Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksessa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Millä perusteella Medanets käsittelee henkilötietoja markkinoinnissa?

Medanets voi käsitellä henkilötietojasi markkinoinnissa, jos olet itse antanut ne Medanetsille esim. verkkosivuillamme olevan yhteystietolomakkeen kautta (käsittelyperusteena on suostumus) tai, jos organisaatiosi on Medanetsin asiakas, kumppani tai muussa merkityksellisessä ja asianmukaisessa suhteessa Medanetsiin (käsittelyperusteena on oikeutettu etu). Medanets on arvioinut oikeutetun edun toteutumista tasapainotestillä, jonka voit pyytää nähtäväksi tietosuojavastaavaltamme: tietosuojavastaava@medanets.com

Mihin henkilötietojani käytetään Medanetsin markkinoinnissa?

Henkilötietojasi voidaan käyttää lain mukaan suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkinatutkimukseen.

Medanets julkaisee sähköistä uutiskirjettä, joka lähetetään sähköpostitse markkinointirekisterissä oleville henkilöille, jotka eivät ole kieltäneet sen lähettämistä (soft opt-in / opt-out). Uutiskirje lähetetään myös henkilöille, jotka ovat tilanneet sen sähköisen tilauslomakkeen kautta (opt-in).

Mistä Medanets on saanut henkilötietoni?

Medanets on saanut henkilötietosi (eli yhteystietosi) yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten nettisivuilta, tai sinulta itseltäsi.

Mitä henkilötietojani Medanets käsittelee?

Voimme käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • organisaatio ja asema
 • sähköpostimarkkinoinnin analytiikka: vastaanotetut ja avatut sähköpostimarkkinointivietit sekä niiden sisällä tehdyt toiminnot (klikkaukset)
 • Survey Monkey -kyselytyökalun kautta itse antamasi tiedot esim. Medanetsin asiakastapahtumiin liittyen.

Lisäksi sivustomme yhteydenottolomakkeen ja Serviceform-chatbottyökalun välityksellä lähetetyt viestit tallennetaan yhteystietoineen.

Mitä evästeet ovat ja mitä evästeitä Medanetsin verkkosivulla käytetään?

Evästeet ovat käyttäjän selaimeen tallennettavaa dataa (pieniä tekstitiedostoja). Niitä hyödyntämällä verkkosivusto muistaa tietoa käyttäjästä ja personoi sisältöä tallennetun datan perusteella.

Medanets käyttää verkkosivustollaan kolmenlaisia evästeitä:

 • Välttämättömät toiminnalliset evästeet. Sivustomme ei toimi ilman näitä evästeitä.
 • Analytiikkaan ja käyttökokemukseen liittyvät evästeet (”statistiikka”). Näiden evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten sivustoamme käytetään. Tieto auttaa meitä parantamaan sivustomme sisältöä ja käytettävyyttä.
 • Markkinointiin liittyvät evästeet. Näiden evästeiden avulla pyrimme esimerkiksi siihen, että sivuston käyttäjän mahdollisesti näkemä Medanetsin mainonta olisi käyttäjän mielestä kiinnostavaa.

Verkkosivustolla käyttämämme statistiikka- ja markkinointievästeet ovat kolmannen osapuolen evästeitä, jotka liittyvät Leadfeeder-työkaluun, käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Twitter, LinkedIn ja Youtube) sekä Googlen mainontatyökaluihin. Kolmannet osapuolet käyttävät niitä omien tietosuojaselosteidensa mukaisesti.

Sivustomme käyttäjänä voit valita, sallitko meidän käyttää statistiikka- ja markkinointievästeitä.

Verkkopalvelumme Louhi kerää IP-osoitteet talteen palvelun toimittajan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lisätietoa evästeistä löydät esimerkiksi Liikenne- ja viestintäviraston sivuilta

Mitkä muut tahot voivat vastaanottaa tietojani Medanetsin lisäksi?

Tieojasi voivat vastaanottaa myös palveluntarjoajat, joita Medanets käyttää markkinoinnissaan. Nämä ovat:

 • Salesforce.com, Inc. (asiakkuuksienhallintajärjestelmä)
 • Mailchimp / Intuit, Inc. (uutiskirjetyökalu)
 • Serviceform (chatbottyökalu)
 • Google, Inc. (verkkosivujen analytiikka ja hakusanamainonta)
 • Leadfeeder (verkkosivujen analytiikka)
 • Moventive.ai / SurveyMonkey (kyselytyökalu)
 • Louhi Net Oy (verkkopalvelu)

Mihin Medanets voi luovuttaa tai siirtää henkilötietojani?

Medanets käyttää palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Tämä tarkoittaa, että markkinointitarkoituksessa käsiteltäviä henkilötietoja saatetaan siirtää Yhdysvaltoihin, säilyttää tai käsitellä Yhdysvalloissa. Henkilötietojen siirrosta, säilytyksestä ja käsittelystä on tehty palveluntarjoajien kanssa sopimukset, jotka sisältävät EU:n hyväksymät vakiosopimuslausekkeet.

Kauanko Medanets säilyttää henkilötietojani?

Medanets säilyttää tietojasi niin kauan, kun organisaatiosi on Medanetsin asiakas, kumppani tai muussa merkityksellisessä ja asianmukaisessa suhteessa Medanetsiin ja työtehtäväsi organisaatiossa liittyy Medanetsiin. Tietosi poistetaan suhteen päättyessä. Uutiskirjeen kautta tapahtuvan sähköpostimarkkinoinnin osalta tietoja säilytetään, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa. Tietosi poistetaan viipymättä, jos pyydät niiden poistoa.

Mitä henkilötietojeni käsittelyyn liittyviä oikeuksia minulla on?

Kun tietojesi käsittelyperusteena on suostumus, sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
 • yksi perusteista saada tiedot poistetuksi on, että rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus

Kun tietojesi käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sinulla on seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä.

Uutiskirjeen tilaajalla ja Medanetsin verkkosivuston käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus tietojensa käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen voi peruuttaa uutiskirjetilauksen perumalla ja/tai ei-välttämättömien evästeiden käytön kieltämällä.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle erityisesti siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee taikka jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Onko minun pakko antaa henkilötietoni Medanetsin käyttöön?

Sinun ei ole pakko antaa henkilötietojasi Medanetsin markkinoinnin käyttöön.

Käytetäänkö henkilötietojani automaattiseen päätöksentekoon?

Tietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Keneltä saan lisätietoa henkilötietojeni käsittelystä Medanetsilla?

Tietosuojavastaavamme vastaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviin kysymyksiin ja palautteisiin. Voit olla häneen yhteydessä sähköpostilla: tietosuojavastaava@medanets.com