Jyväskylän kaupunginsairaalassa kaikki lääkkeet antokirjataan

Jyväskylän kaupunginsairaalassa kaikki lääkkeet antokirjataan

Linjaus on tehty lääkitysturvallisuuden parantamiseksi. Avuksi prosessiin on hankittu Medanets-mobiilisovelluksen lääkitystoiminnallisuus.

Tavoitteena lääkitysturvallisuuden parantaminen

Jyväskylässä on tehty pitkäjänteistä työtä lääkehoidon prosessien ja lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi. Paperiton toimintatapa on ollut käytössä jo pitkään, eli esimerkiksi paperisista lääkelistoista on luovuttu kokonaan, osassa yksiköitä jo kaksi vuotta sitten. Sairaalassa on myös linjaus, että kaikki lääkkeenannot on kirjattava potilastietojärjestelmään. Syksystä 2022 lähtien tässä käytetään apuna Medanets-sovellusta.

Jyväskylän kaupunginsairaalan osastofarmaseutti Anu Saavalaisen mukaan Medanets-sovellus on ollut hyvä ja kaivattu lisä ajantasaisen lääkitystiedon maailmaan siirtymisessä. ”Lääkehoidon prosessit, lääkitysturvallisuus ja lääkitystiedon kirjaaminen kuuluvat työni vastuualueisiin. Olin pitkään sitä mieltä, että sairaalaamme tarvittaisiin Medanetsin lääkitystoiminnallisuus. Jos lääkitystietoja kirjataan paperilta tai ulkomuistista, virheen mahdollisuus on suurempi.”

Palaute kentältä on ollut todella hyvää

Lääkitystoiminnallisuus on otettu osastoilla vastaan erittäin hyvin. ”Kentältä on tullut todella hyvää palautetta. Hoitajat ovat tykänneet esimerkiksi siitä, että lääkitystiedot kulkevat mukana koko ajan. Jos potilas kysyy, mitä lääkkeitä hänelle ollaan antamassa, asian voi tarkistaa saman tien Medanetsista. Aikaisemmin hoitajan olisi pitänyt joko luottaa muistiinsa tai lähteä tarkistamaan asiaa työasemalta”, Saavalainen kertoo.

”Jos potilas kysyy, mitä lääkkeitä hänelle ollaan antamassa, asian voi tarkistaa saman tien Medanetsista. Aikaisemmin hoitajan olisi pitänyt joko luottaa muistiinsa tai lähteä tarkistamaan asiaa työasemalta.”

Anu Saavalainen, osastofarmaseutti, Jyväskylän kaupunginsairaala

Palautteen mukaan kirjaaminen on sujuvaa, kun sen voi tehdä heti hoitotilanteessa, muun työn lomassa: Medanetsilla tehty lääkkeen antokirjaus tallentuu suoraan potilastietojärjestelmään. Aikaisemmin antokirjaus piti muistaa erikseen käydä tekemässä tietokoneella. Aikaa kului turhan paljon myös tietokoneelle kirjautumisiin, sillä jokainen hoitaja kirjautuu työasemalle omilla tunnuksillaan. Sama käyttäjä ei voi olla kirjautuneena samalle koneelle koko päivää.

Yleisesti ottaen Medanets-sovelluksen käyttö on ollut helppo oppia, ja suurella osalla osastoista sovellus olikin jo ennestään tuttu muista kuin lääkitykseen liittyvistä työnkuluista. Tämän ansiosta lääkitystoiminnallisuudenkin käyttö lähti heti peruskoulutusten jälkeen aktiivisesti käyntiin. ”Osastoilla on nimetyt Medanetsin vastuukäyttäjät, jotka antavat tarvittaessa kädestä pitäen tukea sovelluksen käyttämiseen. Näin käyttö on saatu hyvälle tasolle niilläkin osastoilla, joilla oli alkuun haasteita uuden työtavan oppimisessa”, sanoo Saavalainen. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana lääkitystoiminnallisuuden käyttö onkin kasvanut entisestään.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.