9151

Lääkitysosio mobiilissa parantaa potilasturvallisuutta Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ensimmäisenä suomalaisena erikoissairaanhoidon toimijana ottanut laajasti käyttöönsä hoitotyön mobiilisovelluksen lääkitys-toiminnallisuuden. Sen avulla potilaalle määrättyjen lääkkeiden tarkasteleminen ja antokirjaaminen onnistuu langattomasti älypuhelimella heti potilashuoneessa.

Hoitotyön mobiilisovelluksen lääkitys-toiminnallisuus pilotoitiin Tyksin sisätautien vuodeosastolla vuonna 2017. Vuoden alussa sen käyttöä laajennettiin ja pian se on käytössä kaikilla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuodeosastoilla sekä muutamilla poliklinikoilla. Lääkitys-toiminnallisuus on osa heidän käyttämäänsä laajempaa mobiiliratkaisukokonaisuutta. 2015 pilotoitu ja käyttöönotettu ensimmäinen mobiilitoiminnallisuus sisältää havaintoarvojen langattoman selaamisen ja kirjaamisen, jolloin potilaasta mitatut arvot – kuten verenpaine ja pulssi – kirjataan reaaliaikaisesti suoraan potilastietojärjestelmään. Sittemmin mobiiliratkaisun toiminnallisuuksia on laajennettu – tuoreimpana esimerkkinä lääkitys.

Lääkitys-toiminnallisuus on älypuhelimessa toimivan sovelluksen toiminnallisuus, joka hakee potilaan kokonaislääkityksen sekä lääkemääräykset potilastietojärjestelmästä reaaliajassa. Vastaavasti sovelluksella antokirjatut lääkkeet tallentuvat heti lääkitysohjelmaan potilastietojärjestelmässä. Ajantasaiset tiedot ovat välittömästi kaikkien hoitoon osallistuvien nähtävillä. Kun päivitykset potilastietojärjestelmään ovat reaaliaikaisia, päätöksenteko voidaan perustaa viimeisimpien potilastietojen mukaisesti. Tiedonkulku ei myöskään keskeydy järjestelmäkatkosten aikana, sillä vikatilannetta edeltävä potilastieto on saatavilla mobiilisovelluksen avulla.

Lääkitys-toiminnallisuus on suunniteltu toimimaan hoitajan tukena ja turvana varmistaen oikeanlaisen lääkehoidon sekä ajantasaisen antokirjauksen lääkitysohjelmaan. Lääkkeenjakokierrolla potilasrannekkeen skannaamalla tunnistetaan oikea potilas ja reaaliaikaisen tiedon perusteella tarkistetaan oikea lääke, annos sekä antotapa. Sovellus tuo potilastietojärjestelmästä myös annosteluaikataulun, jolloin oikea lääke annetaan oikeaan aikaan. Lääkkeen antokirjauksesta jää heti merkintä potilastietojärjestelmään ja lääkkeiden tupla-antokertoja ei tule, kun tämän hetken tilanne näkyy kaikille. Hoitajan voidessa tarkistaa lääkemääräykset ja aikaisemmat kirjaukset heti potilashuoneessa inhimilliset virheet vähentyvät ja aikaa säästyy potilashoitoon.

Mikäli lääkkeen ohjelmoidusta antoaikataulusta poiketaan, antokirjauksista pystyy tarkistamaan ajankohdan, jolloin lääke on potilaalle annettu. Tämä todettiin tärkeäksi esimerkiksi tapauksessa, jolloin kaksi antibioottia oli ohjelmoitu annettavaksi potilaalle samaan aikaan. Täsmällisen antokirjauksen perusteella pystyttiin selvittämään potilaan saaman vaikean allergisen reaktion aiheuttaja. Myös muita lääkitykseen liittyviä sivuvaikutuksia on pystytty tunnistamaan.

Riitta Danielsson-Ojala, Suunnittelija, VSSHP

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.