Etelä-Karjalan keskussairaalan uusi K-siipi optimoi ajankäyttöä mobiilikirjaamalla potilastietoja

Etelä-Karjalan keskussairaalan uusi K-siipi optimoi ajankäyttöä mobiilikirjaamalla potilastietoja

Etelä-Karjalan keskussairaalan uusi K-siipi on otettu käyttöön. K-siiven osastot hyödyntävät nykyteknologian mukaista apuvälineistöä, johon lukeutuu mahdollisuus selata ja kirjata potilastietoja mobiilisti heti potilaan vierellä.

Uuden K-siiven käyttöönottovaiheessa osastoille esiteltiin älypuhelimet toiminnallisuuksineen optimoimaan resurssien käyttöä ja mahdollistamaan ammattilaisten aukoton tieto potilaan kokonaistilanteesta. Älypuhelimiin on tuotu useita eri käyttötarkoituksiin kehitettyjä sovelluksia – kuten hoitotyön kirjaaminen, monitorihälytykset ja potilaskutsut.

Osastojen muutto uusiin tiloihin K-siipeen sekä samanaikainen mobiiliavusteisten toimintamallien käyttöönotto uusine päätelaitteineen on ollut henkilökunnalle kova ponnistus, joka osaltaan on mahdollistunut toimittajan paikan päällä tapahtuneella, asiakkaan tarpeisiin räätälöidyllä lähikoulutuksella ja -tuella, kertoo Eksoten IT-palvelupäällikkö Mika Mitikka.

Langattomuus tuo lisää aikaa potilaan tilan tarkkailuun

Medanetsin hoitotyön mobiilikirjaamisen avulla hoitohenkilökunta pystyy kirjaamaan potilaan tietoja – kuten fysiologisia havaintoarvoja – langattomasti heti potilaan vierellä. Tiedot siirtyvät suoraan K-siiven käytössä olevaan Effica-potilastietojärjestelmään eikä tietoja näin ollen tarvitse enää kirjata manuaalisesti.

Potilasmonitorien mittaamat arvot kulkeutuvat samalla tavoin sovelluksen kautta hoitajan hyväksymänä potilastietojärjestelmään. Potilastiedon kirjaamisen lisäksi myös tietojen selaaminen onnistuu langattomasti potilashuoneessa, jolloin hoitohenkilökunnalla on käytössään välitön yleiskuva potilaan tilasta.

Hoitotyön mobiilikirjaaminen paitsi parantaa potilasturvallisuutta myös mahdollistaa henkilökunnan keskittymisen potilaan hoitoon entistä paremmin potilastietojen kirjaamisen ja selaamisen sujuessa taustalla, toteaa Mitikka.

Mahdollisuus kerätä ja päästä käsiksi potilastietoon yhdellä painalluksella vähentää hoitohenkilökunnan edestakaista kävelyä potilashuoneen ja kanslian välillä kuin myös tietokoneella vietettyä aikaa. Tämä on suoraan verrannollista potilaan kanssa vietettyyn lisääntyneeseen aikaan. Pelkästään ensimmäisen käyttöönottoviikon aikana K-siivessä tehtiin yli 7500 mobiilikirjausta, mikä tarkoittaa yli 2 tunnin aikasäästöjä per osasto joka päivä.

Potilaan heikentyvän tilan havaitseminen ajoissa

Mobiiliyhteys potilastietojärjestelmään ja sen tuomat aikasäästöt mahdollistavat huolellisemman potilaiden tilan seurannan. Potilaasta mitatut havaintoarvot voidaan lisäksi riskipisteyttää Medanets-ratkaisun avulla automaattisesti, mikä auttaa tunnistamaan potilaita, joiden tila on akuutisti heikentymässä. Tämä on tärkeää erityisesti, kun potilaan heikentyvä vointi ei näy päällisin päin.

Potilaan riskiluokasta kertovaan kokonaispistemäärään rinnastetaan sairaalan määrittämät kliiniset toimenpiteet (kuten hoitoryhmän hälyttäminen paikalle), jotka esitetään mobiiliratkaisun välityksellä hoitajalle. Nopean havainnoinnin jälkeen potilaan tarvitsema hoito voidaan aloittaa välittömästi.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.