Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha käyttää Medanetsin mobiiliratkaisuja kaikilla vastuualueilla, 60 osastolla Turun yliopistollisessa sairaalassa sekä Kaarinan, Raision, Liedon ja Paimion perusterveydenhuollossa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue otti ensimmäisenä suomalaisena erikoissairaanhoidon toimijana käyttöönsä Medanetsin Lääkitys‑ratkaisun. Medanetsin ratkaisuista käytössä ovat myös Havaintoarvot, EWS ja Monitoroidut potilaat.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella mobiilikirjauksia tehdään kuukaudessa yli puoli miljoonaa, mikä säästää tuhansia tunteja varsinaiseen hoitotyöhön. Ensimmäiset käyttöönotot tapahtuivat vuosien 2015–2016 aikana.


Tiedot kerralla oikeaan paikkaan Havaintoarvojen ja Monitoroitujen potilaiden avulla

Medanets-sovelluksen avulla potilasta hoitava terveydenhuollon ammattilainen voi kirjata potilaan tiedot älypuhelimella suoraan potilastietojärjestelmään. Myös aikaisemmin kirjatut arvot ovat heti hoitajan käsillä.

”Hoitaja näkee aina vastaavan aikaisemman havainnon arvon ennen uuden havaintoarvon kirjaamista. Hoitohenkilö voi todeta muutoksen ja reagoida siihen heti”, kommentoi tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas.

Medanets on nopeuttanut kirjaamista huomattavasti, ja nyt lääkärinkierrolla kaikki tiedot ovat käytettävissä lähes reaaliaikaisesti. Muutosta työhön tuo se, ettei tarvitse kantaa enää paperinivaskaa, johon kirjata arvoja, eikä miettiä jälkikäteen mihin ne on laittanut. Medanets vähentää huomattavasti kaksoiskirjaamista.

Jarno Uutela, sairaanhoitaja, Tyks

Lääkitys-ratkaisu parantaa potilasturvallisuutta

Medanetsin Lääkitys-ratkaisun avulla potilaalle määrättyjen lääkkeiden tarkasteleminen ja antokirjaaminen onnistuu älypuhelimella heti potilashuoneessa.

Ratkaisu on suunniteltu toimimaan hoitajan tukena ja turvana varmistaen oikeanlaisen lääkehoidon sekä ajantasaisen antokirjauksen lääkitysohjelmaan. Lääkkeenjakokierrolla oikea potilas tunnistetaan skannaamalla potilasranneke, minkä jälkeen potilastietojärjestelmästä haetun ajantasaisen tiedon perusteella tarkistetaan oikea lääke, annos sekä antotapa ja -ajankohta.

Lääkkeen antokirjauksesta jää heti merkintä potilastietojärjestelmään ja lääkkeiden tupla-antokertoja ei tule, kun ajantasainen tilanne näkyy kaikille. Myös inhimilliset virheet vähentyvät ja aikaa säästyy potilashoitoon, koska hoitajat voivat tarkistaa lääkemääräykset ja aikaisemmat kirjaukset heti potilashuoneessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispalvelujen suunnittelija Ville Jalo painottaa ajantasaisen tiedon tärkeyttä lääkehoidossa. ”Potilaan lääkehoidon vaikuttavuutta pystytään arvioimaan tarkemmin, kun kirjaus lääkkeiden antamisesta tehdään heti lääkkeenannon yhteydessä,” toteaa Jalo.


Automatisoitu EWS-pisteiden lasku

EWS-pisteytys auttaa tunnistamaan potilaat, joiden tila on akuutisti heikentymässä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on käytössä Medanetsin EWS-toiminnallisuus, joka laskee Early Warning Score (EWS) ‑pisteytyksen automaattisesti – perinteisen kynän ja paperin sijaan. Mobiiliratkaisun isona etuna on se, ettei se aiheuta lisätyötä hoitajille. Pisteytykseen tarvittavat tiedot kerätään osana potilaan rutiininomaista hoitoprosessia. Mobiilisovellus laskee automaattisesti potilaan pisteet ja antaa pisteytystulosta vastaavan toimintaohjeen hoitajalle.

”Medanetsin ratkaisujen avulla voidaan parantaa hoidon laatua, vapauttaa työaikaa tiedon monikertaisesta käsittelystä sekä vähentää virheellisiä kirjauksia. Tiedot ovat aina ajan tasalla, heti oikeassa paikassa ja myös etäämmältä hoitoon osallistuvien käytettävissä ”, Kortekangas kiittelee.