Medanetsin mobiilisovellus nostaa lääkitysturvallisuuden uudelle tasolle

Medanetsin mobiilisovellus nostaa lääkitysturvallisuuden uudelle tasolle

Virheellinen lääkehoito on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista haittatapahtumien ja potilasvahinkojen aiheuttajista ja yleinen syy sairaalakuolleisuuteen. Tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet lääkitysvirheistä tehdään lääkkeen antovaiheessa. Mobiilisovelluksen käyttö potilaan lääkityksen tarkastelemisessa ja antokirjaamisessa auttaa osaltaan varmistamaan turvallisen lääkehoidon toteuttamisen ja parantaa merkittävästi potilasturvallisuutta. WHO:n Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään 17.9.2021.

Lääkitysprosessissa voi käytännössä esiintyä virheitä neljässä eri vaiheessa: määräämisessä, käsittelyssä, jakelussa ja annossa. Lääkitysvirheen seurauksena potilas voi saada sopimatonta lääkettä, väärän annoksen, väärän potilaan lääkkeet tai lääke voidaan esimerkiksi antaa väärään aikaan. Pahimmassa tapauksessa virheellinen lääkitys voi johtaa potilaan kuolemaan. Tuoreen tutkimustiedon1 mukaan yli puolet (54 %) virheistä tehdään lääkkeen antovaiheessa.

”Yhdenmukaiset toimintatavat ja kirjauskäytännöt luovat osaltaan perustaa potilasturvallisuudelle ”

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Kuopion yliopistollinen sairaala hyödyntävät Medanetsin mobiilisovellusta turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa.

Medanets-sovelluksen yhtenä toiminnallisuutena on lääkitys. Sovelluksen lääkitystoiminnallisuus huomioi WHO:n ”viiden oikean listan” tuomalla hoitajalle älypuhelimen välityksellä reaaliaikaisesti tiedon oikeasta lääkkeestä, oikeasta annoksesta, oikeasta ajankohdasta, oikeasta antoreitistä sekä oikeasta potilaasta. Näin ollen hoitaja pystyy tarkastelemaan potilaan lääkitykseen liittyviä tietoja heti potilaan vieressä ja juuri ennen lääkkeenantoa.

Hoitaja on edelleen merkittävin valvoja lääkitysprosessissa, mutta älypuhelimessa toimiva sovellus toimii hoitotyön taustatukena. ”Pyrimme jatkuvasti tarkastelemaan ja arvioimaan hoidon laatua ja potilashoidon prosesseja, jotta potilaille pystytään takaamaan heidän tarpeitaan vastaavia palveluja. Lääkitysosion tuominen mobiiliin on vaatinut ohjeistusten ja prosessien päivittämistä. Yhdenmukaiset toimintatavat ja kirjauskäytännöt luovat kuitenkin osaltaan perustaa potilasturvallisuudelle”, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Kehittämispalvelujen suunnittelija Ville Jalo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mobiilisairaalakokonaisuudessa työstentelevä Istekin projektipäällikkö Ari Ruuth kertoo, että sairaanhoitopiirin uusien ohjeistusten mukaan lääkityksen antokirjaus tulee tehdä jokaisen lääkkeenannon yhteydessä.

Turvallinen lääkeryhmä koki, että mobiilisovelluksella tämä toteutuisi nopeiten ja helpoiten. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri otti Medanets-sovelluksen lääkitystoiminnallisuuden käyttöönsä toukokuussa 2021. Jo nyt antokirjauksia kertyy yli 95 000 kuukaudessa.”

Ari Ruuth, projektipäällikkö, Istekki

Älypuhelimessa toimiva hoitotyön mobiilisovellus kulkee hoitajan mukana koko vuoron ajan. Lääkkeenjakokierrolla hoitaja tunnistaa oikean potilaan skannaamalla potilastietorannekkeen. Sovellus hakee kaiken potilaan lääkkeisiin liittyvän tiedon reaaliaikaisesti käytössä olevasta potilastietojärjestelmästä. Hoitaja vertaa tietoja jaettuihin lääkkeisiin. Kun hoitaja on varmistanut ”viisi oikeaa”, lääke annetaan ja antokirjauksesta jää välittömästi merkintä lääkitysohjelmaan potilastietojärjestelmässä.

”Reaaliaikainen tieto on hyvin tärkeää terveydenhuollossa, jossa eletään alati muuttuvissa tilanteissa. Potilaan vointi voi muuttua hyvinkin nopeasti, jolloin on välittömästi saatava luotettava kokonaiskuva potilaalle jo suoritetuista toimenpiteistä sekä annetusta lääkityksestä. Tiedon on todettu kulkevan nopeammin eri ammattiryhmien ja hoitoyksiköiden välillä, kun tiedot saadaan tuotettua ajantasaisesti potilastietojärjestelmään”, toteaa Jalo.

”Potilaan lääkehoidon vaikuttavuutta pystytään arvioimaan tarkemmin, kun kirjaus lääkkeiden antamisesta tehdään heti lääkkeenannon yhteydessä,” toteavat sekä Jalo että Ruuth.

Ajantasaiset kirjaukset toimivat myös sekä potilaan että hoitohenkilöstön oikeusturvan osana, kun voidaan reaaliaikaisesti todentaa potilaalle toteutettu lääkehoito.

Ville Jalo, Kehittämispalvelujen suunnittelija, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

On kuitenkin huomioitava, että lääkkeenanto on vain yksi vaihe lääkehoitoprosessissa. Jotta inhimillisen virheen mahdollisuus pystytään minimoimaan, tulee koko lääkehoitoprosessia arvioida ja tunnistaa mahdolliset vaaranpaikat sen varrelta.

Lähteet:

1. Elliott RA, et al. (2021): Economic analysis of the prevalence and clinical and economic burden of medication error in England. BMJ Qual Saf.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.