Tutkimus: kevyet IT-ratkaisut terveydenhuollon tietojärjestelmien tukena 

Tutkimus: kevyet IT-ratkaisut terveydenhuollon tietojärjestelmien tukena 

Medanetsin käyttöönottoprojektin onnistumista arvioitiin tieteellisessä tutkimuksessa, jossa paneuduttiin keveiden ja raskaiden IT-ratkaisujen (lightweight / heavyweight IT) integraatioihin ja niiden avulla toteutettaviin organisaatiomuutoksiin. Medanets-sovelluksen käyttöönotto ei pelkästään täyttänyt sille ennakkoon asetettuja tavoitteita, vaan toi mukanaan myös odottamattomia positiivisia vaikutuksia koko organisaatiolle. Tutkimuksen tehnyt Norjan eHealth-tutkimuksen keskus esitteli tuloksia kesäkuun alussa järjestetyssä webinaarissa1

Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat usein isoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia, joiden muokkaaminen nopeasti muuttuviin tarpeisiin on vaativaa, ellei mahdotonta. Näiden kokonaisuuksien tueksi onkin viime vuosina kehitetty kevyempiä IT-ratkaisuja, joiden avulla pystytään ripeämmin vastaamaan käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Tämä ajatus taustalla Nordlandin sairaalaryhmä otti vuosien 2020–2021 aikana Medanets-sovelluksen laajaan käyttöön. Alun perin sovelluksen pääasiallinen käyttökohde oli NEWS-prosessi.  

Tapaus kiinnosti Norjan eHealth-tutkimuksen keskusta siinä määrin, että organisaatiot sopivat tutkimusyhteistyöstä, joka auttaisi sairaalaryhmää käyttöönottoprojektin laadullisessa arvioinnissa. Tutkimuksessa projektin onnistumista arvioitiin tieteellisen NASSS-viitekehyksen avulla. 

”Kun puhun tästä, huomaan, että kertomukseni kuulostaa science fictionilta” 

Tutkimuksen päätuloksena sovelluksen käyttöönottoprojekti arvioitiin erittäin onnistuneeksi. Tutkijat pitävät tulosta yllättävänä, sillä se poikkeaa terveydenhuollon IT-projekteihin yleisesti liitettävistä mielikuvista ja kokemuksista. Enemmistö sovellusta käyttävistä hoitajista oli siihen tyytyväinen, ja myös muut projektin toimijat arvioivat sovellusta poikkeuksellisen positiiviseen sävyyn. Tutkimukseen haastateltu lääkäri totesi: ”Kun puhun sovelluksesta, huomaan, että kertomukseni kuulostaa melkein science fictionilta, se on niin hyvä.” 

Huomio digitaaliseen kypsyysasteeseen 

Tutkimushaastatteluissa saatu palaute ei ollut pelkästään positiivista. Joidenkin haastateltavien mukaan sovellus ei välttämättä säästä yhteen mittaukseen tai kirjaukseen kuluvaa aikaa, joskin se parantaa prosessia silti kokonaisuudessaan2. Älypuhelimen käytön myös ajateltiin aiheuttavan väärinymmärryksiä potilaiden kanssa. Tutkijoiden mukaan negatiivinen palaute liittyy pääasiallisesti käyttäjien, organisaation ja mobiiliratkaisun käyttöön vaadittavan infrastruktuurin matalaan digitaaliseen kypsyysasteeseen. 

Digitaalisella kypsyydellä tarkoitetaan yksilön tai organisaation valmiutta ja halukkuutta digitaalisen teknologian hyödyntämiseen.

Projektin alkuvaiheeseen liittyi paljon uuden teknologian testaamista ja edelleen kehittämistä. Yksi Nordlandin sairaalaryhmän päätavoitteista olikin parantaa digitaalista kypsyysastetta niin, että he voivat tulevaisuudessa ottaa käyttöön useampia keveitä IT-ratkaisuja. 

Sovelluksen käyttöönotolla oli myös odottamattomia positiivisia vaikutuksia 

Tavoitteet NEWS-prosessin kehittämisestä, paperinkulutuksen vähentämisestä ja organisaation digitaalisen kypsyyden parantamisesta saavutettiin. Ja mikä parasta, sovelluksen käyttöönotolla oli välitön positiivinen vaikutus terveydenhuollon ammattilaisten arkityöhön. Lisäksi sovelluksen käyttöönotolla oli useita odottamattomia, positiivisia vaikutuksia: se paransi lääkäreiden työnkulkua, auttoi osastojen johtajia pysymään paremmin kartalla osastojen käytännöistä ja resurssitarpeista sekä paransi moniammatillista yhteistyötä ja lisäsi käyttäjien digivalmiuksia.  

