Datan ja digitaalisten työkalujen käyttö hoidon kehittämiseksi – Medanets Käyttäjäpäivillä kuultuja kokemuksia Britanniasta

Datan ja digitaalisten työkalujen käyttö hoidon kehittämiseksi – Medanets Käyttäjäpäivillä kuultuja kokemuksia Britanniasta

County Durham & Darlington NHS Foundation Trustin (CDDFT) hoitotyön apulaisjohtaja, sairaanhoidon tietotekniikan päällikkö Lisa Ward ja varhaisen puuttumisen sekä elvytyksen johtava sairaanhoitaja Claire Stocks kertoivat digitalisaatiomatkastaan Medanets Käyttäjäpäivillä. Tässä artikkelissa kokoamme yhteen heidän tärkeimmät ohjenuoransa.

Digitalisaatiota vauhdittavat tekijät

Kun CDDFT:ssä otetaan käyttöön digitaalisia työkaluja, fokus ei ole koskaan työkaluissa sinänsä. Kaikkien käyttöön otettujen työkalujen täytyy palvella laajempaa tarkoitusta: potilasturvallisuuden ja hoidon laadun parantamista. ”Kun huomaamme jonkin asian, mitä haluamme parantaa, käytämme hyödyksemme tietoa ja digitaalisia välineitä”, tiivistävät Lisa Ward ja Claire Stocks organisaationsa työskentelytavan.

Potilasturvallisuus: digitaalisten työkalujen ansiosta sydänkohtausten määrä on vähentynyt 50 %

Laajamittaisten organisaatiomuutosten ja digitaalisten työkalujen käyttöönoton myötä sydänkohtausten määrä 1000 potilasta kohti on viimeisten 10 vuoden aikana vähentynyt CDDFT:ssä jatkuvasti. CDDFT:n esittämät luvut ovat vaikuttavia: kun havaintoarvoja alettiin kirjata sähköisesti mobiiliratkaisun avulla vuonna 2015, sydänpysähdysten määrä väheni 14 prosenttia jo ensimmäisen vuoden aikana.

Seitsemän vuotta myöhemmin vastaava luku on jo lähes 50 %. Nykyään CDDFT:ssä tehdään vuosittain 1,2 miljoonaa EWS-kirjausta älypuhelimessa toimivan mobiiliratkaisun avulla. Digitalisaatiohankkeen käynnistämisen jälkeen EWS-kirjauksia on siis tehty jo yli 8 miljoonaa.

Digitalisaatio tulevaisuudessa

Potilasturvallisuus on jatkossakin CDDFT:n digitalisaatiostrategian keskeinen elementti. Kun organisaatiossa päätettiin uuden potilastietojärjestelmän hankkimisesta, yksi kilpailutukselle asetetuista ehdottomista vaatimuksista oli, että mobiiliratkaisujen avulla saavutettuja parannuksia potilasturvallisuuden saralla ei menetetä.

Potilasturvallisuuden parannuksia on ylläpidettävä ja kehitettävä

Ennen kaikkea organisaatiossa päätettiin, että kaikkien vuodesta 2015 lähtien saavutettujen potilasturvallisuuden parannusten on säilyttävä ja niitä täytyy edelleen pystyä kehittämään. Takapakki esimerkiksi jatkuvasti vähentyneiden sydänpysähdysten määrässä ei olisi hyväksyttävä. Uudessa järjestelmässä tulisi olla vähintään nykyisen tasoinen mobiilivalmius ja mobiiliratkaisun tulisi integroitua potilastietojärjestelmään täysin, eli käytännössä mobiiliratkaisun olisi oltava osa potilastietojärjestelmää.

Ei riitä, että hoitajat tykkäävät käyttää valitsemaamme mobiiliratkaisua. Mobiiliratkaisun on tehostettava työtämme juuri meidän organisaatioomme sopivalla tavalla.

County Durham & Darlington NHS Foundation Trustin (CDDFT) hoitotyön apulaisjohtaja, sairaanhoidon tietotekniikan päällikkö Lisa Ward ja varhaisen puuttumisen sekä elvytyksen johtava sairaanhoitaja Claire Stocks

Seuraavana haasteena digitaalinen tasa-arvo

Siinä missä hoitotyön käytäntöjä on viime vuosina kehitetty ja digitalisoitu CDDFT:ssä kattavasti, lääkäreiden käyttämät järjestelmät eivät ole pysyneet tahdissa mukana. ”Lääkäreidemme on ehdottomasti saavutettava tasa-arvoinen digitalisaation taso. Kuitenkaan sairaanhoitajillemme ei saa missään nimessä tulla aliarvostettu olo, kun pyrimme kehittämään lääkäreiden käyttämiä työkaluja. Myös tämä oli meille tärkeä tekijä, kun valitsimme uutta potilastietojärjestelmää ja sen yhteydessä toimivaa mobiiliratkaisua.”

CDDFT on innoissaan saadessaan käyttöön Cerner Millennium -potilastietojärjestelmän ja sen yhteydessä toimivan Medanetsin mobiiliratkaisun, joiden muodostama kokonaisuus toteuttaa heidän visionsa digitalisaatiosta.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.