Suunnaksi mobiililähtöinen terveydenhuolto – Enovacom ja Medanets kumppanuuteen

Suunnaksi mobiililähtöinen terveydenhuolto – Enovacom ja Medanets kumppanuuteen

Globaali järjestelmien yhteensopivuusjohtaja yhdistää voimansa pohjoismaisen terveydenhuoltoalan mobiilisovellusasiantuntijan kanssa tarjotakseen hoitohenkilökunnalle saumattoman pääsyn kattaviin potilastietoihin.

Yhteistyö mahdollistaa entistä turvallisemman ja tehokkaamman hoidon digitalisoimalla aikaa vieviä prosesseja ja tarjoamalla terveydenhuoltohenkilökunnalle helpon pääsyn lukuisista eri lääkintälaitteista kerättyyn potilastietoon.

Lääkintälaitteiden tiedot kerätään automaattisesti Enovacomin Patient Connect -yhteentoimivuusalustan avulla. Tiedot kulkeutuvat reaaliajassa sairaalan potilastietojärjestelmään ja Medanetsin terveydenhuoltoalan mobiilisovellukseen, jolloin henkilökunta pääsee potilastietoihin käsiksi heti potilaan vierellä.

Medanets-sovelluksen avulla sairaanhoitajat voivat tallentaa tiedot elintoiminnoista sekä muista hoitotiedoista, mikä korvaa vaivalloiset paperipohjaiset toimintatavat. Sovelluksessa on laaja valikoima aikaa säästäviä työkaluja, kuten Hoitotehtävät, Kliiniset kuvat ja kliiniseen käyttöön sopiva Viestintä-toiminnallisuus.

Pohjoismaissa Medanets-sovellus säästää vuosittain tuhansia tunteja hoitohenkilökunnan työaikaa. Tuoreessa asiakkaan toteuttamassa tutkimuksessa havaittiin, että sovelluksen vakiotoiminnallisuuksien käyttäminen vapauttaa kuukaudessa vähintään 70 tuntia henkilöstön aikaa osastoa kohden.

Enovacom ja Medanets työskentelevät jo yhdessä Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä. Työ aloitettiin vuoden 2020 lopulla. Tähän mennessä Enovacom on syöttänyt potilastietojärjestelmään ja Medanetsiin tietoja 1 500 laitteesta, jotta kliiniset- ja hoitotiimit saavat käyttöönsä tarkat ja ajantasaiset tiedot.

”Enovacomin ja Medanetsin ratkaisut täydentävät toisiaan hyvin”, kertoo Simon Chassain, Enovacomin aluemyyntipäällikkö. ”Medanets tarjoaa käyttäjäystävällisen mobiilikäyttöliittymän havaintoarvoille sekä monille muille hoitotyön toiminnoille.”

”Sovelluksemme auttaa sairaanhoitajia työkaluilla, jotka maksimoivat ajansäästön, esimerkkinä juuri havaintoarvojen kirjaaminen. Näin sovelluksesta tulee olennainen osa heidän työnkulkuaan. Tämä tuottaa äärimmäisen paljon lisäarvoa asiakkaillemme”, kertoo Medanetsin toimitusjohtaja Juha-Matti Ranta.

Medanets ja Enovacom – joka on nykyisin Orange Business Servicesin tytäryhtiö – haluavat tehdä tiiviimmin yhteistyötä kaikkien yhteisten asiakkaiden parissa, sillä hoitohenkilökunnasta on tulossa keskeinen tekijä globaalissa siirtymässä kohti mobiililähtöistä hoitoa.

Tukea digitaalisen hoitotyön edistämiselle ja terveydenhuollon järjestelmien yhteensopivuudelle

Digitaalisten työkalujen käyttöönotto on yksi ratkaisuista, jolla on pyritty vastaamaan koronakriisiin. Lääketieteellisessä British Medical Journal -aikakauslehdessä julkaistussa tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että sairaanhoitajien tulisi omaksua teknologia, jotta siitä saataisiin suurin mahdollinen hyöty potilaiden hoidossa. Sairaanhoitajien tehtävät, jotka eivät tuota tarpeeksi lisäarvoa – kuten havaintojen kirjaaminen kynällä paperille – voidaan teknologian avulla integroida paremmin varsinaisiin hoitotyön prosesseihin.

