Hospital at Night: tehokkaampaa ja turvallisempaa hoitoa mobiiliratkaisulla

Hospital at Night: tehokkaampaa ja turvallisempaa hoitoa mobiiliratkaisulla

Hospital at Night (H@N) on Britanniasta lähtöisin oleva moniammatillinen prosessi, joka tukee moniammatillista työnjakoa laadukkaan hoidon takaamiseksi yöaikaan. Tavoitteena on parantaa myös potilasturvallisuutta.1 Miten mobiiliratkaisulla voidaan parantaa prosessia entisestään?

Tehtävien keskitetty koordinointi klo 20 ja 8 välisenä aikana

Hospital at Night -prosessi sai alkunsa Englannissa vuonna 2003, kun eurooppalainen juniorilääkäreiden työajan vähentämiseen tähtäävä työaikadirektiivi tuli voimaan. Visiona oli käytännössä organisoida yöaikainen hoito uudelleen: parantaa tiimityötä ja nopeuttaa potilaiden tutkimista.

Tämä haluttiin toteuttaa siten, että juniorilääkäreiden hakulaitteisiin lähetettäisiin vähemmän konsultaatiopyyntöjä, mutta kaikilla potilailla olisi kuitenkin käytettävissään oikea, juuri heidän tilanteeseensa tarvittavilla taidoilla varustettu terveydenhuollon ammattilainen. Ajatuksena oli, että kulloinkin saatavilla olevaa kollektiivista osaamista hyödyntämällä voitaisiin tukea kliinistä hoitoa, parantaa hoitotuloksia ja juniorilääkäreiden koulutusta myös virka-ajan ulkopuolella.

H@N-prosessi perustuu keskitettyyn tehtävien koordinointiin klo 20 ja 8 välisenä aikana, jolloin kaikki tehtävät ohjataan oikeille henkilöille Hospital at Night -koordinaattorin kautta. Koordinaattori luokittelee, priorisoi ja jakaa tehtävät moniammatilliselle tiimille, johon voi kuulua mm. sairaanhoitajia, lääkäreitä ja MET-tiimi.

Mobiiliratkaisu tehostaa tehtävien hallintaa

Medanets tuo H@N-prosessin mobiiliin yhdessä sairaalassa käytettävän potilastietojärjestelmän kanssa. Käyttäjäroolin valitsemisen jälkeen tehtävien luominen ja koordinointi on mahdollista Medanets-sovelluksen Työlistat-toiminnallisuuden avulla. Toiminnallisuuden avulla H@N-koordinaattori jakaa tehtävät oikeille ammattiryhmille käytettävissä olevien resurssien ja potilaan tarvitseman hoidon mukaisesti.

Hospital@Night

Eri ammattiryhmillä on omat H@N-työlistat, jotka sisältävät vain kyseiselle ammattiryhmälle kuuluvat tehtävät. Mobiilisovelluksella käyttäjät voivat merkitä heille annetut tehtävät suoritetuiksi tai perustellusta syystä lähettää ne takaisin H@N-koordinaattorille.

Medanets-sovellusta käytetään H@N-prosessin tehtävien koordinointiin muun muassa Cerner Millennium ‑potilastietojärjestelmän yhteydessä. Medanets-sovelluksen uutta toiminnallisuutta pääsee ensimmäisenä käyttämään County Durham & Darlington NHS Foundation Trust Englannissa.

Lähteet:

1. Saqib et al. (2021): Quality improvement report: setting up a hospital at night service, limitations of bleep filtering and using an electronic task management system. BMJ Open Quality.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.