Medanets & Kainuun sote

Perusterveydenhuollon kirjaamistarpeet ovat vastaavat kuin keskussairaalassa, minkä vuoksi Medanetsin hoitajaratkaisu päätettiin ottaa käyttöön Kainuun keskussairaalan lisäksi myös perusterveydenhuollon yksiköissä Kajaanissa, Sotkamossa, Suomussalmella ja Kuhmossa.

Potilasturvallisuuden parantaminen ja toiminnan tehostaminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, Kainuun sotessa, otettiin 2015 käyttöön Medanetsin hoitotyön mobiilisovellus. Tavoitteena heillä oli parantaa potilasturvallisuutta ja tehostaa toimintaa mobiilikäytäntöjen kautta.

Kainuussa ollaan erittäin tyytyväisiä Medanetsin toimittamaan ratkaisuun. Potilaan vierellä tapahtuva hoitotyön kirjaaminen parantaa potilasturvallisuutta ja tehostaa toimintaa merkittävästi. Käyttöönottoprojektimme on sujunut erittäin hyvin ja lisäksi se on pysynyt täysin aikataulussaan. Medanets on osoittanut olevansa hyvä ja luotettava kumppani.

Veijo Romppainen, Tietohallintojohtaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tänä päivänä Kainuussa hyödynnetään Medanets-sovellusta potilaan havaintoarvojen selaamiseen ja kirjaamiseen, potilasmonitorien automaattiseen tiedonsiirtoon, potilaan voinnin systemaattiseen arvioimiseen (Early Warning Score -pisteytysjärjestelmä) sekä riskianalyysien (Braden, NRS2002, FRAT) tekemiseen.

Oikeanlainen hoito oikeaan aikaan

Medanets-sovellus mahdollistaa yhdenmukaisemman palvelun riippumatta siitä, missä potilasta hoidetaan – tiedot ovat saatavilla missä ja milloin vain. Palvelutapahtumasta tulee myös turvallisempi, kun reaaliaikaisen potilastiedon avulla pystytään varmistamaan oikeanlainen hoito oikeaan aikaan.

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työprosessi helpottuu, kun asiakirjojen käsittely on yhtenäistetty yhteen mobiilisovellukseen. Tämä vähentää myös virheiden ja virheellisten kirjausten määrää. Ratkaisun käyttöönoton myötä ammattilaisten aikaa on vapautunut enemmän potilashoitoon – usealla osastolla jopa yli 120 tuntia kuukaudessa.