Hoitotyön mobiilisovelluksen käyttö laajenee uusiin perusterveydenhuollon yksiköihin

Hoitotyön mobiilisovelluksen käyttö laajenee uusiin perusterveydenhuollon yksiköihin

Perusterveydenhuollon kirjaamistarpeet ovat vastaavat kuin keskussairaalassa, minkä vuoksi mobiilikirjaaminen sujuvoittaa myös terveyskeskuksissa ja -asemilla työskentelevien hoitotyön ammattilaisten työnkulkua.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä otti ensimmäisenä Medanetsin mobiiliratkaisut käyttöön vuonna 2015 myös perusterveydenhuollon yksiköissä Kajaanissa, Sotkamossa, Suomussalmella ja Kuhmossa. Kainuussa ollaankin oltu tyytyväisiä potilaan vierellä tapahtuvaan hoitotyön kirjaamiseen sen parantaessa potilasturvallisuutta ja tehostaessa toimintaa merkittävästi.

Tänä vuonna mobiiliratkaisujen käyttö on laajentunut perusterveydenhuollon yksiköistä Keski-Suomen seututerveyskeskukseen, Kaarinan terveyskeskukseen sekä Rauman terveyspalveluihin.

Keski-Suomen seututerveyskeskus

Medanetsin havaintoarvojen mobiilikirjaaminen otettiin käyttöön perusterveydenhuollon puolella Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa Joutsassa, Laukaassa ja Keuruulla. Käyttöönotettu mobiiliratkaisu mahdollistaa tiedonsiirron suoraan älypuhelimen välityksellä potilastietojärjestelmään. Hoitajien aikaa vapautuu enemmän potilaalle ja tietotyöhön kuluva aika vähenee.

Onhan tämä kätevä, ei tarvitse enää lapulle kirjata.

Mobiilikirjaaminen lisää hoitajien välitöntä hoitotyötä, potilaan vierellä käytettyä aikaa.

Samalla osastoilla otettiin käyttöön potilaan voinnin systemaattinen arviointi – NEWS -pisteytys (National Early Warning Score). Medanets-sovellus hyödyntää potilaalle kirjattuja havaintoarvoja ja määrittää riskipisteen sen mukaan, kuinka paljon ne eroavat normaaliarvoista. Kokonaispistemäärä auttaa hoitajia potilaan kokonaistilanteen arvioinnissa ja tukee ratkaisuissa, lähetetäänkö potilas erikoissairaanhoidon päivystykseen.

Kaarinan terveyskeskus

Kaarinan terveyskeskuksessa hyödynnetään osastoilla 1 ja 2 hoitotyön mobiilisovellusta havaintoarvojen mobiilikirjaamisen lisäksi myös NEWS-riskipisteytyksen laskemisessa ja riskipistettä vastaavien toimintaohjeistusten esittämisessä.

Uusi mobiili toimintatapa otettiin heti innokkaasti käyttöön.

Mielettömän hyvä ja nopeuttaa työtä todella paljon.

Vapauttaa resursseja hoitotyöhön merkittävästi.

Etenkin NEWS -toiminnallisuus on todella hyödyllinen, kun antaa heti ohjeen hoitajalle, mitä pitää tehdä ja pisteet lasketaan syötetyistä arvoista automaattisesti.

Erittäin selkeä ja helppokäyttöinen.

Rauman terveyspalvelut

Rauman terveyspalvelut siirtyivät myös mobiiliaikakaudelle kolmella osastolla. Aikaisemmin tietokoneelle kirjatut havaintoarvot – kuten verenpaine, syke ja lämpötila – kirjataan nyt älypuhelimella heti potilaan vieressä. Myös aikaisemmin mitatut arvot ovat nähtävissä älypuhelimen välityksellä, jolloin potilaan tilassa tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Raumalaiset olivat kuulleet hoitotyön mobiiliratkaisusta paljon hyvää ja he odottivat ratkaisun käyttöä jo kovasti.

Potilasrannekkeen viivakoodin lukeminen todella nopeaa ja helppoa.

Aikaa säästyy muuhun työhön.

Kirjaukset nopeasti Kuumekurvalle lääkärien ja hoitajien käyttöön.

Kouluttajat olivat asianosaavia ja moniammatillisia.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.