Medanets & Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Medanets-sovellus pilotoitiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) 2017 vuoden puolella ja käyttäjäkunnan positiivisen palautteen myötä se otetaan käyttöön koko KYS:n kampuksella. KYS käyttöönotti heti alkuun Medanets-sovelluksen useita eri toiminnallisuuksia.

KYS siirtyi potilastietojen selaamisessa ja kirjaamisessa mobiiliin sujuvoittaakseen työnkulkua ja parantaakseen potilasturvallisuutta sekä hoidon laatua.

Hoitotyöhön tarkoitetusta mobiilisovelluksesta hyötyvät hoitohenkilökunnan lisäksi myös lääkärit ja erityistyöntekijät, kun fysiologiset mittausarvot ovat heti käytettävissä päätöksen teossa.

Päivi Kokkonen, Kehittämispäällikkö, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Yli 600 tunnin aikasäästöt joka kuukausi

KYS hyödyntää Medanetsin hoitotyön mobiiliratkaisuja monipuolisesti. Käyttöön otettaviin ominaisuuksiin lukeutuu havaintoarvojen selaaminen ja kirjaaminen, potilaan voinnin ennakkopisteytys (EWS) ja liitännät potilasmonitorijärjestelmiin.

“Kaikki käyttöönotot vaativat toiminnallista suunnittelua ja koulutusta, niin myös esimerkiksi potilaan voinnin ennakkopisteytyksen (EWS-pisteiden) käyttöönotto. Järjestelmä edellä ei kannata mennä, mutta helppo kirjaamistapa motivoi käyttöönottoon”, toteaa Kokkonen.

Vaikka mobiilikirjaamiskäytäntö on uusi ja ratkaisun käyttöönotot ovat vielä alullaan, sovellus on ollut KYSissä kovalla käytöllä ja osastoilla on tehty suuri määrä kirjauksia. Kuukausittain mobiilikirjauksia tehdään yli 50 000, mikä tarkoittaa yli 600 tunnin aikasäästöjä joka kuukausi. Kun hoitoaikaa jää enemmän ja tieto on heti saatavilla, potilaan tilassa tapahtuviin poikkeamiin voidaan puuttua nopeammin ja näin ollen potilaalle pystytään antamaan oikeaa hoitoa oikeaan aikaan.