Pohjois-Savon hyvinvointialue

Medanets-sovellus pilotoitiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) vuonna 2017. Käyttäjäkunnan positiivisen palautteen myötä sovellus otettiin käyttöön koko KYSin kampuksella sekä Varkauden sairaalassa. Pohjois-Savon hyvinvointialue otti heti alkuun useita eri toiminnallisuuksia käyttöön.

KYS hyödyntää Medanetsin hoitotyön mobiiliratkaisuja monipuolisesti. Käytössä oleviin toiminnallisuuksiin lukeutuvat Medanets Havaintoarvot, EWS, Monitoroidut potilaat ja Lääkitys. Varkaudessa on käytössä myös Medanets Riskiarviointimittarit.


Havaintoarvot ovat heti hoitohenkilökunnan käytettävissä

KYS siirtyi käyttämään mobiilisovellusta potilastietojen selaamisessa ja kirjaamisessa sujuvoittaakseen työnkulkua ja parantaakseen potilasturvallisuutta sekä hoidon laatua. Havaintoarvot-ratkaisun ansiosta potilastiedot ovat nyt koko hoitotiimin nähtävillä ilman viiveitä. Hoitajat kirjaavat mittaustulokset mobiilisovelluksella potilastietojärjestelmään heti potilaan vierellä. Ratkaisu säästää hoitajien aikaa, vähentää virheellisiä kirjauksia ja tuo tiedon nopeasti myös lääkäreille.

Hoitotyöhön tarkoitetusta mobiilisovelluksesta hyötyvät hoitohenkilökunnan lisäksi myös lääkärit ja erityistyöntekijät, kun fysiologiset mittausarvot ovat heti käytettävissä päätöksenteossa.

Päivi Kokkonen, kehittämispäällikkö, Pohjois-Savon hyvinvointialue


EWS ja Monitoroidut potilaat nopeuttavat potilaan muuttuvaan tilaan reagoimista

Medanets-sovellus on KYSissä kovalla käytöllä: kuukausittain mobiilikirjauksia tehdään noin 351 000, mikä tarkoittaa lähes 4 500 tunnin aikasäästöjä joka kuukausi. Kun hoitoaikaa jää enemmän ja tieto on heti saatavilla, potilaan tilassa tapahtuviin poikkeamiin voidaan puuttua nopeammin ja näin ollen potilaalle pystytään antamaan oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. Esimerkiksi Medanets EWS ja Monitoiroidut potilaat jouhevoittavat potilaan muuttuvaan vointiin reagoimista.

”Kaikki käyttöönotot vaativat toiminnallista suunnittelua ja koulutusta, niin myös esimerkiksi potilaan voinnin ennakkopisteytyksen (EWS-pisteiden) käyttöönotto. Järjestelmä edellä ei kannata mennä, mutta helppo kirjaamistapa motivoi ratkaisun käyttöön”, toteaa Kokkonen.


Lääkitysturvallisuus uudelle tasolle

Kuopion yliopistollinen sairaala käyttää Medanetsin mobiilisovellusta myös turvallisen lääkehoidon varmistamiseen. Medanets Lääkitys antaa hoitajalle älypuhelimeen reaaliaikaista tietoa oikeasta lääkkeestä, annoksesta, ajankohdasta, antoreitistä sekä potilaasta. Kyseessä on WHO:n “viiden oikean lista”. Hoitaja tunnistaa ensin oikean potilaan skannaamalla potilastietorannekkeen ja tämän jälkeen varmistaa “viiden oikean listan”. Antokirjauksesta jää heti merkintä potilastietojärjestelmään.

Lääkitys-ratkaisun ansiosta lääkehoidon vaikuttavuutta pystytään arvioimaan tarkemmin, sillä kirjaus lääkkeenannosta tehdään heti ja tieto kulkee nopeammin eri ammattiryhmien välillä.