Medanets & Lapin sairaanhoitopiiri

Lapin keskussairaala on ainoa Esko-potilastietojärjestelmää käyttävä sairaala, joka hyödyntää jo muualla Suomessa käytössä olevaa mobiiliratkaisua.

Potilastiedon tallentaminen luotettavammin

Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka hyödyntää Medanets-sovellusta niin potilastietojen reaaliaikaiseen kirjaamiseen kuin myös potilasmonitorien automaattiseen tiedonsiirtoon monitoroidut potilaat -toiminnallisuuden avulla. Sovelluksella kirjattuja suureita pystytään tämän lisäksi tarkastelemaan heti potilaan vierellä.

Syksyllä 2018 Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla toteutetut mobiilikäyttöönotot vastaanotettiin innokkaasti.

Sovelluksen käyttöönotto on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Nyt saamme vitaaliarvot tallennettua Eskoon luotettavammin ja useammin.

Outi Tikkanen, Päivystyspoliklinikan osastonhoitaja, Lapin keskussairaala

Ennen uuden sovelluksen käyttöönottoa Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikan hoitajat poistuivat potilashuoneesta kansliaan kirjatakseen potilaan tietoja potilastietojärjestelmään. Ylimääräinen tietotyö vei hoitajien aikaa itse potilaan hoitamisesta.

Tietotyö mobiilisti hoitotapahtuman yhteydessä

Nyt potilastietojärjestelmään saadaan yhteys mobiilisti, jolloin hoitotyö ei keskeydy ylimääräisen kävelyn tai tiedon kaksoiskirjaamisen vuoksi. Hoitohenkilöstön voidessa kirjata potilastietoja taskussa kulkevan älypuhelimen avulla heidän ei myöskään tarvitse jonottaa koneelle pääsyä tai odottaa koneen avautumista.

Päivystyspoliklinikan hoitajat tekevät päivittäin yli 600 mobiilikirjausta Esko-potilastietojärjestelmään.

Heti hoitotapahtuman yhteydessä tapahtuva tiedon kirjaaminen ja selaaminen johtaa älykkäämpään päätöksentekoon ja parempaan potilashoitoon. Kun potilaan terveydentilasta kirjatut tiedot ovat reaaliaikaisesti hoitoon osallistuvien ammattilaisten saatavilla, potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Edes potilastietojärjestelmän mahdollinen kaatuminen tai verkko-ongelmat eivät estä hoitajaa jatkamasta sovelluksen käyttöä – sovelluksella kirjatut tiedot päivittyvät oikeaan paikkaan heti vikatilanteen korjaantuessa.