Lääkinnällisten laitteiden käytön osaaminen voidaan varmistaa laitepasseilla

Lääkinnällisten laitteiden käytön osaaminen voidaan varmistaa laitepasseilla

Kuva: Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Lääkinnällisiä laitteita koskeva sääntely koskee myös ohjelmistotuotteita, kuten Medanets-sovellusta. Potilasturvallisuuden ja käytännön työn sujumisen kannalta on tärkeää varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaiset osaavat käyttää lääkinnällisiä laitteita käyttötarkoituksen mukaisesti ja turvallisesti. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella Medanets-sovelluksen ja muiden lääkinnällisten laitteiden osaaminen varmistetaan laitepassien avulla.

Laitteiden ja tietojärjestelmien käytön turvallisuudesta huolehtiminen ja osaamisen varmistaminen sisältyy kansalliseen palvelunjärjestäjille- ja tuottajille laadittuun asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelmaan 2022–20261. Osaamisen hallinta on myös osa lailla säädeltyä lääkinnällisten laitteiden hallintaa2. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella avuksi työhön on otettu Qreformin Digitaalinen laitepassi. Sama malli on käytössä muutamalla muullakin hyvinvointialueella. 

Tasalaatuinen perehdytys kaikille yksiköstä riippumatta 

“Halusimme työkalun, jonka avulla voidaan yhdenmukaistaa osaamisvaatimuksia, näyttöjen vastaanottamista ja osaamisen varmistamista koko Kanta-Hämeen hyvinvointialueella”, kertoo hyvinvointialueen laitehallintakoordinaattori Tiina Koskinen. “Digitaalisen laitepassin avulla osaamisvaatimukset ja näyttöjen vastaanottamiset yhdenmukaistuvat. Kun laitteeseen perehtymiseen käytetään samaa laitepassia, perehdytyksen sisältö tai osaamisvaatimukset eivät vaihtele esimerkiksi sen mukaan, missä yksikössä perehdytys suoritetaan tai kuka toimii perehdyttäjänä.”  

Digitaalisesta laitepassista on muutakin hyötyä: passit suoritetaan Qreformin toimittamassa Laatuportti-portaalissa, jonka kautta sekä esihenkilöt että työntekijät omalta osaltaan näkevät laitepassien suoritustilanteen. Laatuportin kautta perehdytysmateriaaleihin pääsee myös käsiksi aina tarvittaessa. “Digitaalisten laitepassien avulla voimme myös helposti osoittaa valvontaviranomaiselle, miten hyvinvointialueellamme hallinnoidaan lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää osaamista”, Koskinen sanoo. 

Hyväksi havaittuja laitepasseja onkin Kanta-Hämeessä tehty jo mitä erilaisempiin lääkinnällisiin laitteisiin, kuten hemodialyysilaitteeseen, vastasyntyneiden tehohoidossa käytettäviin laitteisiin, kliinisen fysiologian tutkimuslaitteisiin, kivun hoitoon liittyviin laitteisiin, verensokerimittareihin, potilasvalvontamonitoriin sekä Medanets-sovellukseen liittyen. Laitepasseja on useita myös työn alla. 

Laitepassit laaditaan yhteistyöllä 

Kanta-Hämeessä laitepassin laatimiseen tarvittavan tiedon keräämisen aloittaa aina asiakas- ja potilasturvallisuusyksikköön kuuluvan laiteturvallisuusryhmän työntekijä. Työ voi alkaa passia tarvitsevan yksikön yhteydenoton tai esimerkiksi potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantaneen tapahtuman raportoinnin kautta.  Qreformin laitepassikatalogista voi löytyä tarpeeseen valmiiksi sopiva tai vain pientä muokkausta vaativa versio. Jos kyseisestä laitteesta ei ole aikaisemmin tehty laitepassia, asiakas- ja potilasturvallisuusyksikön laiteturvallisuusryhmä alkaa laatia sitä yhdessä sen yksikön kanssa, mihin uusi passi tarvitaan ensimmäisenä käyttöön.  

Passin sisältöön ottavat useimmiten kantaa esihenkilö ja laitevastaava. He myös hyväksyvät laitepassin käyttöön. ”Sisällön oikeellisuuden varmistamiseksi laitepassien sisältö pyritään tarkistuttamaan vielä lääkinnällisen laitteen toimittajalla”, kertoo Koskinen. Esimerkiksi Medanets-sovellukseen liittyvän laitepassin tarkisti useampi Medanetsin edustaja, kuten laatu- ja kehittämispäällikkö sekä sovelluksen käyttöönotoista, koulutuksista ja asiakastuesta vastaavan Service & Delivery -tiimin jäsen. Medanets toimitti laitepassia varten myös ohjemateriaaleja.   

Laitepassien suorittaminen digitaalisesti on kätevää 

Esihenkilö tai laitevastaava määrittelee, mikä laitepassi kenenkin tulee suorittaa.  ”Työntekijälle tulee sähköpostiin ilmoitus, jonka perusteella hän tietää kirjautua Laatuporttiin. Siellä hän voi aloittaa laitepassien suorittamisen. Kaikki perehtymisen vaiheet kuitataan sähköisesti laitepassiin, myös perehdytyksen läpikäynti ja näytön suoritus. Kun kaikki on käyty läpi ja kuitattu, laitepassi astuu voimaan”, Koskinen valottaa. 

Vaikka laitepasseja on Kanta-Hämeessä käytössäkin jo useita, niiden käyttöä on tarkoitus entisestään laajentaa. ”Vuoden 2023 alkuun osunut käyttöönotto samanaikaisesti hyvinvointialueen käynnistymistoimien kanssa on hidastanut digitaalisten laitepassien käytön laajentamista alkuvaiheessa”, kertoo Koskinen. ”Nyt yksiköillä on kuitenkin selvästi kasvavassa määrin kiinnostusta laitepassien käyttöönottoon sekä keskussairaalassa että muuallakin hyvinvointialueella. Yhteydenottoja prosessin käynnistämiseksi tulee nyt selvästi enemmän”, Koskinen iloitsee. Pilottivaiheessa laitepasseista saatu palaute oli pääosin myönteistä. ”Digitaalinen laitepassi koetaan helppokäyttöiseksi ja suoritusten seuranta helpommaksi kuin aikaisemmilla, yksiköittäin vaihdelleilla seurantatavoilla.”   

Lähteet

1. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus: Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelma palvelunjärjestäjille ja -tuottajille 2022-2026. Viitattu 30.11.2023. 

2. Laki lääkinnällisistä laitteista 719/2021, 32 §.  

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.