Mobiilikuva Tampereen yliopistolliseen sairaalaan: potilasturvallisuus, hoidon laatu ja työtyytyväisyys paranevat

Mobiilikuva Tampereen yliopistolliseen sairaalaan: potilasturvallisuus, hoidon laatu ja työtyytyväisyys paranevat

Medanetsin ja Neagenin yhteistyössä toteuttaman mobiilikuva-toiminnallisuuden onnistuneen pilottikäytön tuloksena tehtiin päätös ottaa ratkaisu tuotantokäyttöön. Mobiilikuva olikin mukana loka-marraskuun aikana toteutetuissa PSHP:n laajoissa Medanets-käyttöönotoissa ja tuli käyttöön Tampereen yliopistolliseen sairaalaan 24 osastolle. Käyttöönotto toteutettiin hyvin sujuneessa yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa.

Mobiilikuva-toiminnallisuutta pilotoitiin Taysin vuodeosastoilla ja poliklinikoilla kolmella eri toimialueella – mukana oli niin ihotauteihin, haavoihin, syöpätauteihin kuin tuki- ja liikuntaelinongelmiin keskittyviä yksiköitä. Yhteistä pilottiyksiköille on, että ne kaikki toimivat lääketieteen osa-alueilla, joilla visuaalinen tieto voi olla merkittävässä roolissa. Esimerkiksi ihon kunnosta ja haavojen paranemisesta saadaan helpoiten tietoa kuvien avulla. Pilottikokemusten perusteella voidaan sanoa, että ratkaisun hyödyt tiivistyvät kolmen seikkaan: parantuneeseen potilasturvallisuuteen, hoidon laatuun ja sujuvampaan työnkulkuun.

Kuvat suoraan oikeaan paikkaan – potilasturvallisuus ei vaarannu

Potilasturvallisuuden paraneminen on yksi pilotin loppuraportissa esiin nousevista asioista. Aikaisemmin kuvat siirrettiin USB-kaapelin avulla digikamerasta tietokoneelle ja edelleen potilastietojärjestelmään. Tähän liittyi riski, että kuvat päätyvät väärän potilaan tietoihin. Mobiilisovellusta käytettäessä potilas tunnistetaan ensin esimerkiksi rannekkeen perusteella, ja sovelluksella otetut kuvat siirtyvät automaattisesti kyseisen potilaan tietoihin.

Koska kuvat menevät suoraan oikean potilaan tietoihin eikä erillisiä skannauksia tarvita, potilasturvallisuus säilyy ja tiedot ovat oikeassa paikassa reaaliaikaisesti.

palaute, syöpätautien osasto 2, Tays

Palautteiden perusteella toinen tiedon oikeellisuutta lisäävä tekijä on, että sovelluksessa kuvan voi heti ottohetkellä nimetä tarkasti. Tällöin riski erehtyä esimerkiksi kuvauspuolesta (vaikkapa vasen / oikea raaja) pienenee.

Lue myös tietoturvan merkityksestä mobiilikuvien yhteydessä.

Mobiilikuvien avulla parantunut hoidon laatu

Mobiilikuvien avulla potilaiden haavoista, ihon punoituksesta tai muista kudosmuutoksista saadaan helposti tietoa. Muutokset ihossa tai kudoksissa saadaan reaaliaikaisesti kaikkien hoitoon osallistuvien nähtäville, jolloin niiden muutoksia pystytään seuraamaan helposti ja niihin voidaan reagoida nopeasti.

Samalla voidaan säästää myös kustannuksissa: kalliita haavatuotteita ei ole tarpeen avata ja vaihtaa ainoastaan haavan paranemisen arvioimiseksi. Tuore haavanhoidon yhteydessä otettu kuva riittää.

Hoitoprosessista tiedonsiirtoineen ja konsultaatioineen tulee sekä laadukkaampi että nopeampi. Pilotissa on todettu, että mobiilisovelluksen ansiosta myös lääkäri saa kuvatiedon nähtäväksi aiempaa nopeammin.

Mobiilikuvaus on haavahoitohuoneen käytössä erittäin kätevä. Se helpottaa ja nopeuttaa potilaskäyntejä. Otamme lähes kaikista haavoista kuvat ja nyt kun kuvia ei tarvitse erikseen siirrellä, työ on nopeutunut huomattavasti.

Eveliina Koivusalo, sairaanhoitaja, Tuki- ja liikuntaelinkeskus (TUOS), Tays

Sujuvampi työnkulku ja parempi työtyytyväisyys

Aiempi tapa ottaa kuvia digikameralla ja siirtää ne tietokoneen kautta potilaan tietoihin koettiin työlääksi ja aikaa vieväksi. Mobiilisovelluksen ansioista työnkulku muuttuu yksivaiheiseksi, mikä vapauttaa hoitajien aikaa tietokoneen käytöstä varsinaiseen hoitotyöhön.

Kuvauksen ja tallennuksen nopeutuminen on merkittävä parannus. Seurauksena on hoitajan työpanoksen vapautuminen muuhun hoitotyöhön kuin tietokonehommiin.

palaute, tuki- ja liikuntaelinkeskus, Tays

Enää ei myöskään erikseen tarvitse ottaa kameraa mukaan hoitotilanteeseen — kamera on hoitajan mobiililaitteessa mukana aina ja kuvausvalmius on jatkuva.

Ei enää montaa erillistä laitetta mukana, vaan kaikki yhdessä laitteessa.

palaute, syöpätautien osasto 1, Tays

Mobiilikuvien ottaminen on myös koettu helpoksi, sillä sovellus ohjaa oikeaan työnkulkuun.

Hyvä systeemi, aivan mahtava. Todella helppokäyttöinen, pienellä opastuksella toiminta sisäistyy.

palaute, syöpätautien osasto 2, Tays

 


Tilaa Medanetsin uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa meistä, ratkaisuistamme sekä terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvistä aiheista yhteen koottuna.