Medanetsin viestintäratkaisu onnistuneessa pilotissa

Medanets on toteuttanut onnistuneesti uuden toiminnallisuutensa pilotin syksyn 2021 aikana. Pilotti koski Medanets-sovelluksen viestintätoiminnallisuuden käyttöä kotihoidon ja keskitetyn palveluasumisen yksiköissä hoitajien välisessä sekä hoitajien ja lääkärien välisessä viestinnässä.

Kliinisessä työssä on paljon tilanteita, jolloin on tärkeää saada nopea kuittaus tai tieto välitettyä oikeille ihmisille. Hoitoon syntyy turhia pullonkauloja, jos tällaista tietoa täytyy metsästää soittelemalla tai etsimällä oikea lääkäri käsiin. Arkaluonteisten potilastietojen vuoksi terveydenhuollon organisaatioiden käyttämien pikaviestintätyökalujen tulee kuitenkin olla kliiniseen työhön suunniteltuja.

Medanets on kehittänyt uutta toiminnallisuutta yhdessä asiakkaittensa kanssa ja nyt yksi piloteista on saanut päätöksensä – ja onnistuneen sellaisen!

”Erittäin hyvä juttu, kiitos tästä!”

Pilottiasiakkaaltamme saadun palautteen mukaan reaaliaikainen viestintä on tehostanut hoitotyön konsultaatiota ja sen myötä parantanut hoidon laatua. Myös sovelluksen käyttäjäkokemukset ovat olleet myönteisiä: käyttäjille tehdyn kyselyn perusteella sovelluksen yleisarvosanaksi saatiin 9,4 ja suositteluindeksiksi 76.

Hoitajien työssä jaksamiseen vaikuttaa positiivisesti, kun lääkäritukea saa nopeasti sitä tarvittaessa. Enää ei tarvitse jonottaa puhelimessa terveyskeskukseen ja odottaa takaisinsoittoa. Myös asukkaiden hoidon laatu paranee, kun heitä ei tarvitse lähettää päivystykseen jonottamaan.

Medanets sai pilotin aikana myös tärkeitä kehitysehdotuksia, joita tullaan ottamaan huomioon toiminnallisuuden jatkokehittämisessä. Hoitajat muun muassa toivoivat mahdollisuutta lähettää kuvia lääkäreille.

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.