Medanets toimii myös terveysalan opetuksessa

Medanets toimii myös terveysalan opetuksessa

Sovelluksemme on opetuskäytössä useissa oppilaitoksissa esimerkiksi sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoiden koulutuksessa. Kolmen ammattikorkeakoulun edustajat kertovat kokemuksistaan Medanetsin käytöstä opetuksessa.

Potilastietojärjestelmien yhteydessä toimivat mobiilisovellukset alkavat olla arkipäivää terveydenhuollossa. On tärkeää, että alan opiskelijat voivat tutustua nykyaikaisiin työvälineisiin jo koulutuksensa aikana.

Simuloituja potilastilanteita

Oppilaitokset käyttävät Medanetsia ennen kaikkea käytännön harjoituksissa, kuten potilastilanteiden simulaatioissa. Harjoituksen aiheena voi olla esimerkiksi potilaan tutkiminen ABCDE-protokollan mukaan, EWS-pisteiden laskeminen tai kotisairaanhoitajan kotikäynnillä tapahtuva mobiilikirjaaminen.

Medanets on menetelmä oppia käytännön hoitotyön toteutusta ja sen kirjaamista jo koululla.

Katri Hemminki, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK

Sovelluksen opetusversion ansiosta opiskelijoilla on konkreettinen mahdollisuus harjoitella olemassa olevan työkalun käyttöä ja pohtia sen hyödyllisyyttä oikeissa tilanteissa.

Sovelluksen opetusversiossa on kaikki käyttöominaisuudet. Se mahdollistaa tilanteiden harjoittelun riskittömässä, turvallisessa harjoitusympäristössä yhdessä pohtien ja reflektoiden.

lehtorit Taru Manner ja Nina Smolander, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Opiskelijat suhtautuvat mobiilityökaluun luontevasti

Tampereen ammattikorkeakoulun lehtorien Taru Mannerin ja Nina Smolanderin mukaan opiskelijoiden kokemus sovelluksen käytöstä on varsin positiivinen. Sitä ei koeta ylimääräiseksi opetettavaksi välineeksi, vaan hoitajan lakisääteisen tehtävän mahdollistajana. Vastaavaa palautetta kuuluu muistakin oppilaitoksista.

Tämä on hyvä työtapa, ja kun sitten harkassakin tätä käytetään, niin on hyvä opiskella tätä jo koululla.

sairaanhoitajaopiskeloja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK

Osalle opiskelijoista sovellus on tuttu harjoittelujaksoilta tai kesätyöpaikoista. ”Osa opiskelijoista tutustuu Medanetsiin vasta tunneilla. Sen käyttö koetaan näissäkin tapauksissa helpoksi ilman varsinaista sovelluksen käyttöohjausta. Vastoin yleistä luuloa, aloituksen jälkeen Medanetsin käyttö ei vie huomiota muusta opetuksesta”, kertovat Taru Manner ja Nina Smolander.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lehtori Susanna Suvimaan mukaan opiskelijat suhtautuvat sovellukseen luontevasti osana työtä. He ovat kiinnostuneita mobiiliratkaisusta ja ymmärtävät sen hyödyt potilaan järjestelmällisessä tutkimisessa ja hoidon reaaliaikaisessa dokumentoinnissa.

On ollut ihana huomata harjoituksissa, miten opiskelijat ovat oivaltaneet myös puhelimen käytön väärin ymmärtämisen riskin: he ovat oma-aloitteisesti kertoneet harjoitustilanteessa potilaalleen, miksi näpyttelevät puhelinta kesken potilaan haastattelun ja tutkimisen!

Susanna Suvimaa, lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Lehtorien viisi vinkkiä Medanetsin opetuskäyttöön

Entä millaisia vinkkejä Medanetsia käyttävillä lehtoreilla on muille Medanetsin opetuskäyttäjille tai sitä suunnitteleville kollegoille? Poimi listasta parhaat mukaasi!

  1. Suhtaudu teknologian opetuskäyttöön avoimin mielin! Kokemusten mukaan teknologia ei vie huomiota varsinaiselta oppisisällöltä, vaan päinvastoin auttaa opiskelijoita hahmottamaan teorian merkityksen käytännön työssä.
  2. Käy opettamasi aihe ensin läpi teoriassa ja sen jälkeen Medanetsin avulla käytännössä.
  3. Medanetsiin kannattaa luoda keskenään erilaisia potilastapauksia: nuorempia ja iäkkäämpiä potilaita, perussairauksia sairastavia, allergikkoja ja terveitä.
  4. Potilaille kannattaa kirjata riittävästi myös aiemmin mitattuja arvoja, joita tarkastellaan hoitotilanteessa.
  5. Medanetsia voi käyttää paljon muuhunkin kuin uusien havaintoarvojen tallentamiseen. Sen avulla voi tehdä esimerkiksi riskiarviointeja, toteuttaa lääkehoitoa antokirjauksin sekä suunnitella ja toteuttaa nestehoitoa. Hyödynnä monipuolisuus!

Medanets ohjaa hyvin potilaan tutkimisessa ja riskipisteiden laskemisessa.

Susanna Suvimaa, lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

Haluaisitko Medanetsin opetuskäyttöön omaan oppilaitokseesi? Ota yhteyttä Reimaan, niin jutellaan lisää!

Voit myös soittaa Reimalle, p. 040 827 4571

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.