Case AdminUI – Hoitotyön mobiiliratkaisujen hallinnointi ja raportointi

Case AdminUI – Hoitotyön mobiiliratkaisujen hallinnointi ja raportointi

Hoitotyön prosessien sujuvuuden kannalta on oleellista, että organisaation laajuisesti käyttöönotetut ratkaisut pystytään sovittamaan eri osastojen toisistaan poikkeaviin tarpeisiin ja käytäntöihin. Toimintojen optimointia edesauttaa myös käyttöraporttien jatkuva ja systemaattinen seuranta.

Medanets alkoi kehittää työkalua ratkaisujensa hallintaan ja raportointiin loppuvuodesta 2016 mahdollistaakseen paremman asiakasympäristön hallinnan ja nopeamman palvelun. Kun sairaalat ja terveyskeskukset osastoineen voivat muokata ratkaisustaan omannäköisensä, hoitotyötä ei tarvitse muokata järjestelmän vuoksi, vaan järjestelmä muokataan nykyistä hoitotyötä tukevaksi.

Hallinnointi – erityistarpeisiin vastaaminen

Medanets AdminUI:n avulla sovelluksen näkymiä voidaan muokata osastokohtaisesti. Esimerkiksi jokaisen suureen sijainti, nimi ja näkyminen sovelluksessa voidaan määritellä erikseen, jolloin kyseisellä osastolla tarpeettomat suureet eivät ole häiritsemässä. Myös sovelluksen eri toiminnallisuuksia voidaan piilottaa, mikäli niiden käyttötarkoitus ei sovellu kyseiselle osastolle.

Medanets AdminUI otettiin meillä innokkaana käyttöön, ja osastoillamme ollaan oltu hyvin tyytyväisiä siihen. Työkalu on hyvin helppokäyttöinen ja sen avulla voidaan reagoida nopeasti osastojen muutospyyntöihin ja toiveisiin. Medanetsin meille pitämä perehdytys hallinnointityökaluun oli hyvin kattava, ja kaikkiin esille tulleisiin kysymyksiin on saatu vastaukset nopeasti.

-Oskari Mällinen, projektikoordinaattori, Turun yliopistollinen sairaala

Raportointi – näyttöön perustuva päätöksenteko

Medanets AdminUI:n avulla asiakas voi tarkastella käyttöraportteja tarpeen mukaan niin havaintoarvoista, lääkitysten antokirjauksista kuin myös käytetyistä laitemääristä ja yksittäisten käyttäjien määrästä. Työkalun avulla voidaan esimerkiksi selvittää, kuinka hyvin uuden ratkaisun käyttö on lähtenyt sujumaan ja puuttumaan mahdollisiin pulmiin välittömästi.

Tämän lisäksi järjestelmä tuottaa operatiivisen suunnittelun tueksi raportteja potilasmääristä riskikategorioittain EWS-pisteytysten ja riskiarviointimittareiden perusteella.

Medanets AdminUI:n avulla on helppo seurata EWS-kirjaamista organisaatiotasolla ja yksiköittäin – sekä reaaliaikaisesti että takautuvasti. Graafisesta kuvaajasta näkee yhdellä silmäyksellä hoidettavana olleiden potilaiden määrän, EWS-laskentakerrat sekä minkä verran on kyseisellä tarkastelujaksolla ollut matalan/keskitason/korkean riskin potilaita. Tietoa voidaan hyödyntää johtamisen tukena arvioitaessa EWS-pisteytyksen käyttöä sekä arvioitaessa henkilöstön kuormittumista kyseisellä tarkastelujaksolla.

-Tytti Ervasti, kliinisen hoitotyön asiantuntija, TtT, sh, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (nyk. Keski-Suomen hyvinvointialue)

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.