Medanets saatavilla nyt myös UK:ssa ja Irlannissa

Medanets saatavilla nyt myös UK:ssa ja Irlannissa

Uskomme vahvasti, että voimme tuoda arvoa UK:n ja Irlannin terveydenhuollon ammattilaisille, minkä vuoksi ratkaisumme on nyt saatavilla myös näillä markkinoilla.

Päätöksemme lähteä näille markkinoille perustuu markkinatutkimukseen sekä sovelluksen asiakkaillemme tuomaan lisäarvoon. Mobiilisovelluksemme auttaa asiakkaitamme parantamaan hoitotyön tehokkuutta ja turvallisuutta siirtämällä hoitotyönkulkua lähemmäs potilasta.

Ratkaisumme mahdollistaa digitaalisesti tehostetun hoitotyön kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän pitkän tähtäimen vision mukaisesti. Intuitiivinen ratkaisumme keventää hoitohenkilökunnan hallinnollista työtaakkaa sisällyttämällä tietojen tallennuksen luontevaksi osaksi hoitotyötä. Ratkaisu parantaa myös potilasturvallisuutta auttamalla tunnistamaan potilaan voinnin heikkenemisen aiempaa varhaisemmassa vaiheessa.

Markkinoiden tarpeisiin vastaaminen

Monissa muissa Euroopan maissa ollaan kenties edellä terveydenhuollon digitalisoinnissa, mutta Isossa-Britanniassa ja Irlannissa ollaan edellä EWS:n kaltaisten kliinistä turvallisuutta lisäävien työkalujen käyttöönotossa. Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmät (Early Warning Score, EWS) on kehitetty sairaaloiden akuuttihoitotilanteissa parantamaan potilaan voinnin heikkenemisen tunnistamista ja sen hoitoa.

Ison-Britannian kuninkaallinen lääkäriliitto (UK Royal College of Physicians) laati vuonna 2012 kansallisen aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmän (National Early Warning Score, NEWS) EWS-pisteytysjärjestelmän standardoimiseksi valtakunnallisessa terveydenhuollossa, ja se otettiin Isossa-Britanniassa laajasti käyttöön jo vuonna 2015.

Olemme tehneet ratkaisuumme merkittäviä parannuksia, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaillemme tällä markkina-alueella. Esimerkiksi Medanets-sovellus tukee nyt kaikkia markkinoilla käytössä olevia EWS-malleja, kuten NEWS1&2, MEOWS ja PEWS, sekä SEPSIS-riskipisteytystä.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.