Medanets & Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite käyttää Medanets-sovellusta havaintoarvojen kirjaamiseen. Ensimmäinen osasto aloitti ratkaisun käytön kesällä 2017.

Myöhemmin käyttöä on laajennettu kymmenelle muulle erikoissairaanhoidon vuodeosastolle, minkä lisäksi ratkaisuun on liitetty myös monitoroidut potilaat -toiminnallisuus.

Käyttöönotot onnistuivat jouhevasti yhteistyössä Medanetsin ”hemmojen” kanssa, jotka kouluttivat hoitajat paikan päällä vuodeosastoilla. Hoitajien kokemukset mobiilikirjaamisesta ovat olleet pääsääntöiset myönteisiä. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä!

Satu Tikkanen, Tietosuojavastaava, Soite

Potilasturvallisuuden odotetaan parantuvan ja toiminnan tehostuvan, kun havaintoarvojen ja muiden potilastietojen selaaminen ja kirjaaminen tapahtuvat nyt heti hoitotilanteessa. Medanetsin ratkaisuiden ja Effica-potilastietojärjestelmän reaaliaikainen yhteys takaa myös paremman päätöksenteon tuen viimeisimpien potilastietojen mukaisesti.