Yhdistyneen kuningaskunnan terveyssäätiö Health Foundation havaitsi kyselyssään, että 61 % kansallisen terveydenhuollon (NHS) henkilökunnasta oli sitä mieltä, että NHS:n olisi pyrittävä hyödyntämään pandemian aikana tapahtunutta kehitystä ja käyttämään teknologiaa pidemmälläkin aikavälillä.

Tämän lisäksi maailmanlaajuisesti on halua parantaa terveydenhuollon tietotekniikan yhteensopivuutta. Tästä on esimerkkinä Pohjoismaiden integraatiohanke Nordic Interoperability Project, joka pyrkii hyödyntämään digitaalista teknologiaa ja tiedonsiirtoa kestävämmän terveydenhuoltojärjestelmän tukemiseksi.

Maailman terveysjärjestön noteeraamassa tutkimuksessa todettiin, että käyttökelvottomat IT-järjestelmät saavat terveydenhuollon eturintamassa olevan henkilökunnan välttelemään teknologian käyttöä, vaikka juuri nyt olisi tärkeää ottaa teknologiaa laajemmin käyttöön, jotta voitaisiin vastata pandemian aiheuttamaan kysyntään. Käyttäjäystävälliset, keskenään yhteensopivat ratkaisut voivat olla vastaus tähän ongelmaan. Uusi koronaviruspandemian elpymisohjelma EU4Health pyrkiikin laajentamaan teknologian käyttöä Euroopan terveydenhuoltojärjestelmissä.

”Medanetsin kanssa tekemämme yhteistyön kautta voimme tarjota terveydenhuollon ammattilaisille alusta loppuun digitalisoidun, tulevaisuuden terveydenhuollon alustan”, Simon kertoo. ”IT-ammattilaiset voivat jakaa tietoja uudella ja jo olemassa olevalla teknologialla, ja hoitotiimit voivat käyttää tietoja potilaan vierellä. Tässä näkyy selkeästi teknologian hyöty terveydenhuollossa.”

”Enovacomin ratkaisu yhdessä Medanets-mobiilisovelluksen kanssa voi tarjota monille sairaaloille tehokkaan ja edullisen reitin digitalisaatioon ja datalähtöiseen terveydenhuoltoon”, Juha-Matti lisää. ”Kumppanuutemme tarkoittaa myös, että sairaanhoitajilla on merkittävä rooli potilastietojen hyödyntämisessä hoidon laadun parantamiseksi.”

***

Lue case study Enovacomin ja Medanetsin yhteistyöstä, joka helpottaa hoitajan työtä ja auttaa parantamaan hoidon turvallisuutta.

***

Lisätietoja

Enovacomin puolesta: Rob Benson, Elemental +44 781 509 8560 robert.b@weareelemental.uk

Medanetsin puolesta: Juha-Matti Ranta, CEO +358 44 566 4999 juha-matti.ranta@medanets.com

Enovacom
Terveydenhuollon tietoasiantuntija Enovacom on johtava terveydenhuollon järjestelminen yhteensopivuuteen keskittyvä yritys Ranskassa. Enovacom auttaa IT-asioissa koko digitaalisen muutosprosessin ajan, olipa organisaatiosi kehitys jo hyvällä mallilla tai vasta aluillaan. Yhdistyimme emoyhtiömme Orange Business Servicesin alaisuudessa toimivan terveydenhuollon B2B-toimijan Orange Healthcaren kanssa, joten valikoimamme on nyt entistä kattavampi. 1.10.2020 tapahtuneen yhdistymisen myötä syntyi terveydenhuollon yksikkö ”Digital & Data”, joka tarjoaa digitaalisia terveysalan ohjelmistoja ja palvelupaketteja, jotka jakautuvat neljälle toiminta-alalle:

  • Terveydenhuollon tietojen suojelu
  • Tietojen vaihto ja jakaminen terveydenhuollon sidosryhmien välillä
  • Potilaspolkujen digitalisointi
  • Terveydenhuollon tietojen täysimääräinen hyödyntäminen

Medanets

Medanets mullistaa terveydenhuoltoa ensiluokkaisella mobiilisovelluksellaan. Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetty sovellus helpottaa hoitotyön rutiineja, tukee päätöksentekoa ja jättää aikaa tärkeimmälle – potilaan kohtaamiselle. Medanets-sovellus integroituu olemassa oleviin järjestelmiin ja täydentää niiden toiminnallisuuksia. Sovellus on käytössä yli 60 sairaalassa ja perusterveydenhuollon yksikössä Pohjoismaissa.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.