Parannuksia lääkäreiden työnkulkuun 

Vaikka lääkärit eivät Nordlandin sairaalassa käytä Medanets-sovellusta, tutkimuksen mukaan sovelluksen käyttöönotolla oli monia lääkäreiden työnkulkua parantavia vaikutuksia. Potilastietojärjestelmäintegraation ansiosta lääkärit näkevät potilaiden NEWS-pisteytyksen ja muut sovelluksen kautta syötetyt tiedot reaaliajassa riippumatta siitä, missä päin sairaalaa he kulloinkin työskentelevät.  

Myös osastojen välinen konsultaatio ja potilaiden siirto osastolta toiselle onnistuvat aiempaa sujuvammin ja etäältä. Potilastietojärjestelmässä tiedot näkyvät selkeinä yhteenvetoina ja kuvaajina. Lääkärien mukaan myös NEWS-pisteytyksien laskennassa tapahtuvat virheet ja hoitajien tarpeettomat puhelinsoitot lääkäreille ovat vähentyneet huomattavasti.  

Tehokkuutta moniammatilliseen viestintään 

Samalla ammattiryhmien ja yksiköiden välinen kommunikaatio parantui, koska potilaiden tilasta voitiin keskustella standardikäsitteiden ja objektiivisten parametrien avulla; siinä missä ennen potilaan sanottiin ”näyttävän huonovointiselta”, voidaan nyt viitata suoraan potilaan NEWS-tulokseen ja kaikki tietävät heti, kuinka vakavasta tilanteesta on kysymys ja mitä seuraavia toimenpiteitä tarvitaan.  

Apua työtaakan optimointiin 

Medanets-sovellus on helpottanut myös osastojen johtajien työtä. Medanets-sovellukseen integroiduilla osastojen näyttötauluilla näkyvät potilaiden NEWS-pisteet tukevat esimerkiksi resurssisuunnittelua, kun työtaakkaa voidaan niiden avulla jakaa tasaisemmin.  

Parempia digivalmiuksia käyttäjille 

Käyttäjien lisääntyneet digivalmiudet saivat aikaan myös sen, että hoitajat osaavat nimetä uusia käyttökohteita, joihin tarvitaan mobiilisovellusta. 

Menestyksekkäästä projektista hyötyä muillekin 

Tutkijat toteavat, että organisaation riittävällä digitaalisella kypsyysasteella on ratkaiseva merkitys keveän IT-ratkaisun käyttöönoton onnistumiselle. Nordlandin sairaalaan IT-järjestelmiä on kehitetty jo vuosien ajan ekosysteeminä, käyttäjien todelliset tarpeet etusijalle asettaen. Lähtökohtana on koko ajan ollut integroida taustalla toimivaan potilastietojärjestelmään muiden toimijoiden tarjoamia ratkaisuja, joista jokainen on optimoitu käyttötarkoitukseensa. 

Kenties tärkein käyttöönottoprojektin menestystekijä on ollut kiinteä ja laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden välillä. Sairaalaryhmän oma IT-osasto kuunteli hoitajilta tulevia kehitysehdotuksia ja toiveita arvioiden niiden vaikutusta koko organisaatioon sekä koordinoi ja priorisoi niiden toteuttamista ratkaisujen toimittajien kanssa. Medanets-sovelluksen joustavuutta ja kykyä muuntautua muuttuvien tarpeiden mukana pidettiin erityisen tärkeänä.   

Norjassa samaa potilastietojärjestelmää käyttävät sairaalat voivat nyt ottaa ratkaisun käyttöön suoraviivaisesti, koska kaikki tarvittava taustatyö integraatioineen on tehty.  

Lue lisää aiheesta:

Lähteet: 

  1. Norjan eHealth-tutkimuksen keskuksen Open day -webinaari 2.6.2022: Implementation of a mobile app in clinical practices – How to evaluate ICT implementations in complex healthcare organisations? Nauhoite katsottavissa Youtubessa
  1. Severinsen et al. (2022): Introducing Lightweight IT – A Way to Build Flexibility for Healthcare Organisations? In B. Séroussi et al. (Eds.) (2022): Challenges of Trustable AI and Added-Value on Health. 

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.