Medanets-sovellus apuna ehkäisevässä päihdetyössä

Medanets-sovellus apuna ehkäisevässä päihdetyössä

Päijät-Hämeen erikoissairaanhoidon vuodeosastot hyödyntävät Medanets-sovellusta tunnistaakseen riskirajat ylittävän alkoholinkäytön varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevät toimet auttavat minimoimaan liikakäytöstä aiheutuneita haittoja.

Alkoholin liikakäyttö on yksi suomalaisten merkittävimmistä terveysuhkista ja yleisimmistä työikäisten kuolinsyistä. Alkoholihaittojen kustannukset kohoavat vuositasolla jopa 1,5 miljardiin euroon [1] – inhimillisistä kustannuksista puhumattakaan. Haittojen vähentämisessä ehkäisevän päihdetyön rooli on ratkaiseva.  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on tehnyt pitkäjänteistä työtä varhaisen puuttumisen mallin kehittämiseksi.

Alkoholin aiheuttamat inhimilliset ja euromääräiset kustannukset ovat alueellamme huolta herättävä aihe. Tarve alkoholin riskikäytön mahdollisimman varhaiseen tunnistamiseen tuli siis elävästä elämästä. Erikoissairaanhoidon puolella työkaluksi tähän tuli Medanets-sovellus.”

Susanna Leimio, projektipäällikkö, Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori

Seulontakysely mobiiliympäristöön

Yksi ennaltaehkäisevässä päihdetyössä käytettävistä työkaluista on AUDIT-C-seula, jonka avulla pyritään tunnistamaan henkilöt, joiden alkoholinkäyttöongelmat ovat vasta alkamassa [2]. Tutkimuksissa toimivaksi todettu [3] AUDIT-C mittaa kyselyn avulla henkilön alkoholinkulutuksen määrää sekä sitä, kuinka usein ja runsaasti henkilö kuluttaa alkoholia. Seulan tulosten perusteella potilaalle lasketaan alkoholinkäyttöä koskeva riskipisteytys [4].

Medanets on tuonut seulontakyselyn paperilta mobiiliympäristöön. Riskiarviointimittarit-toiminnallisuuden avulla sovellus laskee potilaan riskipisteet automaattisesti hoitajan syöttämien valintojen perusteella. Sovellus ohjaa käyttäjää AUDIT-C:n kysymyksestä toiseen sekä antaa loppupistemäärän mukaisen ohjeistuksen jatkotoimenpiteistä.

Toiminnot osaston tarpeiden mukaisiksi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä sovelluksen AUDIT-C-toiminto otettiin käyttöön erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla osana laajempaa ehkäisevän päihdetyön kehittämisprojektia. Projektin yhteydessä Medanets kehitti sovellukseensa asiakkaan toiveiden perusteella myös AUDIT-C:tä täydentävän mini-interventio-toiminnon.

Mini-interventio on 10–15 minuutin lyhytneuvonta, joka suoritetaan korkeat riskipisteet saaneelle potilaalle tarvittaessa. AUDIT-C-seula ja mini-interventio tehdään osastolla potilaan vierellä, ja kirjaaminen tapahtuu sovelluksen avulla reaaliaikaisesti. Tiedot seulontakyselyn vastauksista ja riskipisteistä sekä siitä, onko mini-interventiota tehty, tallentuvat suoraan potilastietojärjestelmään.

Hoitotyön tekijöiltä saamamme palaute on ollut positiivista. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä he näkevät Medanetsin ainoana mahdollisuutena kirjata AUDIT-C:n ja mini-intervention teko. Sovellus siis mahdollistaa kirjaamisen, joka muuten saattaisi jäädä tekemättä. Kaiken kaikkiaan Medanets on meillä todella pidetty sovellus ja aktiivisessa käytössä. Sitä kehutaan näppäräksi, nopeaksi ja selkeäksi.

Ulla Linnajärvi, ylihoitaja, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, keskussairaala

Koska Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä teki kehittämisprojektissa yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, oli tärkeää, että kirjauksiin saatiin näkyville myös AUDIT-C-seulan ja mini-intervention viralliset toimenpidekoodit. Toiminnnot toteutettiinkin niin, että koodit tallentuvat automaattisesti potilastietojärjestelmään, eikä käyttäjän tarvitse erikseen huolehtia näiden muistamisesta.

Hoitotyön käytäntöjä kehittämässä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän projektipäällikkö, ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimion mukaan päihdetyön kirjaamiskäytäntöjä saatiin Medanets-sovelluksen avulla entistä yhtenäisemmiksi ja johdonmukaisemmiksi. ”Sovelluksen käyttö on rakenteistanut ja systematisoinut toimintaamme: työ ja raportointi kuuluvat yhteen. Medanets-sovellus oli osastoillamme jo aikaisemmin käytössä, eli päihdetyön tarpeita varten siihen liitettiin vain kaksi helppokäyttöistä toimintoa lisää.”

Muille hoitotyön kehittämisen parissa työskenteleville Leimio toivottaa rohkeutta kokeilla uutta ja solmia kumppanuuksia ennakkoluulottomasti. Hän toivoo, että kehitystyössä muistettaisiin tärkein: sairaanhoidon palveluja käyttävä ihminen. Käytettävien työkalujen tulee palvella tehtävää työtä – ja tehtävän työn tulee palvella asiakasta.

Medanets-sovellus on osa suurempaa palapeliä. Sovelluksen osalta meille oli tärkeää, että se toimii puhelimessa niin kuin pitää, ohjaa hoitajaa tekemään työn virheettömästi ja tallentaa tiedon myöhempää käyttöä varten. Työkalujen on oltava käyttäjälle mahdollisimman yksiselitteisiä. Tässä Medanets on hurjan hyvä.”

Susanna Leimio, projektipäällikkö, Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori

Myös yhteistyö medanetslaisten kanssa saa Leimiolta kiitosta. ”Homma toimi tosi sujuvasti. Yhteinen kieli löytyi helposti – tuli tunne, että Medanetsilla ymmärrettiin heti, mitä tarvitsemme.  Saimme myös hyvät ja selkeät ohjeistukset uusien toimintojen käyttöön. Teen jatkossakin mielelläni yhteistyötä Medanetsin asiantuntevien ihmisten kanssa.”

LÄHTEET:

[1] https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4415

[2] https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4415

[3] https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2009/8/duo98003

[4] https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/tulostettavat-versiot-pdf

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.