Medanets & Satakunnan sairaanhoitopiiri

Satakunnan sairaanhoitopiiri on käyttänyt Medanets-sovellusta vuodesta 2015 lähtien. Medanetsin myötä riskiarvioinnit ovat nousseet merkittäväksi osaksi jokapäiväistä potilashoitoa.

Käyttöaste lähes 100%

Tänä päivänä Medanets-sovellusta käytetään koko Satakunnan keskussairaalan laajuisesti. Mobiilikirjaaminen vähentää merkittävästi virheellisten kirjausten määrää, tieto on aina ajan tasalla ja kaikkien käyttäjien saatavilla ja hoitoprosessi virtaviivaistuu tuplakirjaamisen loppuessa.

Käyttöönotot ovat onnistuneet budjetissa ja aikataulussa. Ratkaisuja käytetään aktiivisesti ja käyttöaste on korkea, käytännössä 100 prosenttia.

Leena Ollonqvist, Tietohallintopäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Hoitotyö sujuvoituu, kun hoitaja pystyy suoriutumaan yhä useammasta tietotyötä vaativasta tehtävästä yhden ja saman mobiililaitteen avulla. Mobiililaite kulkee hoitajan mukana potilastilanteissa, jolloin myös potilaan kanssa käytävään vuorovaikutukseen jää enemmän aikaa.

Mobiilisovelluksen riskiarviointimittarit tuovat helpotusta hoitajan arkeen

Medanetsin yhdessä asiakkaidensa kanssa kehittämä riskiarviointimittarit-toiminnallisuus tekee riskien arvioinnista mutkatonta, sillä se laskee minkä tahansa potilastietojärjestelmän tukeman riskipisteytyksen vuorovaikutteisesti, näyttää toimintaohjeistuksen välittömästi hoitajalle ja kirjaa riskipisteen suoraan potilaan tietoihin potilastietojärjestelmään.

Satasairaalassa sairaanhoitajana työskentelevä Kristiina Holm kertoo, että tänä päivänä Medanetsin myötä riskiarvioinnit ovat nousseet merkittäväksi osaksi jokapäiväistä potilashoitoa sen helppouden ja opastavuuden vuoksi.

Kun läpikäyty riskiarviointimittari (kuten Braden- tai NRS2002-asteikko) avataan sovelluksessa selkeästi, hoitaja osaa kiinnittää huomionsa oikeaan osa-alueeseen potilaan hoidossa kuten parempaan ravitsemukseen tai uuteen patjaan. Se ohjaa hoitoa eikä vie ylimääräistä aikaa vaan päinvastoin, se jättää ylimääräisiä vaiheita pois. Helpottaa työtä kovasti!

Kristiina Holm, Sairaanhoitaja, Satasairaala

”Aikaisemmin riskiarviointeja suoritettiin osastolla manuaalisesti. Tällöin riskien arviointi oli tulkinnanvaraista ja tiedon etsiminen seuraavaa kertaa varten oli työlästä eikä ollenkaan käytännönläheistä,” kertoo Holm.

Olen ollut nykyisellä osastollani Sydänyksikössä nyt kaksi vuotta, joiden aikana minun havainnoinnin mukaan osastomme potilailla ei ole ilmennyt painehaavoja. Meillä tehdään Bradenia todella aktiivisesti ja tilanteisiin reagoidaan heti, minkä vuoksi tilanteemme painehaavojen osalta on erinomainen.

Kristiina Holm, Sairaanhoitaja, Satasairaala