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaan. Muun muassa hoitajilta saadut kehitysehdotukset huomioidaan ja niihin reagoidaan sovelluksen toiminnassa. Pääasiana on kehittää ratkaisua toimimaan mahdollisimman saumattomasti yhteen hoitotyön prosessien kanssa.

Tietohallintoa pyydettiin teho-osaston toimesta ratkaisemaan EWS –kirjaustarve uuden hoitokäytännön myötä. Medanetsin tekninen ratkaisu täydensi aikaisemmin hankittuja sovellusosia juuri oikealla tavalla. EWS-toiminnallisuuden mukautettavuus vaadittuihin kirjausparametreihin antaa oikeanlaisen tuen hoitajille ja lääkäreille hoitopäätöksiä tehtäessä.

Markku Stenman, Tietojärjestelmäpäällikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

EPSHP pilotoi EWS-toiminnallisuutta 2016 loppuvuodesta alkaen ensin kahdella osastolla, päivystysosastolla ja vatsakirurgisella osastolla. Nyt sairaanhoitopiiri laajentaa ominaisuuden käyttöä myös muille osastoille. Havaintoarvot sekä monitoroidut potilaat -toiminnallisuus on puolestaan otettu käyttöön useammalla osastolla jo vuonna 2014.