Medanets & Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä aloitti Medanetsin mobiiliratkaisujen käytön syksyllä 2017. Medanets voitti sopimuksen julkisen kilpailutuksen kautta.

Kirjaaminen potilaan vierellä

Tänä päivänä Medanets-sovellus on käytössä hyvinvointikuntayhtymän kolmellatoista osastolla kattaen havaintoarvojen ja monitoroidut potilaat -toiminnallisuuden lisäksi myös Early Warning Score -pisteytyksen sekä riskiarviointimittarit (BRADEN, FRAT, NRS2002,CAM, MNA, BDI21, AUDIT C, Mini-interventio, AUDIT65 ja GDS30).

Potilaasta mitatut suureet kirjataan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä mobiilisti käyttäen päälaitteena Ascom Myco 2 -älypuhelimia. Kirjaaminen tapahtuu potilaan vierellä, ja tiedot siirtyvät suoraan potilastietojärjestelmään. Myös aikaisempia kirjauksia pystytään selaamaan langattomasti poistumatta huoneesta.

Monitoroidut potilaat -toiminnallisuuden avulla potilasmonitorijärjestelmien tiedot voidaan siirtää langattomasti suoraan potilastietojärjestelmään, joko automaattisesti tai hoitajan kuittauksella. Tällä tavoin vähennetään dokumentointivirheitä ja karsitaan kaksoiskirjaamisia.

Sama päätelaite kirjaamiselle ja hoitajakutsulle

Samassa yhteydessä lastentautien yksikössä otettiin käyttöön Ascom Unite -viestintäratkaisu. Osaston Ascom Myco 2 -älypuhelimilla hallinnoidaan siten myös hoitajakutsujärjestelmän ja lääkintälaitteiden tuottamia hälytyksiä, jolloin työnkulun optimointi tehostuu ja hälytysturtumuksen tunne vähentyy.