Henkilötietojen käsittely tukipalvelussa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Millä perusteella Medanets käsittelee henkilötietoja tukipalvelunsa yhteydessä? 

Medanets käsittelee henkilötietoja tukipalvelunsa yhteydessä, koska niiden käsittely on tarpeen sopimusteknisistä syistä (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6b) tai laillisen velvoitteen noudattamiseksi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6c, EU:n lääkintälaiteasetus (EU) 2017/745). 

Mihin henkilötietojani käytetään Medanetsin tukipalvelussa? 

Tukipalvelumme käyttää henkilötietojasi, jotta tukipyyntösi voidaan vastaanottaa, tallentaa, käsitellä ja jotta siihen voidaan vastata.

Mitä henkilötietojani Medanets käsittelee? 

Voimme käsitellä seuraavia tietoja: 

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • organisaatio ja asema
 • mahdolliset muut itse antamasi tiedot

Ethän koskaan laita tukipyyntöön omia tai muiden henkilötietoja tarpeettomasti. 

Mistä Medanets on saanut henkilötietoni? 

Medanets on saanut henkilötietosi, kun olet itse ottanut yhteyttä tukipalveluumme, esimerkiksi lähettänyt sähköpostiviestin osoitteeseen help@medanets.com

Mitkä muut tahot voivat vastaanottaa tietojani Medanetsin lisäksi? 

Medanets ei välitä tietoja ulkopuolisille. Tietoja käytetään ainoastaan tukipyyntöjen selvittelyyn ja pyyntöihin vastaamiseen. 

Mihin Medanets voi luovuttaa tai siirtää henkilötietojani? 

Medanets ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tukipyynnöt ja lähettäjän sähköpostiosoite, nimi ja organisaation nimi tallentuvat Atlassian Jira Service Management -työkaluun. Atlassianin palvelimet sijaitsevat Euroopassa (Saksassa ja Irlannissa).

Kauanko Medanets säilyttää henkilötietojani? 

Medanets-sovellus on lääkinnällinen laite. Tämän vuoksi meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää Medanets-sovellukseen liittyvät asiakaspalautteet ja tukipyynnöt vähintään 10 vuotta (EU:n lääkintälaiteasetus (EU) 2017/745).  

Mitä henkilötietojeni käsittelyyn liittyviä oikeuksia minulla on? 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä 
 • saada tutustua tietoihin 
 • oikaista tietoja 
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 
 • rajoittaa tietojen käsittelyä 
 • vastustaa tietojen käsittelyä 
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Onko minun pakko antaa henkilötietoni Medanetsin käyttöön? 

Sinun ei ole pakko antaa henkilötietojasi tukipalvelun käyttöön. Organisaatio voi lähettää tukipyynnön myös sähköpostiosoitteesta, joka ei sisällä henkilön nimeä. 

Käytetäänkö henkilötietojani automaattiseen päätöksentekoon? 

Mitään tukipalvelupyyntöjen tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 

Keneltä saan lisätietoa henkilötietojeni käsittelystä Medanetsilla? 

Tietosuojavastaavamme vastaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviin kysymyksiin ja palautteisiin. Voit olla häneen yhteydessä sähköpostilla: tietosuojavastaava@medanets.com