Medanetsin mobiiliratkaisut tukevat myös kotiin vietäviä palveluja — Kaarinan kotisairaalan potilaat hyötyvät kirjaamisen reaaliaikaisuudesta

Medanetsin mobiiliratkaisut tukevat myös kotiin vietäviä palveluja — Kaarinan kotisairaalan potilaat hyötyvät kirjaamisen reaaliaikaisuudesta

Tietotyö, etenkin asioiden dokumentointi, kuluttaa hoitajien aikaa ja muita resursseja kotisairaaloissakin. Toimenpidekeskeisen ja vaativan sairaanhoidollisen työn luonne vaatisi kuitenkin, että hoitaja voi keskittyä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti potilaan hoitoon ja voinnin havainnointiin. [1] Tietotyökuormitusta vähentäviä ratkaisuja on onneksi saatavilla myös kotiin vietävien palvelujen tueksi.

Medanets käytössä Kaarinan kotisairaalassa

Kaarinan kotisairaala tarjoaa lyhytkestoista sairaalatasoista hoitoa asiakkaan kotona, palvelutalossa tai kotisairaalan tiloissa — vaihtoehtona sairaalassa annetulle hoidolle [2]. Medanetsin mobiiliratkaisu saatiin kotisairaalan käyttöön vapun tienoilla.

Pyyntö saada sovellus kotisairaalan käyttöön tuli suoraan kentältä. Siellä oli nähty mobiiliratkaisun edut terveyskeskussairaalan vuodeosastotyössä. Kotisairaalan tarpeet olivat hyvin samankaltaiset.

Niina Lukkarla, IT-asiantuntija, Kaarinan kaupungin terveyspalvelut

Koska kotisairaalan kautta tarjottava hoito on vastaavanlaista kuin Kaarinan terveyskeskuksen vuodeosastolla, molemmissa yksiköissä on käytössä samat Medanets-sovelluksen toiminnallisuudet: havaintoarvot ja Early Warning Score. Huomioitavaa on, että kotisairaalatoiminnassa käytettäviin puhelimiin tarvitaan tietoturvallinen mobiilidatayhteys. Sen hoitaa mobiilitoimittajakumppani.

Kotisairaalakäyntejä Kaarinassa on kuukauden aikana keskimäärin 500. Mobiililaitteita on hoitajien yhteiskäytössä kolme kappaletta. Kesällä käyntien osalta on ollut hiljaisempaa, mutta käyttöraporttien mukaan sovellusta on käytetty aktiivisesti. Mobiiliratkaisu paitsi sujuvoittaa työskentelyä, myös lisää turvallisuutta mahdollistamalla tietojen reaaliaikaisen kirjaamisen.

Medanetsin käyttö on lähtenyt hyvin käyntiin kotisairaalassa. Itse koen hyväksi, että näen esimerkiksi potilaan aiemmat verenpainearvot jo potilaan kotona, pystyn vertailemaan tuloksia ja huomioimaan muutokset heti. Medanets myös nopeuttaa kirjaamistyötä.

sairaanhoitaja, Kaarinan kotisairaala

Potilaat hyötyvät tiedon reaaliaikaisesta kirjaamisesta etenkin silloin, kun vointi on huononemassa. Tällöin tuorein tieto on usein arvokkainta [1]. Apuna voinnin muutosten seuraamisessa on Early Warning Score- eli EWS-toiminnallisuus. Se paitsi laskee EWS-pisteytyksen sovellukseen syötettyjen tietojen perusteella automaattisesti, myös laatii yhteenvetoja ja trendinäkymiä aiemmin laskettuja EWS-pisteytyksiä ja havaintoarvoja hyödyntämällä. Potilaan EWS-tulokseen perustuvat, mukautettavat toimintaohjeet tukevat päätöksentekoa ja opastavat sovelluksen käyttäjää.

LÄHTEET:


[1] Korkiakoski, Jonna (2019). Mobiilisovellus kotisairaalaan: Potilastietojen käsittelyä koskevat ohjeet ja vaatimukset. Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112522187

[2] https://kaarina.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kotisairaala

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.