Medanets & Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri käyttää Medanets-sovellusta laajasti koko sairaanhoitopiirissä, yli 50 osastolla.

Ratkaisun piiriin on muun muassa liitetty potilaan voinnin muutoksista varoittava Early Warning Score (EWS) -pisteytysjärjestelmä.

Mobiilikirjaamista jo vuodesta 2011 saakka

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt Medanets-sovellusta vuodesta 2011 saakka. Ratkaisun uusin versio otettiin pilottiin kesäkuun 2016 alussa ja sen toimivuuden myötä käyttö on nyt laajentunut yli 50 osastolle.

Mielestäni älypuhelimella tapahtuva potilaan tunnistaminen ja mittausten kirjaaminen on nopeaa sekä toimintavarmaa. Medanetsin Helpdesk vastaa nopeasti 24/7 ja on todella tärkeä apu jos ongelmia ilmenee.

Tommi Heino, Sairaanhoitaja, TAYS

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijaorganisaation Istekki Oy:n suunnittelija Ari Ruuth toteaa, että työntekijöiden vastaanotto ratkaisua kohtaan on ollut erittäin lämmin. Käytävällä on esimerkiksi vedetty hihasta ja todettu, että: ”Tää on kyllä makee.”

“Sovellusta osaa käyttää jo lyhyen käytön jälkeen, ja se on myös helppo opettaa muille kollegoille. Positiivista kommenttia on saatu ikään tai sukupuoleen katsomatta. Mobiiliratkaisut ovat tuoneet hyötyjä muun muassa reaaliaikaisuudellaan, nopeudellaan ja sillä tosiasialla, että aikaa säästyy,” kertoo Ruuth.

Aina kun kyseessä on uusi teknologia, niin sen käytettävyyteen liittyen on hieman ennakkoluuloja. Ennakkoluulot kuitenkin sulivat nopeasti pois, kun sovellus aukaistiin ja nähtiin miten se toimii.

Ari Ruuth, Suunnittelija, Istekki Oy

Systemaattinen potilaan tilan arviointi

Tampereen yliopistollinen sairaala oli yksi ensimmäisistä NEWS-riskipisteytysjärjestelmää käyttävistä sairaaloista aloittaessaan sen käytön vuonna 2017. Samana vuonna he siirsivät riskipisteytyksen toteutuksen mobiiliin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkäri Joonas Tirkkonen kertoo, että NEWS-kriteeristö on osa nykyaikaista potilaan voinnin kokonaisvaltaista seurantaa, ja Medanets-mobiilisovellus yksinkertaistaa jatkuvan seurannan toteuttamista osastoilla.

NEWS-pisteiden kirjaaminen mobiililaitteen avulla on helpottanut hoitajien työtä huomattavasti.

Mobiiliratkaisu laskee pisteet, esittää toimintaohjeen ja opastaa milloin seuraavat NEWS-pisteet tulisi laskea. Pisteet kirjataan potilaan vierellä ja hoitaja näkee heti elintoimintojen trendit sekä sen mistä pisteet koostuvat. Trendin poikkeavuus auttaa ennakoimaan potilaan voinnin huononemista ja suorittamaan tarvittavat toimenpiteet heti pisteiden kirjaamisen yhteydessä.

Anniina Reinikainen, Sairaanhoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

NEWS-riskipisteytysjärjestelmä on tänä päivänä käytössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laajuisesti ja mobiilisti sitä käytetään jo 45 osastolla. Lasten tarpeisiin räätälöity malli (Pediatric EWS eli PEWS) otetiin Tampereen uudessa lastensairaalassa käyttöön syksyllä 2019, osana heidän toiminnankehittämistyötään.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tekee Medanets-sovelluksella kuukausittain yli 16 000 NEWS-riskipistearviota. Vertailuarvona sairaanhoitopiirin alueella hoidetaan kuukausitasolla noin 17 400 potilasta. Ohjeistuksena on, että NEWS-pisteytys lasketaan potilaalle vähintään kerran vuorossa ja kriittisimmille potilaille useamminkin.

Liitännät potilasmonitorijärjestelmiin

Medanets-ratkaisun piiriin liitettiin Pirkanmaalla myös yli 50 potilasvalvontapaikkaa, minkä ansiosta monitoroitujen potilaiden mittaustulokset siirtyvät vaivattomasti ja suoraan monitorijärjestelmästä potilastietojärjestelmään.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Acutassa vuonna 2013 tehtyjen aikasäästölaskelmien perusteella Medanetsin monitoroidut potilaat –toiminnallisuuden todettiin säästävän hoitajan aikaa 17 sekuntia per suure. Esimerkiksi 500 monitorikirjausta vuorokaudessa tekevällä vuodeosastolla bruttoaikasäästö on noin 100 tuntia per osasto per kuukausi.