Medanets & Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri virtaviivaistaa hoitotyötä Medanetsin monitoroidut potilaat -toiminnallisuuden avulla.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) aloitti Medanetsin monitoroidut potilaat -toiminnallisuuden käytön vastasyntyneiden osastolla. Osastolla hoidetaan ennenaikaisesti syntyneitä vauvoja tai muita erityishoitoa tarvitsevia vauvoja, jotka tarvitsevat tehovalvontaa ja ovat siksi jatkuvasti kiinni potilasmonitoreissa.

Sittemmin ratkaisun käyttöä on laajennettu viidelle muulle osastolle — neurologian osastolle, sydänvalvontaan, päivystys- ja infektio-osastolle, päivystyspoliklinikalle sekä lastenosastolle.

Kertakirjaamisen taktiikka

Aikaisemmin monitoreiden mittaustulokset ovat menneet keskitetylle näytölle osaston kansliaan, mutta tiedot eivät ole siirtyneet potilastietojärjestelmään Effican Kuumekurvalle, minkä vuoksi hoitajat ovat joutuneet hoitamaan tiedonsiirron manuaalisesti. Medanetsin ratkaisujen myötä he pystyvät nyt siirtämään tulokset vaivattomammin potilastietojärjestelmään. Ensimmäisenä käyttöönottokuukautena kirjauksia tehtiin yli 11 000.

Valvontamonitorien mittaustulosten siirtyminen Kuumekurvalle automaattisesti hoitajan tarkistuksen jälkeen vastaa niitä periaatteita, joita haluamme kehittämistoiminnassamme korostaa. Tavoitteena on automatisoida toimintoja ja painottaa kertakirjaamisen periaatetta. Vuositasolla näitä manuaalisia kirjaamisia on nimittäin tullut monissa yksiköissämme valtaisia määriä.

Satu Pitkänen, Sovellusasiantuntija, KSSHP

Hoitotyön virtaviivaistaminen

Potilasturvallisuus paranee, kun kirjaamisvirheet vähenevät – tai poistuvat jopa kokonaan. Vastasyntyneiden osaston osastonhoitaja Ritva Sipponen toteaa, että potilasturvallisuutta lisäävät myös automaattiset ennalta sovitut kontrolliarvot, jotka eivät ole enää hoitajan muistin ja muilta töiltään ehtimisen varassa. Sipponen jatkaa, että hoitotyötä virtaviivaistaa myös mahdollisuus siirtää useamman lapsen tiedot yhtä aikaa Kuumekurvalle.

Osastoilla tiedostetaan myös, että sovellus on kirjaamisen apuväline ja potilaiden valvonta on edelleen yhtä tärkeää kuin ennenkin.

Medanets: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri käyttää Medanets-sovellusta monitorikirjausten lisäksi havaintoarvojen, riskiarviointien sekä Early Warning Score -pisteen kirjaamiseen laajasti aina keskussairaalasta terveyskeskuksiin asti.