KYS ottaa Medanets-sovelluksen useita eri toiminnallisuuksia käyttöönsä

KYS ottaa Medanets-sovelluksen useita eri toiminnallisuuksia käyttöönsä

Kuopion yliopistollinen sairaala on ottanut Medanetsin kehittämän hoitotyön mobiilisovelluksen käyttöönsä. Sovelluksen avulla hoitaja pystyy selaamaan ja kirjaamaan potilaan tietoja langattomasti heti potilaan vierellä. Näin aikaa jää enemmän potilaan tilan tarkkailuun.

Hoitotyöhön tarkoitettu, älypuhelimessa toimiva mobiilisovellus pilotoitiin KYSissä 2017 vuoden puolella ja käyttäjäkunnan positiivisen palautteen myötä se otetaan käyttöön koko KYSin kampuksella. KYS päätyi siirtymään potilastietojen selaamisessa ja kirjaamisessa mobiiliin sujuvoittaakseen työnkulkua ja parantaakseen potilasturvallisuutta sekä hoidon laatua.

Aikaisemmin KYSissä potilaasta mitatut arvot ja muut potilastiedot kirjoitettiin paperille ja myöhemmin hoitajan muilta töiltä ehtiessä kansliassa sijaitsevalle tietokoneelle – tähän vielä päälle mahdollinen jonotus koneelle tai koneen avaaminen. Potilastietojen tarkasteleminen tapahtui myös työasemalla. Kiertokärryt tuovat helpotusta, mutta niiden vähäisyys ja liikuteltavuus ovat haasteellisia. Lopputuloksena on, että tietokoneet ja kirjaaminen vievät liikaa hoitoaikaa, joka voitaisiin käyttää itse potilaaseen.

Mobiilisovellus hoitajan apurina

KYSissä käyttöönotettu mobiilisovellus on suunniteltu hoitajien taskussa kulkevaksi apuvälineeksi tukemaan ja virtaviivaistamaan hoitotyötä. Potilaan tietoja pystytään selaamaan potilaan vierellä langattomasti ja uudet sovelluksella kirjatut arvot sekä tiedot siirtyvät välittömästi potilastietojärjestelmään ja ovat heti muidenkin nähtävissä. Tiedon reaaliaikaisuus on tärkeää eritoten akuutisti sairaiden potilaiden kohdalla. Tuplakirjaamisen poistuessa myös virheelliset kirjaukset vähenevät merkittävästi.

”Hoitotyöhön tarkoitetusta mobiilisovelluksesta hyötyvät hoitohenkilökunnan lisäksi myös lääkärit ja erityistyöntekijät, kun fysiologiset mittausarvot ovat heti käytettävissä päätöksen teossa,”  kertoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö Päivi Kokkonen.

KYS ottaa käyttöön sovelluksen useita eri toiminnallisuuksia.  Näihin toiminnallisuuksiin lukeutuu havaintoarvojen selaaminen ja kirjaaminen, potilaan voinnin ennakkopisteytys (EWS) ja liitännät potilasmonitorijärjestelmiin.

”Kaikki käyttöönotot vaativat toiminnallista suunnittelua ja koulutusta, niin myös esimerkiksi potilaan voinnin ennakkopisteytyksen (EWS-pisteiden) käyttöönotto. Järjestelmä edellä ei kannata mennä, mutta helppo kirjaamistapa motivoi käyttöönottoon,”  toteaa Kokkonen.

Vaikka mobiilikirjaamiskäytäntö on uusi ja ratkaisun käyttöönotot ovat vielä alullaan, sovellus on ollut KYSissä kovalla käytöllä ja osastoilla on tehty suuri määrä kirjauksia. Kuukausittain mobiilikirjauksia tehdään yli 50 000, mikä tarkoittaa yli 600 tunnin aikasäästöjä joka kuukausi. Kun hoitoaikaa jää enemmän ja tieto on heti saatavilla, potilaan tilassa tapahtuviin poikkeamiin voidaan puuttua nopeammin ja näin ollen potilaalle pystytään antamaan oikeaa hoitoa oikeaan aikaan.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.